Berichten

Interieur Arrivatrein naast ns trein station Leeuwarden. Foto: ActiefMedia

Officiële aanvraag Arriva: treinen op Leeuwarden – Zwolle en Groningen – Zwolle

Grou – Openbaar vervoerbedrijf Arriva heeft een aanvraag ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om vanaf 2025 tussen Leeuwarden en Zwolle en van Groningen naar Zwolle treinen te laten rijden.

Het bedrijf wil twee stoptreinen per uur laten rijden tussen Leeuwarden en Zwolle, die stoppen op alle tussengelegen stations zoals Grou-Jirnsum. Dit is inclusief station Heerenveen IJsstadion en het nieuw te openen Leeuwarden Werpsterhoeke.

Extra spitstreinen

Arriva wil niet wachten op de mogelijke aanleg van een spooraquaduct onder het van Harinxmakanaal in Leeuwarden. Tussen Heerenveen en Leeuwarden wil Arriva vier extra spitstreinen in de ochtend en vier extra spitstreinen in de middag rijden, die stoppen op alle tussengelegen stations en aansluiting bieden op de sneltrein naar Groningen.

Boost

Anne Hettinga, CEO Arriva Nederland: “Met dit aanbod geven we een enorme boost aan het openbaar vervoer in Noord-Nederland. Wij zien kansen voor de reizigers, daar waar mogelijkheden nu onbenut blijven. Op de noordelijke lijnen, waar wij nu al ruim 20 jaar rijden, reizen jaarlijks miljoenen mensen naar tevredenheid. Deze succesformule breiden we graag uit naar de rest van het Noorden, met de aanvragen die we nu hebben gedaan volgens het Europese principe van open toegang op het spoor.”

Impact

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) meldt bij monde van woordvoerder Gerrie Spaansen hoe de ACM met de aanvraag van Arriva omgaat: “De ACM beoordeelt of de aanvraag volledig is ingediend, maar neemt er geen besluit over. Wel publiceren we de melding (in dit geval doen we dat toevallig zeer binnenkort). Dat kan aanleiding geven voor het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat of voor de NS, om bij de ACM een verzoek in te dienen om een economische evenwichtstoets te doen. Dit om te toetsen of de beoogde dienst economische impact heeft op de hoofdrailnetconcessie; ‘open toegangdiensten’ (als op de trajecten Leeuwarden – Zwolle en Groningen – Zwolle) mogen daar geen aanzienlijke negatieve impact op hebben. Als de ACM concludeert dat er wel aanzienlijke negatieve impact is, dan kan de dienst niet doorgaan. In dat opzicht neemt de ACM de beslissing, al kan die beslissing via de rechter worden aangevochten.”

Dit artikel is tot stand gekomen i.s.m. Actief Media

Slechte verlichting parkeerterrein station Grou Jirnsum

Zorgen over slechte verlichting en duistere praktijken parkeerplaats station Grou

De FNP maakt zich zorgen over de slechte verlichting en duistere praktijken op het parkeerterrein bij het station Grou-Jirnsum. Geen enkele van de tien lantaarnpalen brand tijdens de donkere avonduren. En dat levert in deze wintertijd een onveilig situatie op. 

FNP heeft daarom aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden een aantal vragen gesteld met betrekking tot de onveilige situatie. Al sinds september is er contact met de Nederlandse Spoorwegen en Prorail met betrekking tot de slechte verlichting op het parkeerterrein. Die schuiven ‘de hete aardappel’ naar elkaar door. Het blijft vooralsnog onduidelijk wie de eigenaar van het parkeerterrein is.

Slechte verlichting

Op dit ogenblik is het rond zes uur in de avond al volslagen duister op de parkeerplaats voor auto’s. De verlichting in de tien aanwezige lantaarnpalen blijft uit. Zo is het speciaal voor ouderen, maar eigenlijk voor iedereen, lastig om in het donker de auto te bereiken. Het zorgt voor een onveilig gevoel, omdat er ook wel minder prettige activiteiten op deze plek plaatsvinden. 

Toezicht

De FNP vindt dat er snel maatregelen genomen moeten worden, zoals het ontsteken van de verlichting tijdens de donkere uren. Daarnaast vraagt de partij of het college op de hoogte is dat er s’avonds dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Hierop zou meer toezicht moeten worden gehouden door het Bureau Handhaving. Dit toezicht moet dan ook ingezet worden bij andere parkeerterreinen in het dorp Grou.

 

Pak de deelfiets in Grou voor een fietsvriendelijk Friesland

Grou – In Friesland kun je in de maanden mei, juni en juli voordelig gebruik maken van een deelfiets van Deelfiets Nederland. De reguliere deelfietsen zijn op 24 bus en treinstations, waaronder Grou,  in heel Friesland te verkrijgen. De locaties zijn zichtbaar in de Deelfiets Nederland app. Tijdens de actiemaanden kunnen gebruikers van de fietsen bovendien automatisch kans maken op leuke prijzen.

De zon schijnt alweer volop en de zomervakantie is in aantocht. Steeds meer worden verschillende mooie locaties in het prachtige Friesland bezocht. Het begint nog meer te leven en wat is het fijn dat het allemaal weer kan en weer mag.

Deelfietsen bij treinstation Grou Jirnsum

Deelfietsen bij treinstation Grou Jirnsum. Foto: Press4All

Deelfietsen

Sinds juli 2021 staan er op maar liefst 24 bus- en treinstations in heel Friesland, deelfietsen beschikbaar voor inwoners, forensen en bezoekers van de provincie. Als deelfiets gebruiker kun je door middel van een QR-code, een telefoon en de Deelfiets Nederland app een fiets ontgrendelen en voor gebruik meenemen.

Landelijke Storing NS

Station Grou Jirnsum beschikt over deelfietsen. Foto: Press4All

Locaties

De deelfietsen zijn beschikbaar op de volgende locaties: Koudum-Molkwerum, Hindeloopen, Workum, IJlst, Mantgum, Harlingen, Franeker, Dronrijp, Leeuwarden-Camminghaburen, Hurdegaryp, De Westereen, Feanwâlden, Buitenpost, Grou, Akkrum, Wolvega, Earnewâld, Garyp, Lemmer, Joure, Dokkum, Oosterwolde, Drachten-van Knob en Drachten-Oost.

Afgelopen zomer was een succesvolle periode waarbij de deelfietsen veelvuldig gebruikt zijn. Dat is erg mooi om te zien en te ervaren. Deelfiets Nederland hoopt dit jaar weer op een succesvolle zomer waarbij zij hun deelfietsen met inwoners en bezoekers van Friesland kunnen delen.

Gezond en veilig

Om op een gezonde, veilige en leuke manier een vervoermiddel aan te bieden heeft Deelfiets Nederland een mooie actie bedacht. In de maanden mei, juni en juli kun je voor een speciaal tarief van 1 EURO per uur en max 4 EURO per dag gebruik maken van een deelfiets.

Cadeaus

Daarnaast zal er in elke maand verschillende leuke cadeaus verloot worden onder de gebruikers van de deelfietsen. Zo wordt er in de maand mei aan 2 personen een week gratis fietstegoed verloot, in de maand juni maak je als gebruiker kans op twee gratis dagkaarten van Arriva en in de maand juli kun je 2 x 2 vrijkaarten winnen voor het Fries Museum.

Friesland, laten we tijdens de mooie dagen genieten van het heerlijke weer en de prachtige omgeving. Laten we fietsen! Onze deelfietsen staan te wachten om gedeeld te worden met jullie.