Dumping afval haven Grou

Meer controle op dumping afval rondom haven Grou

Grou – In diverse facebookgroepen in Grou is afgelopen maanden geklaagd over afvaldumping in het watersportdorp. Hierin wordt gesuggereerd dat overstromende vuilnisbakken niet vaak genoeg worden geleegd. Handhaving Leeuwarden constateert dat er tevens afvaldumpingen bij de havens in Grou plaatsvinden.

Handhaving Leeuwarden controleert op afvaldumping bij haven Grou

Handhaving Leeuwarden controleert op afvaldumping bij haven Grou. Foto: Gemeente Leeuwarden

Dumping

Volgens handhaving Leeuwarden is er een toename van afvaldumpingen in het havengebied van Grou. Afval wordt ook naast de betreffende punten gezet en bijvoorbeeld niet bij de milieustraat van Omrin gebracht. Het gaat met name om bijzet naast containers en diverse locaties waar dumpingen plaatsvinden. De komende periode houdt handhaving Leeuwarden opvallend en onopvallend extra toezicht.