Berichten

sport en cultuur

Gemeente Leeuwarden maakt sport en cultuur mogelijk voor iedereen

Grou – De gemeente Leeuwarden is aangesloten bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Het fonds maakt het voor inwoners die moeite hebben met rondkomen mogelijk om te sporten of creatief bezig te zijn. Wethouder Hein Kuiken gaf maandag 15 juli letterlijk de ‘kick off’ bij vechtsportschool M.A. Sports in Leeuwarden.

“Eindelijk”, zegt Hein Kuiken nadat hij de campagneposter met zijn bokshandschoen heeft doorgeslagen. Hij doelt daarmee op de jarenlange ambitie van de gemeente om geld te reserveren voor deze regeling. Door zijn ervaring als wethouder weet hij dat er duizenden volwassenen in de gemeente Leeuwarden zijn met een laag inkomen. “Dan schieten sportieve en culturele activiteiten er vaak als eerste bij in. Hierdoor kunnen mensen in een sociaal isolement raken en het gaat ook ten koste van de gezondheid. Wij willen deze mensen graag helpen.”

Eerste aanvragen al binnen

Om deze mensen te ondersteunen kunnen zij vanaf nu een aanvraag doen bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Deze aanvraag wordt gedaan door een intermediair (tussenpersoon) die actief is binnen de gemeente Leeuwarden. Denk bijvoorbeeld aan een sociaal werker, schuldhulpverlener of buurtsportcoach. Laatstgenoemde was bij de kick-off aanwezig. “Vanochtend om acht uur belde de eerste kandidaat al omdat hij gebruik wil maken van deze regeling”, vertelt buurtsportcoach Lian Veneboer van BV Sport. Ook Hetty Boonstra van Kunstkade heeft de eerste aanvragen al binnen. “Vanaf september organiseren wij open dagen zodat mensen kunnen ontdekken wat ze leuk vinden. Wij zullen iedereen dan ook wijzen op het Volwassenenfonds.”

Behoefte is er

Dat er behoefte is aan deze regeling blijkt ook uit het verhaal van Maid Ajkunic van de vechtsportschool in Leeuwarden. Hij startte vorig jaar met de training ‘boks je weerbaar’ voor vrouwen. “We hadden daarvoor eenmalig geld ingezameld om ook mensen die het financieel minder hebben de kans te bieden mee te doen”, aldus Maid. Deze training werd een groot succes en de vrouwen wilden graag doorgaan. Een aantal moest echter afhaken omdat ze daar geen budget voor hadden. “Ik weet honderd procent zeker dat deze vrouwen nu alsnog terugkeren. Ik ben dan ook heel blij dat de gemeente Leeuwarden is aangehaakt bij het Volwassenenfonds.”

Aanmelden

Iedere inwoner van de gemeente Leeuwarden die in aanmerking wil komen voor een vergoeding via het fonds, kan contact opnemen met een tussenpersoon (intermediair). Via de website van Volwassenenfonds Sport & Cultuur is te zien welke intermediairs in de gemeente Leeuwarden meedoen. Zij doen de aanvraag zodat mensen zonder zorgen kunnen deelnemen aan sport en/of cultuur.

sport en cultuur

Extra geld voor Grousters met laag inkomen voor sport en cultuur

Grou – De gemeente Leeuwarden wil graag dat alle inwoners van de gemeente, dus ook in Grou, kunnen meedoen aan sportieve en culturele activiteiten. Daarom is de gemeente vanaf 15 juli aangesloten bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Wethouder Hein Kuiken geeft maandagmiddag letterlijk de kick-off bij vechtsportschool MA Sports in Leeuwarden.

Volwassenen die moeilijk kunnen rondkomen, krijgen via dit fonds contributie, lidmaatschap en/of benodigd materiaal vergoed tot een maximum van €300,- per volwassene per jaar. Voor jeugd onder de 18 jaar werkt de gemeente al samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. “Door aan te haken bij het Volwassenenfonds verwachten we dat jongeren ook na het bereiken van de volwassen leeftijd doorgaan met de activiteiten”, aldus Hein Kuiken.

