Berichten

ondernemer Grou

Vergroot als ondernemer in Grou je lokale impact

Grou – Wil jij als ondernemer in Grou jouw bereik vergroten en je bedrijf onder de aandacht brengen bij duizenden potentiële klanten? Dan is dit jouw kans om te schitteren op het digitale toneel van Grousters.nl! Onlangs mochten we op onze facebookpagina de 5000ste volger verwelkomen. Dat is een feestje waard.

Met een indrukwekkende community van meer dan 5000 volgers op Facebook alleen al, biedt Grousters.nl een dynamisch platform waarop lokale ondernemingen kunnen stralen. Daarom hebben we de komende vijf weken een exclusieve aanbieding om ondernemers in Grou van ons platform te laten profiteren. Heb je weinig volgers of likes op je facebookpagina ook daar kunnen we je mee helpen. Informeer via de app 06-13164153 met je vraag. Ook voor bedrijfsvideo’s, bouw website en google ad campagnes ben je bij ons aan het juiste adres.

Aanbieding

Voor slechts € 50,- (ex.btw) krijg je een maand lang de kans om een opvallende banner te plaatsen op Grousters.nl. Maar daar blijft het niet bij! Jouw bedrijfsreportage wordt ook nog eens gedeeld op onze Facebook- en Instagram-pagina’s.

Wegens eerder succus hebben wij onze actie tot 30 juni verlengd. Mis deze kans niet om jouw bedrijf te laten schitteren en te profiteren van ons bloeiende online bereik.

Bel of mail nu

Grijp nu de kans en laat jouw onderneming stralen op Grousters.nl – waar jouw succes ons succes is! Neem vandaag nog contact via 06-13164153 met ons op om te profiteren van deze exclusieve aanbieding. We kijken ernaar uit om samen met jou de lokale gemeenschap te versterken en jouw bedrijf in de schijnwerpers te zetten. Mailen kan ook naar redactie@grousters.nl

Sint Piterkerk

Nieuwe subsidies voor verduurzamen (monumentale) bedrijfspanden

Grou – Vanaf 28 februari 2024 zijn er twee nieuwe subsidieregelingen beschikbaar gekomen om ondernemers te helpen bij het verlagen van de gestegen energielasten en het verduurzamen van bedrijfspanden. Dit zijn de regelingen ‘Isolatiemaatregelen bedrijven’ en ‘Verduurzaming bedrijven in monumenten’.

Deze subsidies kunnen ondernemers in de gemeente Leeuwarden gebruiken voor verschillende energiebesparende maatregelen. Het maximale subsidiebedrag is 20.000 euro. De subsidieregeling is onderdeel van het ‘Inflatiepakket Ondernemers’.

Energiebesparende maatregelen

De subsidie is bedoeld voor ondernemers en bedrijfspanden in de gemeente Leeuwarden. De subsidie kan gebruikt worden voor onder andere vloer-, dak- of gevelisolatie en het plaatsen van isolerend glas (HR++). Voor het gebruik van biobased isolatiematerialen wordt tot 10% extra subsidie per maatregel gegeven. In totaal is er 400.000 euro beschikbaar binnen deze subsidieregelingen. De regelingen zijn te combineren met andere (landelijke) subsidie- en financieringsregelingen voor de verduurzaming van bedrijven.

Uitdagingen

Wethouder Abel Reitsma: “Ondernemers worden geconfronteerd met veel uitdagingen, waarvan het verduurzamen van hun bedrijfspand er slechts één is. Met deze nieuwe subsidieregelingen verlagen we de financiële drempel voor ondernemers om daarmee aan de slag te gaan. Zo streven we ernaar om de gestegen lasten van ondernemers te verlichten door een lagere energierekening mogelijk te maken. Bovendien bieden we met de MKB Energiecoach een onafhankelijk aanspreekpunt om ondernemers te begeleiden in het verduurzamingsproces, waarbij we als gemeente proactief ondersteuning bieden aan ondernemers.”

Extra hulp en advies via Energieloket voor ondernemers

Ondernemers kunnen voor informatie en advies over subsidies en het verduurzamen van hun bedrijfspand terecht bij het Energieloket voor ondernemers via https://ondernemendleeuwarden.nl/support/energieloket/

Voor kosteloos advies kan hier een afspraak met de MKB Energiecoach aangevraagd worden.

De nieuwe subsidies zijn:

– Aan te vragen tot 31 december 2024.

– Voor ondernemers met een (monumentaal) bedrijfspand gevestigd in gemeente Leeuwarden.

– Tot 30% subsidie en maximaal 20.000 euro.

