Inmiddels € 93.000 voor Play Skate Court in Grou

GROU – St. Play Skate Court Grou e.o. heeft een toezegging van € 30.000,- ontvangen bij het realiseren van het Court van St. Hoekstra Viersen Steenendam Grou. Hierdoor komt het totale bedrag middels acties en toezeggingen op € 93.000,-

De Stichting Play Skate Court  Grou e.o. heeft onlangs bezwaar gemaakt bij de Bezwarencommissie tegen de afwijzing van de subsidie  van het Mienskipsfonds gemeente Leeuwarden voor het realiseren van een multifunctioneel sport- en spel complex.

Na behandeling van de Bezwarencommissie is bezwaar toegewezen en daarmee terug verwezen naar het College van B&W. De verwachting is dat gemeenteraad zich positief uitspreekt over het realiseren van het plan, gezien de reacties tijdens een onlangs gehouden informatieve bijeenkomst in Grou.

Het College zal op korte termijn een beslissing nemen over het multifunctionele sport- en spel complex  in Grou. Een positieve uitkomst zal een domino effect hebben op andere fondsen, die zich al hebben gemeld.

St. Hoekstra Viersen Steenendam         € 30.000,-
Asfalt actie                                              € 16.000,-
Pleatselik Belang Grou                           € 5.000,-
St. Sportcentrum Grou                           € 5.000,-
Gezamenlijk IJsclubs Grou                     € 5.000,-
Coöp Fonds RABO Bank                        € 12.500,-
Fûns Mid-Fryslân                                    € 10.000,-
Nieuwe Stadsweeshuis                           €  7.500,-
Vermilion Energy                                     €  2.000,-