Pieter Halbertsma opende Halbertsma-expositie in Grou

GROU – Met een krachtige ruk trok Pieter Halbertsma, verre nazaat van oprichter Halbertsma houtzagerij in Grou, de boomstam weg die de toegang versperde naar de Halbertsma-expositie in museum ‘Hert fan Fryslân’. Zo krachtig zelfs, dat het touw in eerste instantie al brak.

Halbertsma verrichtte deze opening na afloop van een speciale avond van de Freonen van museum, waarin Jan Pieter Rottiné een toelichting gaf op deze tentoonstelling met de titel: Halbertsma Hou(d)t Grou op Stoom, de kracht van 125 jaar ‘Houtsjefabryk’.

MuseumDeze tentoonstelling is tot 10 september 2017 in het museum te zien. In de expositie neemt Rottiné, kenner van de stoom- en krachtinstallaties van de Halbertsmafabrieken, ons mee terug naar het begin van de industriële revolutie: 1891, ‘It Houtsjefabryk’ in Grou opgericht door Pieter Goslik Halbertsma, kleinzoon van Binnert Halbertsma.

Jan Pieter Rottiné, zoon van de hoofd-stoommachinist van de fabriek, is al van jongs af in de ban van de stoomtechniek en maakt daar ook aquarellen van. Zijn passie brengt hij ook regelmatig in praktijk bij het Woudagemaal bij Lemmer. In zijn expositie licht hij een tipje van de ‘stoomsluier in Grou’ op.

Om de sfeer van weleer te laten proeven zijn diverse materialen gebruikt die door oud-fabrieksmedewerkers aan het museum geschonken of in bruikleen gegeven zijn. Dit zijn herinneringen aan de bijzondere tijd, waarin de fabriek in Grou een hele grote rol heeft gespeeld.

Op 29 oktober is een deel van dit materiaal ook gebruikt bij de grote reünie en het afscheid van de Halbertsmafabrieken bij ‘Van Vuuren Deuren’ in Grou. Dit bijzondere afscheid krijgt nu dus een vervolg in het museum.