Berichten

biljarttoernooi Grou

Biljarttoernooi Grou gewonnen door Henk Bergstra

GROU – Henk Bergstra uit Wolvega heeft het driebanden biljarttoernooi in Grou gewonnen dat dit jaar voor de 16e keer werd gespeeld in Café De Bierhalle.

Op 1 en 2 april werden de voorrondes gespeeld, met 41 deelnemers afkomstig uit de provincies Fryslân en Overijssel. Zestien spelers plaatsten zich voor de laatste poulefase, waarin op zondag 3 april werd gespeeld om de finaleplaatsen.

biljarttoernooi Grou

V.l.n.r. Henk Bergstra, Eeltsje Folkertsma, Iede Sijszeling en Nynke Kuindersma (foto Richard Tinga)

Spannende Eindstrijd

Nynke Kuindersma (Heerenveen), Iede Sijszeling (Wommels), Eeltsje Folkertsma (Akkrum) en Henk Bergstra (Wolvega) bereikten uiteindelijk de halve finale en mochten strijden om de royale vleesprijzen. Op zondagavond speelden Eeltsje Folkertsma en Henk Bergstra de finalepartij voor het kampioenschap in een zeer spannende eindstrijd. Henk Bergstra won overtuigend en werd kampioen 2022!

Einduitslag: 1. Henk Bergstra; 2. Eeltsje Folkertsma; 3. Iede Sijszeling; 4. Nynke Kuindersma

 

GAVC clubgebouw Grou

Beheer clubgebouwen Grou in nieuwe stichting

Grou – Na 75 jaar is er een einde gekomen aan het bestaan van Sportcentrum Grou. Dit was een koepel voor zaal- en veldsporten. Voor het beheer van de clubgebouwen voor alleen de veldsporten is nu beheersstichting Meinga opgericht.

In 1945 namen SSS, GAVC en Athleta samen het initiatief om het Sportcentrum Grou op te richten. Het Sportcentrum groeide daarna geleidelijk uit tot ‘koepel’ van zo’n 15 clubs voor zowel veld-, zaal- als watersport. Het verdeelde de gebruiksuren van de sportzalen, zorgde voor clubgebouwen op de sportvelden en organiseerde jaarlijks de Santenkraam, waarmee veel geld voor de sport bijeen werd gebracht.

Beheer

Nu, 76 jaar later, hebben de watersport- en zaalclubs het Sportcentrum niet meer nodig en beheert BV Sport de sportvelden, sporthal en gymzaal naar behoren. Er rest nu eigenlijk nog alleen het in eigendom hebben en samen beheren van de clubgebouwen op sportpark Meinga.
Sinds de herindeling bij Leeuwarden in 2014 betaalden de clubs in de dorpen van voormalig Boarnsterhim onredelijk hoge kosten voor hun eigen was- en kleedruimten t.o.v. de clubs in Leeuwarden, die deze altijd gratis van de gemeente kregen.

Protesten

Daartegen is jarenlang heftig geprotesteerd. Onlangs hebben de betrokken verenigingen besloten akkoord te gaan met een marginaal voorstel van de gemeente om hiervoor toch enige compensatie te bieden. Ook krijgen clubs die de was- en kleedruimtes nu willen overdragen aan de gemeente enige overnamekosten vergoed.

Clubgebouwen schaatsers en kaatsers

Clubgebouwen schaatsers en kaatsers in Grou. Foto: Press4All

Deelnemers

Alle gewijzigde omstandigheden waren aanleiding om de statuten van het Sportcentrum aan te passen en het doel van de stichting te beperken tot het ‘in eigendom hebben en beheren van onroerend goed t.b.v. de sport in Grou’ en de deelnemende clubs te beperken tot de clubs die gebruik maken van haar gebouwen op sportpark Meinga, dus: GAVC, TVG, KV Mid-Fryslân, It Wetterlân en beide IJsclubs Grouw en Foar It Jonge Folkje.

Nieuw bestuur

Het oude bestuur, bestaande uit Sije van der Meulen, Jan van der Laag, Emiel Wegman, Geert Tichelaar, Ger Henk van der Meulen en Haaije Statema heeft haar taken nu overgedragen aan een geheel nieuw bestuur: Bauke Hooghiemster (voor beide IJsclubs), Hette Bouma (KV Mid-Fryslân), Tjitte Hemstra (GAVC), Alberto Kinderman (TVG) en Jelte Annema (It Wetterlân).

Plannen voor sociaal veilige wandel/fietsverbinding over sportpark Meinga. Dronefoto: Press4All

Voorzieningen

Van de geldmiddelen van het Sportcentrum blijft een deel achter in de beheerstichting voor Sportpark Meinga. De overige middelen worden gereserveerd als bijdrage aan voorzieningen die het hele dorp ten goede komen, zoals b.v. een Outdoor-fitnessvoorziening en een sociaal veilige wandel/fietsverbinding over sportpark Meinga. Insteek is om dit samen met andere participanten (o.a. Play& Skate Court en de gemeente Leeuwarden) te realiseren.

Sleep sloeproeiers bij Langweerder Wielen. Foto: GRSV

Sloeproeiers GRSV Grou pakken overwinning in Langweer

Grou / Langweer – Nu na alle coronaperikelen door de FSN toch een najaarscompetitie voor de sloeproeiers van start is gegaan is er door zowel de heren, dames en recreantenteams van de GRSV  weer volop getrained op de wateren rond  Grou en niet zonder succes.

Het herenteam heeft in Zwartsluis zijn eerste wedstrijd geroeid en ook gelijk de beker naar Grou meegenomen . Na het Zwartewater bij Zwartsluis was vervolgens het IJsselmeer bij Makkum het wedstrijdwater en hier werd plek 3 na een zware warme race bemachtigd.

 Langweerder Wielen

Afgelopen zaterdag 2 oktober is de GRSV met drie sloepen richting Langweer afgezet en na het startschot op de Langweerder Wielen werd er door door de Grouster teams vol ingeklapt . Dit leidde voor het herenteam na 15,5 km tot een mooie eerste plek voor de Terschellinger en Lemster heren . Na afloop is de overwinning stevig gevierd .

 Wattage

De GRSV wedstrijddames zijn met de Wetterwrotter in Langweer 6de geworden in de sterk bezette dames hoofdklasse dus ook een prima prestatie met het hoogst geroeide wedstrijd wattage van het jaar. Daarnaast hebben ook diverse recreanten hun eerste wedstrijd mogen roeien in het kleinste sloepje van de gehele roeisloepenvloot : De Wetterspetter.

Sleep sloeproeiers bij Langweerder Wielen. Foto: GRSV

Sleep sloeproeiers bij Langweerder Wielen. Foto: GRSV

 Veilig stellen

Na de eerste drie geroeide wedstrijden hebben de Grouster heren nog alle kans om de najaarscompetitie in de heren 1 klasse winnend af te sluiten en hopen zei bij de Amsterdamse Grachtenrace en het “ Liwwadster rondje” de overwinning veilig te stellen.

 Tussenstand heren 1 na drie races

1 De Wetterfretter  Grou 4,8

2 L8 Lemmer 5,9

3 MU20 Muiden 15