Berichten

biodiversiteit

Zelf aan de slag met biodiversiteit met gratis cursus

Meld je uiterlijk 25 oktober aan voor de gratis cursus ‘Bouwstenen voor Biodiversiteit’ en leer over de basis van biodiversiteitsherstel in Friesland.

Vanuit het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân wordt dit jaar nog een cursus georganiseerd ter bevordering van biodiversiteitsherstel. De cursus bestaat uit 5 workshops en is bedoeld voor groepen (dorpsbelangen, (buurt-)verenigen, (boeren-)bedrijven of andere lokale initiatieven). Aan het einde van deze cursus is jouw biodiversiteitsplan nog concreter en heb je ook een goede basis voor het doen van een financieringsaanvraag om je plan waar te kunnen maken.

Ecologisch Adviseur

De cursus wordt gegeven door professionals van Provinsje Fryslân, Landschapsbeheer Friesland en Wetterskip Fryslân en geeft concrete tools, zodat je echt het verschil kunt maken. Wordt jouw project geselecteerd voor de cursus, dan zijn er minimaal 2 en maximaal 3 personen van het project van harte welkom om de cursus geheel kosteloos bij te wonen. En nog mooier, ieder project krijgt een ecologisch adviseur toegewezen om samen – op maat – een plan te maken.

De cursus Bouwstenen voor Biodiversiteit is een initiatief van stichting Kening als onderdeel van het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân. Met dit herstelprogramma zetten verschillende partners in op het versterken van biodiversiteit in de provincie. Samen willen we de neergaande lijn van soortenrijkdom ombuigen naar een opgaande lijn.

Aanmelden cursus

De cursuslocaties zijn verspreid door Friesland. De laatste twee workshops vinden plaats in Theaterkerk Nes. Aanmelden en meer informatie over de cursus en data via biodiversiteit.frl

Ga vogels tellen met SOVON. Foto Diane Helentjaris

Geef je nu op voor de cursus broedvogels tellen

Grou –  Ben je gek van de natuur in Fryslân en draag je de vogels een warm hart toe, dan is broedvogels tellen een bijzondere manier om je zorg voor de vaak kwetsbare soorten te laten blijken. Fûgelwacht Grou wil belangstellenden graag attenderen op de gratis cursus broedvogels tellen van Sovon.

Weigevogels tellen

Vogels tellen in Fryslân. Foto: Pixabay.

In het voorjaar van 2022 wordt er door Sovon in Fryslân weer een cursus broedvogels tellen (BMP-methode) georganiseerd. Door het tellen van een proefvlak volgens deze methode verkrijgt men een jaarlijks compleet beeld van de aantallen territoria (of broedparen) en de verspreiding daarvan, bijvoorbeeld van alle soorten in een weidevogelgebied.

Vogels tellen in Fryslân

Vogels tellen in Fryslân.

Resultaten

Éen van de voordelen daarbij is dat de nesten niet opgezocht hoeven te worden. De gegevens zijn digitaal beschikbaar en goed te vergelijken met de resultaten uit andere gebieden. In Fryslân worden sinds de jaren 90 op deze manier elk jaar honderden proefvlakken geteld in alle terreintypen, waaronder vele proefvlakken in graslanden.

Veldbezoeken 

De cursus loopt van half maart tot begin juni 2022 en bestaat uit vijf theorieavonden en vier veldbezoeken. De theorieavonden worden afgewisseld met veldbezoeken, zodat je als cursist de kans krijgt om de opgedane kennis meteen toe te passen. Tijdens de veldbezoeken ga je in een klein groepje op pad met ervaren BMP‘ers. Na deze cursus kan je zelfstandig een BMP-telling uitvoeren en de telgegevens verwerken. Bij voorkeur vinden de theorieavonden plaats d.m.v. fysieke bijeenkomsten. Mocht het noodzakelijk zijn i.v.m. dan geldende Covid-maatregelen, dan worden deze avonden online gegeven.  

Wat is BMP?

Jan-Willem Vergeer legt uit wat al die broedvogeltellingen voor het BMP-project opleveren. Waar draag je als teller aan bij? En wat zijn de belangrijkste uitgangspunten?

Van de cursus in Fryslân zijn geen kosten verbonden, maar de cursus is wel bedoeld voor mensen die serieus in de toekomst aan de slag willen gaan met het tellen van broedvogels volgens de BMP-methode. Voor deelname aan de cursus is een redelijke kennis vereist van de herkenning (zicht en geluid) van de voorkomende soorten broedvogels in het gebied waar men wil gaan tellen.

Belangstellenden voor de cursus kunnen zich opgeven bij Jelle Postma jelle.postma@sovon.nl

Gratis cursus ‘werken met DigiD’ bij dbieb in Grou

De overheid doet steeds meer via het internet. Of het nu gaat om het aanvragen van huurtoeslag, het aanvragen van zorg, om werk zoeken of het doorgeven van een verhuizing. De overheid verwacht dat burgers dit zelf doen. Veel mensen weten dat niet of vinden dit lastig. Daarom biedt dbieb Leeuwarden in Grou de gratis cursus ‘Werken met DigiD’ aan. 

Wie mee doet aan de cursus, leert te werken met de digitale overheid. Hoe op een handige manier informatie te zoeken is bijvoorbeeld, of hoe een aanvraag bij een gemeente gedaan kan worden. In vier ochtenden leggen ervaren cursusleiders de verschillende onderwerpen stap-voor-stap uit. De cursisten gaan zelf aan de slag met oefeningen op computers met een beveiligde internetaansluiting.

Gratis cursus

Bij de cursus hoort een werkboek, waarin alles rustig is na te lezen en waarin de voorbeelden worden uitgelegd. Er is geen examen aan de cursus verbonden, maar de deelnemers krijgen na afloop wel een certificaat. Deelname aan deze cursus is gratis, inclusief een cursusboek en koffie en thee.

 

DigiD

Enige computerervaring is wel noodzakelijk. Wie hierover niet beschikt, kan zich eerst aanmelden voor de gratis cursus Klik & Tik de basis. Na het volgen van deze cursus wordt de cursus Werken met DigiD ongetwijfeld een stuk eenvoudiger. Met hulp van de cursusleiders leren de cursisten ongetwijfeld de weg te vinden in de digitale wereld, in een tempo dat bij hen past.

 

Plaats: dbieb Grou, Burstumerdyk 6, Grou

Toegang: gratis, aanmelden noodzakelijk

Data en tijden: dinsdag 26 februari en 5, 12, 19 maart van 13.30-15.30 uur.

Aanmelden kan bij de balie van dbieb Grou of via de website van de bibliotheek www.dbieb.nl/werkenmetdigid.