Berichten

Afvaltarieven gemeente Leeuwarden 2023

Wat zijn in Grou de kosten van de grijze container in 2023?

Grou – Vanaf 1 januari 2023 gaan alle inwoners in gemeente Leeuwarden op een andere manier betalen voor het aanbieden van restafval. Het vaste tarief is lager dan in 2022. Inwoners die goed scheiden zullen komend jaar voordeliger uit zijn. Hiermee stimuleert de gemeente dat inwoners hun afval beter scheiden. De te verbranden afvalberg wordt kleiner en het is beter voor het milieu. Daarbij wordt er bespaard op de kosten voor het verbranden van afval. Woensdag 21 december heeft de gemeenteraad de definitieve tarieven vastgesteld.

Wat betekent dit voor huishoudens?

Vanaf 2023 wordt de afvalstoffenheffing opgesplitst in twee delen: een vast bedrag en een variabel tarief voor restafval. De hoogte van het variabele tarief is afhankelijk van hoe vaak iemand de Sortibak (grijze container) aan de weg zet en het gewicht van hun afval. Wie gebruik maakt van een ondergrondse container betaalt per klepbeweging. Voor de gescheiden inzameling van groen- fruit- en tuinafval, textiel, papier en glas hoeft niet te worden betaald. Dit zijn grondstoffen die door bronscheiding goed kunnen worden hergebruikt.

Vaste tarieven

  • Eenpersoonshuishouden: 191,22 euro per jaar.
  • Meerpersoonshuishouden: 286,83 euro per jaar.

Variabel deel voor restafval

  • Bedrag per kilogram in de grijze Sortibak bij huis laten legen: €0,09 per kilo.
  • De grijze Sortibak bij huis laten legen: €1,00 per keer.
  • Zak in de ondergrondse restafvalcontainer:  €0,73 per klepbeweging.

Wanneer betaalt een inwoner?

  • De rekening voor alleen het vaste tarief van de afvalstoffenheffing krijgen inwoners in februari 2023.
  • In februari 2024 ontvangen inwoners de afrekening van het variabele tarief van 2023 en de rekening voor het vaste bedrag van 2024.

De hoeveelheid restafval die inwoners hebben, is te bekijken via de Omrin afvalapp. Hiervoor moeten inwoners een account aanmaken. Binnenkort is het ook mogelijk via belastingbalie.leeuwarden.nl de hoeveelheid aangeboden restafval te bekijken.

Grip op eigen afvaltarief

Gemeente Leeuwarden wil met een tarief op restafval inwoners aanmoedigen afval beter te scheiden, zodat minder afval hoeft te worden verbrand en meer grondstoffen behouden blijven. Wethouder Evert Stellingwerf: “Goed Terecht in Leeuwarden leidt tot een eerlijker, effectiever en duurzamer afvalbeleid. Het is eerlijker, omdat je als inwoner van de gemeente nu zelf grip krijgt op je eigen afvaltarief door afval beter te scheiden. Nu betalen huishoudens die goed scheiden mee aan huishoudens die daar geen moeite voor doen. Bij de 170 gemeentes die dit afvalbeleid al hebben ingevoerd blijkt ook dat het heel effectief is, want er gaat meer gft in de groene bak, meer glas in de glasbak, papier in de papierbak en textiel in de textielbak. Het resultaat is minder restafval en dat is veel beter voor het milieu,”.

Tegemoetkomingen en regelingen

Om inwoners te helpen, is er een aantal tegemoetkomingen en regelingen. Bijvoorbeeld voor inwoners met een laag inkomen of veel afval vanwege een medische aandoening. Ook zijn er regelingen voor grofvuil en zwerfafval. Op de website www.goedterechtinleeuwarden.nl staat alle informatie over deze nieuwe aanpak.

Overgangsjaar voor nieuw afvalbeleid ‘Goed terecht in Leeuwarden’

Grou – Met ingang van 1 januari 2022 wordt het nieuwe afvalbeleid ‘Goed terecht in Leeuwarden’ ingevoerd. Het eerste jaar wordt een overgangsjaar voor alle inwoners, Omrin en de gemeente Leeuwarden. Dit betekent dat inwoners nog niet hoeven te betalen per kilo en aanbieding of per klepbeweging.

