veilig sportklimaat

Sportorganisaties en sportbonden slaan handen ineen voor een veilig sportklimaat

In Friesland slaan sportorganisaties en sportbonden de handen ineen om een veilig sportklimaat te bevorderen. Het doel is om een omgeving te creëren waarin iedereen, ongeacht leeftijd of achtergrond, veilig en gezond kan sporten, met als uiteindelijk resultaat meer leden en een grotere betrokkenheid.

De noodzaak van het bevorderen van een veilig sportklimaat

Naast fysieke veiligheid ligt de focus op het welzijn en de mentale gezondheid van clubleden. “Daarom zullen we gezamenlijke inspanningen leveren om een cultuur te creëren waarin respect, integriteit en verantwoordelijkheid centraal staan”, aldus Allard Donker, projectleider bij Sport Fryslân. Om de doelen te bereiken worden verschillende initiatieven opgezet, waaronder cursussen en workshops, verspreid over de hele provincie.

Een algemene gedragscode

Een belangrijk onderdeel is het opstellen van een algemene gedragscode, die als leidraad zal dienen voor alle clubs en hun leden. Deze code zal de basis vormen voor een respectvolle en inclusieve sportomgeving.

Professionele begeleiding

Daarnaast kunnen sportclubs ondersteuning ontvangen op het gebied van een veilig sportklimaat. Professionele begeleiders van NOC*NSF zullen tot maximaal 20 uur beschikbaar zijn om mee te denken en advies te geven op clubniveau, ter ondersteuning van de implementatie van veiligheidsmaatregelen.

Praktische uitvoering door de werkgroep  

Vanuit de sportorganisaties en sportbonden is een werkgroep samengesteld, die praktische uitvoering gaan geven aan de ambities rondom het creëren van een veilig sportklimaat. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Sport Fryslân, bv SPORT, Sportbedrijf De Fryske Marren, de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) en Judo Bond Nederland (JBN). Voor meer informatie over deze initiatieven en hoe clubs kunnen deelnemen, wordt verwezen naar de website van Sport Fryslân: https://sportfryslan.nl/sportverenigingen/veilig-sportklimaat/. Samen wordt gestreefd naar een cultuur van veiligheid en respect binnen de Friese sportgemeenschap.