grou bloeit

Geef jij de Grou Bloeit plant een mooie naam?

Grou – Pleatslik Belang Grou en Doarpskoöperaasje Grou namen op 25 juni 2023 het duurzaamheidsstokje over van Wergea Bloeit. Dit om de Grouster gemeenschap te inspireren tot het ontwikkelen en uitvoeren van ‘groene’ projecten.

In 2024 leidt deze uitdaging tot de Grouster week van de duurzaamheid met de naam Grou Bloeit. Daarin gaan alle projecten en behaalde resultaten aan het eind van die week gepresenteerd worden. Daarna zal de inspiratie wordt doorgegeven aan andere dorpen en steden. Een plant die door de Grouster gemeenschap verzorgd dient te worden, is voor het dorp het startsein van een jaar in het teken van duurzaamheid. Als eerste stap in deze missie mag iemand of een groep Grousters deze bijzondere plant verzorgen. De plant staat op dit ogenblik in de hoed van Aldemar.

Johan Reitsma Andreanum

Johan Reitsma met de plant in de hoed van Aldemar. Foto: Press4All

Plant bezoeken bij Andreanum

Vanaf dinsdag 31 oktober 2023 is de plant onder de hoede van Bloembinderij Andreanum. Bezoekers aan de bloemist ontdekken dat onze lokale natuurvriend, Aldemar, de plant een warm hart toedraagt. Zo nodigt hij in een brief alle kinderen van Grou uit om een mooie naam voor de plant te bedenken. De ideeën kunnen t/m zaterdag 18 november worden gedeponeerd in de ideeënbus naast de plant. Wie een weekje op de plant wil passen, kan dat ook meteen aangeven. Op maandag 27  november 2023 wordt uit alle inzendingen de naam van de plant geloot evenals een ‘logeerprogramma’.

Logeerpartijtjes met het vriendenboekje

Vanaf dinsdag 28 november gaat de plant meteen uit logeren in Grou. De plant trekt, voorzien van zijn persoonlijke vriendenboekje, van adres naar adres. Op de logeeradressen worden naast informatie over verzorging persoonlijke boodschappen aan de plant bijgehouden in het vriendenboekje.

 Wil je de plant een naam geven óf trakteren op een logeerpartijtje, dan nodigen we je van harte uit om uiterlijk zaterdag 18 november 2023 een bezoek te brengen aan de plant bij Bloembinderij Andreanum aan de Parkstraat 6 in Grou en een briefje achter te laten in de ideeënbus.