Berichten

Overgangsjaar voor nieuw afvalbeleid ‘Goed terecht in Leeuwarden’

Grou – Met ingang van 1 januari 2022 wordt het nieuwe afvalbeleid ‘Goed terecht in Leeuwarden’ ingevoerd. Het eerste jaar wordt een overgangsjaar voor alle inwoners, Omrin en de gemeente Leeuwarden. Dit betekent dat inwoners nog niet hoeven te betalen per kilo en aanbieding of per klepbeweging.

Goede voorbereiding is het halve werk

“Komend jaar wordt een overgangsjaar. Hierdoor krijgen onze inwoners inzicht in de kilo’s afval die zij weggooien,” aldus wethouder Bert Wassink. Wethouder Bert Wassink vindt een goede voorbereiding van dit beleid essentieel: “Het is belangrijk dat iedereen inzicht heeft in zijn eigen hoeveelheid restafval. Daarmee worden mensen zich meer bewust van de mogelijkheden die men heeft om minder afval te krijgen.” Dat is het doel van  ‘Goed terecht in Leeuwarden’. Door afval zo goed mogelijk te scheiden, blijft minder restafval over. Op deze manier verkleinen we met z’n allen de afvalberg in Leeuwarden en komt ons afval goed terecht.

Waarom het nieuwe afvalbeleid ‘Goed terecht in Leeuwarden’?

In Nederland betalen we met z’n allen voor de verwerking van afval. En de kosten voor het verbranden van restafval stijgen steeds sneller in ons land. Door de hoeveelheid restafval te verminderen en goed te scheiden, blijft er minder afval over om te verbranden. Zo wordt onze afvalberg steeds kleiner. Dit scheelt in de kosten en is beter voor het milieu.

Goed voor het milieu: dat kan nu al

In september hebben alle inwoners een brief ontvangen met de aankondiging van het nieuwe beleid. Bert Wassink: “We hebben gemerkt dat veel inwoners hun afval al heel goed scheiden. Daar zijn we erg blij mee! Als we nu al beter gaan scheiden, heeft het milieu daar profijt van. De gemeente heeft al zuilen voor het groenafval bij hoogbouw geplaatst. Hierdoor kunnen inwoners nog makkelijker hun afval scheiden. Het overgangsjaar geeft inwoners de tijd om te kijken hoe  ze het restafval kunnen verminderen. Met behulp van de Omrin afvalapp is dit gewicht van het restafval in de Sortibak (grijze container) gemakkelijk te bekijken.”

Wat betekent het overgangsjaar voor de afvalstoffenheffing?

Ieder huishouden betaalt elk jaar afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. In 2022 zal op de oude, bekende manier nog een vast tarief voor elk huishouden gelden. In financiële zin verandert er in 2022 nog niets. De gemeenteraad zal het tarief voor 2022 in december vaststellen.

Vanaf 2023 bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast bedrag en een variabel bedrag. Op dit variabele bedrag hebben inwoners zelf invloed. Het is afhankelijk van hoe vaak een inwoner afval in de ondergrondse container weggooit. Of hoe vaak ze de Sortibak (grijze container) aan de weg zetten en hoeveel kilogram het afval in de Sortibak weegt. Het is vergelijkbaar met de rekening van het waterbedrijf: als inwoner betaal je voor wat je verbruikt.

Handhaving Leeuwarden treft asbest aan bij dumping in Grou

Dumping afval en asbest bij speeltuin in Grou

Grou – Afgelopen woensdag stuitte handhaving Leeuwarden op een illegale dumping van een grote hoeveelheid afval waaronder asbest aan de Hoxma.

Bij nader inspectering van het gedumpte afval door handhaving Leeuwarden werden losse stukken asbest aangetroffen. De berg afval bestond verder uit circa twintig gebroken platen. Bijzonder aan de dumping was dat deze direct naast een speeltuin was.

Handhaving Leeuwarden treft asbest aan bij afvaldumping in Grou.

Handhaving Leeuwarden treft asbest aan bij afvaldumping in Grou. Foto: Handhaving LWD

Verdachten

Nadat de locatie was afgezet leverde nader onderzoek twee verdachten op. Deze werden gehoord, waarna tegen één verdachte een proces verbaal is opgemaakt van € 2.000,-. Dit voor het dumpen van asbest en overig grofvuil. Tevens worden de gemaakte kosten naar aanleiding van het verwijderen en reinigen op de verdachte verhaald.

Afval ophalen sortibak Leeuwarden Grou

Betaalde klikokilo grijs afval in de gemeente Leeuwarden

Grou – Nieuw afvalbeleid is het onderwerp in een open podium van de gemeenteraad Leeuwarden op woensdag 18 november. Het is de bedoeling dat ook elk huishouden in Grou vanaf 2022 een vast bedrag aan afvalstoffenheffing betaalt en een variabel bedrag per kilo restafval.  

Per kilo

Indien het voorstel wordt aangenomen zullen inwoners van Grou (en hele gemeente Leeuwarden) gaan betalen per kilo ingeleverd afval voor de grijze sortibak. De vaste heffing die nu in rekening gebracht wordt zal variabel worden op basis van de gezinsgrootte. Daar bovenop komt dus de extra heffing per kilo die men in de grijze container deponeert. Als derde element zal een kleine heffing in rekening gebracht worden voor elke keer dat de sortibak aan de straat staat. De gemeente hoopt zo dat er minder halfvolle containers aan de weg komen te staan. 

Afval in de grijze container vanaf 2022 per kilo afrekenen.

De gemeente hoopt met deze nieuwe inzamelingswijze de kosten van het ophalen en verwerken terug te dringen. Het inzamelen van grijs afval wordt door de rijksoverheid namelijk elk jaar duurder gemaakt. Het gaat hierbij vooralsnog om een plan.

Meepraten

De raadsleden willen graag de mening van de inwoners van Grou weten! Wil jij meepraten? Stuur je opmerkingen dan naar de gemeente toe! Dat kan tot uiterlijk 16 november. Je kunt een gewone e-mail sturen, maar ook filmpjes zijn welkom! Stuur jouw bijdrage naar griffie@leeuwarden.nl.