Goede voorbereiding is het halve werk

“Komend jaar wordt een overgangsjaar. Hierdoor krijgen onze inwoners inzicht in de kilo’s afval die zij weggooien,” aldus wethouder Bert Wassink. Wethouder Bert Wassink vindt een goede voorbereiding van dit beleid essentieel: “Het is belangrijk dat iedereen inzicht heeft in zijn eigen hoeveelheid restafval. Daarmee worden mensen zich meer bewust van de mogelijkheden die men heeft om minder afval te krijgen.” Dat is het doel van  ‘Goed terecht in Leeuwarden’. Door afval zo goed mogelijk te scheiden, blijft minder restafval over. Op deze manier verkleinen we met z’n allen de afvalberg in Leeuwarden en komt ons afval goed terecht.

Waarom het nieuwe afvalbeleid ‘Goed terecht in Leeuwarden’?

In Nederland betalen we met z’n allen voor de verwerking van afval. En de kosten voor het verbranden van restafval stijgen steeds sneller in ons land. Door de hoeveelheid restafval te verminderen en goed te scheiden, blijft er minder afval over om te verbranden. Zo wordt onze afvalberg steeds kleiner. Dit scheelt in de kosten en is beter voor het milieu.

Goed voor het milieu: dat kan nu al

In september hebben alle inwoners een brief ontvangen met de aankondiging van het nieuwe beleid. Bert Wassink: “We hebben gemerkt dat veel inwoners hun afval al heel goed scheiden. Daar zijn we erg blij mee! Als we nu al beter gaan scheiden, heeft het milieu daar profijt van. De gemeente heeft al zuilen voor het groenafval bij hoogbouw geplaatst. Hierdoor kunnen inwoners nog makkelijker hun afval scheiden. Het overgangsjaar geeft inwoners de tijd om te kijken hoe  ze het restafval kunnen verminderen. Met behulp van de Omrin afvalapp is dit gewicht van het restafval in de Sortibak (grijze container) gemakkelijk te bekijken.”

Wat betekent het overgangsjaar voor de afvalstoffenheffing?

Ieder huishouden betaalt elk jaar afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. In 2022 zal op de oude, bekende manier nog een vast tarief voor elk huishouden gelden. In financiële zin verandert er in 2022 nog niets. De gemeenteraad zal het tarief voor 2022 in december vaststellen.

Vanaf 2023 bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast bedrag en een variabel bedrag. Op dit variabele bedrag hebben inwoners zelf invloed. Het is afhankelijk van hoe vaak een inwoner afval in de ondergrondse container weggooit. Of hoe vaak ze de Sortibak (grijze container) aan de weg zetten en hoeveel kilogram het afval in de Sortibak weegt. Het is vergelijkbaar met de rekening van het waterbedrijf: als inwoner betaal je voor wat je verbruikt.

Handhaving Leeuwarden treft asbest aan bij dumping in Grou

Dumping afval en asbest bij speeltuin in Grou

Grou – Afgelopen woensdag stuitte handhaving Leeuwarden op een illegale dumping van een grote hoeveelheid afval waaronder asbest aan de Hoxma.

Bij nader inspectering van het gedumpte afval door handhaving Leeuwarden werden losse stukken asbest aangetroffen. De berg afval bestond verder uit circa twintig gebroken platen. Bijzonder aan de dumping was dat deze direct naast een speeltuin was.

Handhaving Leeuwarden treft asbest aan bij afvaldumping in Grou.

Handhaving Leeuwarden treft asbest aan bij afvaldumping in Grou. Foto: Handhaving LWD

Verdachten

Nadat de locatie was afgezet leverde nader onderzoek twee verdachten op. Deze werden gehoord, waarna tegen één verdachte een proces verbaal is opgemaakt van € 2.000,-. Dit voor het dumpen van asbest en overig grofvuil. Tevens worden de gemaakte kosten naar aanleiding van het verwijderen en reinigen op de verdachte verhaald.