Mogelijk nieuwe verkeersremmers in Grou

Grou – Er wordt door de gemeente Leeuwarden gekeken naar mogelijke verkeersremmende maatregelen voor De Boeijer, De Bears, De Skeakels en Tjallinga. Gemeente Leeuwarden wil in 2019 een sessie houden met bewoners die aan De Boeijer, De Bears, De Skeakels en Tjallinga wonen voor het nemen van verkeersremmende maatregelen.

Het gaat hierbij om een afvaardiging van bewoners die in deze straten wonen. In het Verkeers- en Vervoersplan van gemeente Leeuwarden is hier budget voor vrij gemaakt. Er kunnen ongeveer drie plaatsen worden aangepakt in deze straten.

Een mogelijke locatie voor de te realiseren verkeersremmers. Foto: PBG

Bewoners van de bovengenoemde straten die graag mee willen doen aan de sessie kunnen zich aanmelden bij Pleatselijk Belang Grou door een e-mailte sturen.