Tussenpersoon

Iedere inwoner van de gemeente Leeuwarden die in aanmerking wil komen voor een vergoeding via het fonds, kan contact opnemen met een tussenpersoon (intermediair). Via de website van Volwassenenfonds Sport & Cultuur is binnenkort te zien welke intermediairs meedoen in de gemeente Leeuwarden. Dit kan gaan om bijvoorbeeld een schuldhulpverlener, buurtsportcoach of sociaal werker. Zij kunnen de aanvraag doen, zodat mensen zonder zorgen kunnen deelnemen aan sport en/of cultuur.

Meer informatie: www.leeuwarden.nl/check

Tekst & Foto: Omroep Leeuwarden

Doe nu je aanvraag bij Stichting HVS in Grou

Ben jij heel goed in een bepaalde sport, kunst, muziek of zang? En woon je in Grou, Idaerd, Aegum, Reduzum, Friens, Warten, Wergea, Warstiens of Jirnsum ? Dan kun je bij Stichting “Hoekstra Viersen” Steenendam (HVS) een financiële bijdrage aanvragen voor de (extra) trainings- of materiaalkosten.

Voor 15 februari 2024 a. s. kunnen de inwoners van Grou ,Idaerd, Aegum, Reduzum, Friens, Warten, Wergea, Warstiens en Jirnsum  weer een financiële aanvraag doen bij de stichting HVS te Grou.

Ondersteuning

De afgelopen 16 jaar heeft de Stichting HVS  op het gebied van sport en cultuur, maar ook op sociaal gebied 10-tallen Grousters, Grouster verenigingen, scholen, instellingen en stichtingen financieel ondersteund. Een paar voorbeelden van de afgelopen jaren: zeilster Laila van der Meer, schaatser Marwin Talsma, surfer Hidde van der Meer, maar ook het Sint Piterfeest, het Mingd Koar Grou, de Stichting Zeilen zonder Beperking, de Grouster Basisscholen en Stichting Play en Skate Court Grou. Kijk voor meer voorbeelden op  www.stichtinghvs.nl onder projecten.

Omliggende dorpen

Vanaf 1 januari 2023 heeft de Stichting Hoektra-Viersen-Steenendam  haar ‘werkgebied’ uitgebreid naar de inwoners van de Grou omringende dorpen Idaerd, Aegum,  Reduzum, Friens, Warten, Wergea, Warstiens en Jirnsum. In 2023 hebben we ook al aardig wat  aanvragen binnengekregen uit de Grou omliggende dorpen. Een paar voorbeelden; uit Wergea, de tegen de top aanzittende shorttrackster Lotte Donderwinkel, Werkgroep Biodiversiteit en Gymnastiekverenging UDI. Ook de VV Jirnsum kwam met een aanvraag net als de stichting Wartenster Wetter Wille en uit Reduzum de Stichting Iepen Loft Festival.
Ook dit jaar 2024 hoopt het bestuur van de stichting HVS op mooie aanvragen uit de bovengenoemde dorpen.

Aanvraagformulier

Op de site van de Stichting HVS  is een aanvraagformulier te vinden voor zowel  personen als verenigingen, stichtingen, scholen en instellingen. De aanvragen worden door het bestuur  beoordeeld en de aanvragers krijgen voor eind juni bericht of hun aanvraag gehonoreerd wordt.

Ben je geïnteresseerd, kijk op onze website www.stichtinghvs.nl voor meer informatie. Denk je in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning, doe een aanvraag en vul dan een aanvraagformulier in. Aanvragen dienen voor 15 februari ingediend te zijn en in  juni worden de aanvragen beoordeeld door het bestuur. Graag zien we jullie aanvragen tegemoet.

Stichting HVS
p/a ’t Skûtsje 3
9001HH Grou
www.stichtinghvs.nl
stichtinghvs@hotmail.com