Berichten

Handhaving Leeuwarden treft asbest aan bij dumping in Grou

Dumping afval en asbest bij speeltuin in Grou

Grou – Afgelopen woensdag stuitte handhaving Leeuwarden op een illegale dumping van een grote hoeveelheid afval waaronder asbest aan de Hoxma.

Bij nader inspectering van het gedumpte afval door handhaving Leeuwarden werden losse stukken asbest aangetroffen. De berg afval bestond verder uit circa twintig gebroken platen. Bijzonder aan de dumping was dat deze direct naast een speeltuin was.

Handhaving Leeuwarden treft asbest aan bij afvaldumping in Grou.

Handhaving Leeuwarden treft asbest aan bij afvaldumping in Grou. Foto: Handhaving LWD

Verdachten

Nadat de locatie was afgezet leverde nader onderzoek twee verdachten op. Deze werden gehoord, waarna tegen één verdachte een proces verbaal is opgemaakt van € 2.000,-. Dit voor het dumpen van asbest en overig grofvuil. Tevens worden de gemaakte kosten naar aanleiding van het verwijderen en reinigen op de verdachte verhaald.

Dumping afval haven Grou

Meer controle op dumping afval rondom haven Grou

Grou – In diverse facebookgroepen in Grou is afgelopen maanden geklaagd over afvaldumping in het watersportdorp. Hierin wordt gesuggereerd dat overstromende vuilnisbakken niet vaak genoeg worden geleegd. Handhaving Leeuwarden constateert dat er tevens afvaldumpingen bij de havens in Grou plaatsvinden.

Handhaving Leeuwarden controleert op afvaldumping bij haven Grou

Handhaving Leeuwarden controleert op afvaldumping bij haven Grou. Foto: Gemeente Leeuwarden

Dumping

Volgens handhaving Leeuwarden is er een toename van afvaldumpingen in het havengebied van Grou. Afval wordt ook naast de betreffende punten gezet en bijvoorbeeld niet bij de milieustraat van Omrin gebracht. Het gaat met name om bijzet naast containers en diverse locaties waar dumpingen plaatsvinden. De komende periode houdt handhaving Leeuwarden opvallend en onopvallend extra toezicht.