– Voor gebruik biobased isolatiematerialen kan per maatregel tot 10% extra subsidie worden verkregen.

– Voor monumentale panden zijn bijvoorbeeld ook een duurzaam monumenten advies, een architect en benodigde leges te vergoeden.

Meer informatie of subsidie aanvragen?

Meer informatie over de nieuwe subsidies en over de precieze voorwaarden vindt u op: https://www.leeuwarden.nl/subsidies/  (zoek op: isolatiemaatregelen bedrijven)

Maatregelenpakket inflatie voor ondernemers

Maatregelenpakket inflatie voor ondernemers

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor 1,9 miljoen euro beschikbaar te stellen voor een maatregelenpakket voor ondernemers. Dit doet het college aanvullend op de maatregelen van de rijksoverheid om het bedrijfsleven in tijden van stijgende energiekosten en inflatie te ondersteunen. De voorgestelde maatregelen bestaan uit energieadvies en -coaching voor bedrijven, een innovatiefonds energie- en circulaire transitie, een project ‘toekomstbestendig ondernemen in verduurzaming en energie’ en omscholingstrajecten naar sectoren in de energietransitie.

 Ondernemers ervaren problemen door de ongekend hoge inflatie. Zo ervaren zij de impact van de prijsstijgingen van brandstoffen, grondstoffen, materialen, producten en energiekosten. De hoge energie- en grondstofprijzen maken duidelijk dat we als samenleving naar een meer duurzame manier van leven, consumeren en produceren moeten voor de lange termijn. De impact van de stijgende energieprijzen zorgt er dan ook voor dat ondernemers nadenken over de mogelijkheid om versneld te gaan verduurzamen.

Wethouder Abel Reitsma van Economische Zaken:

“Daar willen we als gemeente bij ondersteunen als aanvulling op de maatregelen die de rijksoverheid voor ondernemers neemt. Vooral in tijden van economische onzekerheid is het belangrijk dat bedrijven vandaag actie ondernemen om het succes van morgen te garanderen. Met de voorgestelde maatregelen helpen we bedrijven om in te zetten op de energie- en circulaire transitie. Dit kan na deze periode van inflatie voor herstel en groei zorgen.”

Energiecoach en energieadvies

Sinds ongeveer een jaar zet de gemeente Leeuwarden actief een MKB Energiecoach in voor ondersteuning van ondernemers. De MKB Energiecoach ondersteunt en ontzorgt ondernemers op het gebied van verduurzaming. Samen met de provincie en Ynbusiness wil de gemeente dit project uitbreiden. Het kleinere midden- en kleinbedrijf komt niet altijd in aanmerking voor de grotere rijksmaatregelen. Voor deze doelgroep wil de gemeente een regeling of verduurzamingsfonds ontwikkelen. De uitwerking hiervan volgt.

Daarnaast wil de gemeente zich met de expertise van ondernemers richten op gedragsverandering van ondernemer en consument door de inzet van kennissessies en publiekscampagnes.

Innovatiefonds energie- en circulaire transitie

Door het verlenen van een subsidie, lening of garantstelling helpt het fonds bedrijven en kennisinstellingen om kansrijke innovatieve producten en diensten te ontwikkelen op het gebied van duurzame energieopwekking, netcongestieproblematiek en circulaire economie. Deze mogelijke innovatieve oplossingen kunnen ook leiden tot voordelen van andere ondernemers en bewoners. Het innovatiefonds is een bewezen bestaande regeling die opnieuw wordt ingezet door gemeente Leeuwarden.

Project Toekomstbestendig Ondernemen in verduurzaming en energie

In het kader van het Sociaal Economisch Impulsplan (april 2021) is het project toekomstproof ondernemen gestart. Dit project wil de gemeente voortzetten en uitbouwen. Hiermee wil de gemeente de kennis van het bedrijfsleven over de thema’s energie en verduurzaming vergroten en samenwerking tussen ondernemers stimuleren. Zo kan de gemeente het bedrijfsleven helpen meer financiële armslag te krijgen en toekomstproof te maken. De gemeente wil dat onder andere doen samen met ondernemers en Ynbusiness een MKB Academy (werktitel) op te zetten en een community te bouwen.

Omscholingstrajecten naar sectoren in de energietransitie

In het kader van het Sociaal Economisch Impulsplan heeft de gemeente bijstandsgerechtigden succesvol omgeschoold voor de IT sector. De gemeente wil opnieuw omscholingstrajecten aanbieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente denkt vooral aan het omscholen naar beroepen, zoals energiecoaches, installateurs en monteurs van zonnepanelen en warmtepompen. Bedrijven ervaren namelijk een groot tekort aan vakmensen op dit gebied.