Interieur Arrivatrein naast ns trein station Leeuwarden. Foto: ActiefMedia

Officiële aanvraag Arriva: treinen op Leeuwarden – Zwolle en Groningen – Zwolle

Grou – Openbaar vervoerbedrijf Arriva heeft een aanvraag ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om vanaf 2025 tussen Leeuwarden en Zwolle en van Groningen naar Zwolle treinen te laten rijden.

Het bedrijf wil twee stoptreinen per uur laten rijden tussen Leeuwarden en Zwolle, die stoppen op alle tussengelegen stations zoals Grou-Jirnsum. Dit is inclusief station Heerenveen IJsstadion en het nieuw te openen Leeuwarden Werpsterhoeke.

Extra spitstreinen

Arriva wil niet wachten op de mogelijke aanleg van een spooraquaduct onder het van Harinxmakanaal in Leeuwarden. Tussen Heerenveen en Leeuwarden wil Arriva vier extra spitstreinen in de ochtend en vier extra spitstreinen in de middag rijden, die stoppen op alle tussengelegen stations en aansluiting bieden op de sneltrein naar Groningen.

Boost

Anne Hettinga, CEO Arriva Nederland: “Met dit aanbod geven we een enorme boost aan het openbaar vervoer in Noord-Nederland. Wij zien kansen voor de reizigers, daar waar mogelijkheden nu onbenut blijven. Op de noordelijke lijnen, waar wij nu al ruim 20 jaar rijden, reizen jaarlijks miljoenen mensen naar tevredenheid. Deze succesformule breiden we graag uit naar de rest van het Noorden, met de aanvragen die we nu hebben gedaan volgens het Europese principe van open toegang op het spoor.”

Impact

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) meldt bij monde van woordvoerder Gerrie Spaansen hoe de ACM met de aanvraag van Arriva omgaat: “De ACM beoordeelt of de aanvraag volledig is ingediend, maar neemt er geen besluit over. Wel publiceren we de melding (in dit geval doen we dat toevallig zeer binnenkort). Dat kan aanleiding geven voor het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat of voor de NS, om bij de ACM een verzoek in te dienen om een economische evenwichtstoets te doen. Dit om te toetsen of de beoogde dienst economische impact heeft op de hoofdrailnetconcessie; ‘open toegangdiensten’ (als op de trajecten Leeuwarden – Zwolle en Groningen – Zwolle) mogen daar geen aanzienlijke negatieve impact op hebben. Als de ACM concludeert dat er wel aanzienlijke negatieve impact is, dan kan de dienst niet doorgaan. In dat opzicht neemt de ACM de beslissing, al kan die beslissing via de rechter worden aangevochten.”

Dit artikel is tot stand gekomen i.s.m. Actief Media