Sint Piter

(video) Aankomst Sint Piter en Aldemar in Grou 

Grou / Video – Na een jaar wachten was het zover: Sint Piter en Aldemar zijn in Grou. Vandaag kwam de boot aan bij de  kade van Hotel Restaurant Oostergoo. Hier stapten ze van boord om alle Grousters en oud Grousters, die massaal waren uitgelopen, te begroeten. Voor Hotel Oostergoo zat een tribune vol kinderen klaar voor een  high-5 van Sint Piter!  

Daarna stapte Sint Piter in de koets en ging samen met het nieuwe paard Janika en de kinderen naar het Halbertsma’s Plein. Alde Tsjebbe, het paard van Sint Piter is met pensioen, daarom is het dit jaar de beurt aan Janika om de kindervriend voor het eerst te helpen als hij in Grou is. Omdat Janika nog wat podiumvrees heeft is besloten dat Sint Piter volgend jaar pas weer op het paard zit. Hier heette Yodi Vellinga, samen met burgemeester Sybrand Buma, Sint Piter en Aldemar welkom. Alles onder begeleiding van prachtige liedjes gezonden door het Sint Piterkoor.

SInt Piter

Sint Piter begroet de kinderen in Grou. Foto: Press4All

In het Sint Pitersjoernaal leek de tijd even achteruit te gaan  Het was nogal spannend in het sjoernaal. Een mysterieus muziekdoosje zorgde ervoor dat de  tijd achteruit ging. Het was zelfs kerst bij Sint Piter op 1 februari. Maar gelukkig kwamen  Sytske, Sint Piter en Aldemar hier op tijd achter. Sytske vond het muziekdoosje en zorgde dat  zowel Sint Piter als Aldemar weer ‘bij de tijd’ waren. Eind goed al goed!

Sint Pitergenoaten.

Simon Odinga en Sjoerdsje Andringa gehuldigd als Sint Pitergenoaten. Foto: Press4All.

Sint PiterGenoat

Simon Odinga en Sjoerdsje Andringa werden door Sint Piter in het zonnetje gezet en benoemd tot Sint Pitergenoat. Dit vanwege hun inzet tijdens de afgelopen decennia voor dit prachtige Grouster feest.

Over het Sint Piterfeest 

Het Sint Piterfeest vierde in 2023 zijn 120-jarige bestaan. Sinds 2018 is het Sint Piterfeest  bijgeschreven op het Inventaris Immaterieel Erfgoed. Het feest is sterk geworteld in Grou en  kent een hele lange geschiedenis.