Berichten

Groot jubilieumfeest Statenjacht Friso in Grou

Dit jaar is het precies 125 jaar geleden dat de boeier “Friso” te water werd gelaten, en het is dan ook 65 jaar geleden dat de overdracht aan de Provincie Fryslân plaats vond.

Oorspronkelijk werd het door de grote boeierbouwer Eeltje Holtrop van der Zee te Joure voor de opdrachtgever, commissaris van de Koningin mr. B. Ph. baron van Harinxma thoe Slooten, gebouwd. Het schip heeft een moeizaam bestaan gekend en heel wat meegemaakt in de jaren die daarop volgden.

Deze foto van de 'Friso' is gemaakt door Jacob Olie tijdens een feest bij Jachtclub 'Het IJ' dateert van 8 juni 1894 (125 jaar geleden - foto Beeldbank Amsterdam)

Deze foto van de ‘Friso’ is gemaakt door Jacob Olie tijdens een feest bij Jachtclub ‘Het IJ’ dateert van 8 juni 1894 (125 jaar geleden – foto Beeldbank Amsterdam)

65 jaar geleden geschenk aan de Provincie

Nadat het een tweemaal van de ondergang is gered, draagt nu de Provincie al weer 65 jaar de zorg voor deze boeier. Dat gebeurt, mede dankzij de bemanningen, met grote zorgvuldigheid en veel genoegen. Het Statenjacht is een van de belangrijke promotionele “artikelen” waar het provinciebestuur gebruik van maakt. Vele gasten van over de gehele wereld werden op een vaartochtje, met monsterboekje en paspoort, vergast. Dat het bij de gasten bijzonder in de smaak viel valt op te maken uit het gastenboek dat aan boord is.


Watersport-TV sprak met schipper Gerhard Pietersma over de geschiedenis van de boeier en het jubileumjaar.

Het 125 jarig bestaan, een bijzondere gebeurtenis

Op 25 mei willen we deze bijzondere gebeurtenis van het 125 jarig bestaan, c.q. het 65 jarig bestaan als Statenjacht luister bij zetten door een grote vlootschouw van “Oud Hout” in en rond de haven van Grou. Die plaats is gekozen omdat de KZV Oostergoo een van de belangrijkste initiatiefnemers is geweest om dit schip door overdracht aan de provincie te behouden. Op die zelfde dag vindt ook de Jaarlijkse Ledenvergadering van deze Zeilvereniging plaats! Speciaal voor de ‘Friso’ dus een week eerder als gebruikelijk (1e weekend van juni). Dat een aan tradities verknochte Vereniging van de gebruikelijke gang van zaken afwijkt, zegt op zich voldoende over het belang dat haar leden stellen in de status en het behoud van het Statenjacht van Fryslân.

Het programma met de activiteiten

In grote lijnen staan van een aantal geplande activiteiten de tijden hieronder genoemd. Daarnaast worden er op de kades in Grouw en daaromheen allerlei leuke en interessante activiteiten georganiseerd. In de komende weken wordt daar meer over gepubliceerd.

Zaterdag 25 mei:

11.00-14.00 uur Fries kampioenschap Klompkesilen voor basisschoolleerlingen

13.00-14.00 uur besloten jaarvergadering Oostergoo in hotel Oostergoo. Afscheid voorzitter. CdK: aandacht 125 jaar ‘Friso’ en 65 jaar geleden geschonken aan de Provincie Friesland.

14.00-16.00 uur Kinderen zeilen met tjotters (en GWS schouwtjes ??). Kinderen zeilen mee met aanwezige schepen.

15.00 uur Ontvangst genodigde door CdK. Optreden mbt Friso lied.

16.00-18.00 uur Vlootschouw/ admiraalzeilen. Statenjacht, 35 schepen Oostergoo en 25 overige schepen.

Tot 20.00 uur borrel op terras Oostergoo.

Zondag 26 mei:

10.00-11.30 uur Zeilwedstrijd Oostergoo. 35 deelnemende schepen incl, Statenjacht.

12.00-15.00 uur Zeilwedstrijd Oostergoo. 35 deelnemende schepen incl. Statenjacht.

15.30 uur Prijsuitreiking met borrel door vz Oostergoo samen met de CdK

Tekst en foto met toestemming overgenomen van : Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten – kijk ook op: https://www.ssrp.nl/

125-jarig Statenjacht Friso viert jubileumfeest in Grou

Grou – Het Statenjacht Friso bestaat dit jaar 125 jaar. Een jubileum dat volop gevierd gaat worden in 2019. De provincie Fryslân organiseert een reeks activiteiten in het kader van het jubileum van het platbodemjacht, dat nu 65 jaar in bezit is van de provincie en dienst doet als Statenjacht.

Eén van de hoogtepunten staat 25 mei op de agenda. Dan is er een jubileumprogramma in Grou. Er zal dan een grote vlootschouw plaats vinden met zestig andere rond- en platbodemjachten.

Eerst is Het Statenjacht Friso te zien op Boot Holland, de watersportbeurs in het WTC Expo te Leeuwarden. Deze wordt gehouden van 8 tot en met 13 februari 2019. Verder is er vanaf 26 april een expositie in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek.


De Commissarisboeier “Friso” in 1902, sinds 1953 Statenjacht van Friesland.
Foto: rechtenvrij Wikipedia.

Het Statenjacht is gebouwd in 1893 in opdracht van baron Van Harinxma thoe Slooten. Bouwer was de scheepswerf Eeltsje Holtrop van der Zee uit Joure. Op initiatief van de zeilvereniging Oostergo uit Grou en de Leeuwarder afdeling van de Nederlandse Maatschappij voor Industrie en Handel, werd het jacht in 1954 overgedragen aan de provincie.

Statenjacht Friso met vlag tijdens opening Súderburds Wiid nabij Grou. Foto: Press4All