friestalige spreker

Friestalige spreker uit Grou gezocht

Grou – De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is op zoek naar sprekers van regionale talen in het noorden en oosten van Nederland, zoals het Fries, Stadsfries, Nedersaksisch en Nederfrankisch. Taalonderzoeker Raoul Buurke, van de Rijksuniversiteit Groningen, doet momenteel onderzoek naar taalverandering van streektalen die in het noorden en oosten van Nederland worden gesproken. Spreekt je een variant van een van deze talen? Of ken je iemand anders voor wie dit geldt? Raoul is namelijk ook op zoek naar een Friestalige spreker uit Grou.

Oorspronkelijke sprekers

De twee grootste streektalen in deze regio zijn uiteraard het Fries en het Nedersaksisch, die allebei hun eigen lokale varianten hebben. Zowel het Fries als Nedersaksisch worden gesproken in de provincie Fryslân, maar ook gemengde varianten tussen het Fries en het Hollands. Hieronder vallen bijvoorbeeld het Bildts en Snekers, maar ook het Dokkumers.
Net als alle andere taalvarianten zijn ook deze mengvarianten onderhevig aan taalverandering, zoals bijvoorbeeld door de invloed van het Nederlands.

Ben je geïnteresseerd in bijdragen aan deze onderzoeken, of ken je iemand die mogelijk geïnteresseerd is? Dan nodigen we je uit een e-mail sturen naar raoul.buurke@rug.nl. Je kunt jezelf ook aanmelden met het formulier via de onderstaande knop.

Klik hier voor het aanmeldformulier!

Onderzoek 1: Friese taaltechnologie

Voor dit onderzoek maken de leeftijd en het geslacht niet uit. Raoul Buurke: “Mijn collega Reihaneh Amooie en ik zijn hiervoor samen op zoek naar sprekers van het Fries in een aantal plaatsen. We vragen ze om korte zinnen te vertalen van een kinderboek, die worden aangeboden in het Nederlands of ‘Afûk Frysk’. Ook dit onderzoek duurt ongeveer 10-15 minuten, als we u van tevoren de tekst kunnen sturen en u deze heeft kunnen bekijken. Bovendien kunnen we naar u toe met ons mobiele laboratorium, waardoor meedoen aan het onderzoek heel makkelijk is.” 

Opgegroeid in Grou

“We zijn nog op zoek naar mensen die opgegroeid zijn in de plaatsen die hieronder zijn genoemd. Plaatsen binnen 10 kilometer van de hieronder genoemde plaatsen zijn ook prima. Plaatsen die al klaar zijn, zijn van de kaart hierboven gehaald. Als uw leeftijd iets hoger of lager is, kunt u ons alsnog een bericht sturen”:

  • Grou (Grouw)
  • Warkum (Workum)
  • Seisbierrum (Sexbierum)
  • Feanwâlden (Veenwouden)
  • Jobbegea (Jubbega)

Onderzoek 2: taalverandering

Raoul: “In dit onderzoek vragen we sprekers om Nederlandse woorden te vertalen naar hun lokale taal en dit in te spreken. Vervolgens vullen ze een korte vragenlijst in. Dit kost samen ongeveer 10-15 minuten, dus het is snel gepiept. Bovendien kunnen we naar mensen toe met ons mobiele laboratorium, waardoor meedoen aan het onderzoek heel makkelijk is. Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar een mannelijke spreker uit Grou tussen de 54 en 60 jaar oud.”