Berichten

zonnepont

(video) Schipper mag ik overvaren? Jazeker met de zonnepont in april 2025!

Ze zijn misschien stiekem een beetje jaloers op zonnepont Schalkediep bij Suwâld. “Nee beslist niet, het is juist een prachtig voorbeeld hoe wij het ook graag willen van Burgum naar Sumar over het Prinses Margrietkanaal. En we kunnen mooi met hen samenwerken”, roepen Willem Spoelstra en Nynke Sibma en Alie Hoekstra als Stuurgroep pont Burgum-Sumar in koor. Daarnaast willen ze ook graag aansluiten bij een pontjesroute zoals van www.de8vangrou.nl

De droom die er al twee jaar is gaat nu uitkomen. Een eigen elektrisch pontje met zonnepanelen, die vanaf april 2025 moet gaan varen. Het is zeker niet de eerste pont die over het Prinses Margrietkanaal vaart. Zo is er Pont de Burd bij Grou en Schalkediep bij Suwâld. Die laatste vaart naar Garyp nabij de prachtige natuurgebieden Burgumer Mar en de Alde Feanen. Deze voet- en fietsveerpont verbindt deze beide dorpen en koppelt voor wandelaars en fietsers, de fiets- en wandelpaden aan weerszijden van het kanaal, zodat er bijzonder aantrekkelijke routes zijn ontstaan. Ook de zonnepont van Burgum naar Sumar moet de dorpen een snelle route voor fietsers opleveren en aansluiten bij de bekende pontjesroutes in Friesland.

Vrijwilligers nodig

De stuurgroep houdt alle betrokken partijen op de hoogte. Zo moet er aan de kant van Sumar nog grond worden aangekocht en zal de gemeente Tytsjerksteradiel het grondwerk doen zoals aanlegplekken en de infrastructuur. Dat is echter nog maar het begin. Zo krijgen de toekomstige schippers een opleiding. Daarmee willen de Suwâldsters wel helpen. In totaal zijn er zo’n dertig tot vijftig vrijwilligers voor het pontje nodig.

Aanlegplekken

Aan de kant van Burgum hoeft er geen grond aangekocht te worden. De aanlegplaatst zal bij de Soestpolder komen. “Dus Bewoners van de Winterswijk hoeven zich geen zorgen te maken qua overlast. We zullen iedereen trouwens goed op de hoogte houden”, aldus Nynke Sibma. Ook de financiën zijn op orde. Er worden 18.000 overtochten verwacht over een tijdsbestek van drie jaar. Per overtocht 1 euro. Daarnaast was 340.000 euro KIK-geld over. Er komt een duurzaam elektrisch pontje met zonnepanelen. Bovendien willen de mensen van Alliade (sociale werkplek) meehelpen om een informatiehokje te bouwen. Toch zal er nog heel wat water door het Prinses Margrietkanaal stromen voordat het pontje gaat varen. Dat zal dus medio april 2025 zijn.

Dit artikel is tot stand gekomen i.s.m. Actief Media en mag niet door derden worden overgenomen.

zonnepont de Oerhaal Warten

Schipper zonnepont Oerhaal reddende engel voor fietser uit Sassenheim

Ruim na haar zomervakantie in Friesland, wil Henn uit Haaksbergen de redders in nood uit Warten nog graag eens hartelijk bedanken. Dit voor hun waarschijnlijk levensreddende actie bij zonnepont de Oerhaal in Warten. Door de inzet van de schipper die ook nog eens een kundig arts bleek te zijn liep een hachelijk avontuur, waarbij haar zwager onwel werd, gelukkig goed af.

“We waren afgelopen zomer twee weken op vakantie in Friesland. Na een heerlijk kopje koffie fietsten wij op een mooi fietspad langs het water op weg naar zonnepont de Oerhaal bij Warten”, vertelt Henn haar emotionele verhaal.  De zonnepont vaart over het Prinses Margrietkanaal tussen de jachthaven in Warten en het fietspad naar Earnewâld en maakt deel uit van de pontjesroute De 8 van Grou.  “Terwijl het pontje aan kwam varen, werd mijn zwager onwel en zakte in elkaar”, aldus de inwoonster uit Haaksbergen. “Men spreekt wel eens van een ‘ Geluk bij een ongeluk’, nou dat hadden wij!”.


De vakantiegangers uit Sassenheim en Haaksbergen. – Foto: Ingezonden

Sterke mannen

“De schipper van de Oerhaal bleek ook nog eens aardig en kundig arts te zijn. Omdat de ziekenauto niet op het smalle fietspad kon komen, hebben sterke mannen mijn zwager op het pontje gelegd. Hier kwam hij al spoedig weer bij. Met de veerpont voeren wij naar Warten, waar de ziekenauto reeds klaar stond. Na een grondig onderzoek en contact met het LUMC ziekenhuis in Leiden, was een opname in het hospitaal gelukkig niet nodig.”

Geen bloemen

“De vrouw van de arts-schipper, die ook regelmatig met de Oerhaal mee vaart, bood aan, mijn zwager en zus met haar auto, naar hun chalet aan het Bergumermeer te brengen. Toen mijn zus haar om het adres vroeg, om een bos bloemen te laten bezorgen zei ze: ‘Nee hoor’ daar komt niets van in. ‘We kunnen elkaar zo ook wel voort helpen!’”

Nogmaals dank

“Toch willen we langs deze weg nogmaals onze hartelijke dank uitspreken aan deze zó behulpzame mensen uit Friesland en van het pontje de Oerhaal. Jullie zijn geweldig!!!. Namens mijn zus, zwager, mijn partner en mij ‘enorm bedankt’.”

Dit artikel is tot stand gekomen i.s.m. Actief Media