fixteam grou

Met Fixteam Grou ‘Doarpsaksje enerzjy besparje’

Grou – Het Grouster Fixteam zoekt extra werkkracht voor een grote isolatieklus in de Vogelbuurt op 5 januari aanstaande. In veel huizen in deze buurt staat de ketel op de nog ongeïsoleerde zolder. Door de leidingen aldaar van buisisolatie te voorzien, kan er direct veel gas bespaard worden.

Buisisolatie

Op vrijdag 5 januari staat er een bus vol materialen bij de Kievitstraat nr. 19. We starten om 10 uur en na de lunchpauze gaan we om 13:30 uur weer door. Het werk in de huizen wordt in tweetallen opgepakt. Wie kan het Fixteam die dag een paar uurtjes helpen? Mail je naam en of je in de ochtend of de middag komt naar fixteamgrou@gmail.com.

Gefixt

Het Fixteam is zo’n twee maanden aan de slag in Grou en er is er weer in veel huizen nuttig werk verricht. De teller, die al op 92 huizen stond in maart van dit jaar, loopt lekker door. In de weken voor de kerst zijn er zo’n 70 huizen gefixt.  In het nieuwe jaar gaat het team met frisse moed verder. Verwacht wordt dat er nog minstens zo’n aantal zullen volgen.

Vrijwilligers

Naast het huis-aan-huis aanbieden van de hulp in diverse straten  is er nu ook de mogelijkheid van de vrije aanmelding voor iedereen in Grou. Dit kan door een mail te sturen naar fixteamgrou@gmail.com. Aanmelden als vrijwilliger kan ook, bijvoorbeeld voor het vermaken en ophangen van gordijnen. 

Meer informatie is te vinden op grou2030.nl/grouster-fixteam/

De energiebesparing en comfortvergroting op de gefixte adressen is niet de enige winst voor Grou. De tijd en inspanning die vrijwilligers in het Fixen stoppen wordt namelijk beloond met een Fixvergoeding. Deze spelen we door naar lokale clubs en verenigingen als ondersteuning van investeringen en activiteiten ten behoeve van de leefbaarheid in de Grouster Mienskip. De Fixvergoeding van afgelopen seizoen is door de PKN benut voor een energiescan van de Sint Piterkerk en monumentaal dubbel glas in het catechisatielokaal.

Het werk van het Fixteam wordt mogelijk gemaakt door Pleatslik Belang, Gemeente Leeuwarden, Rabobank, Energiebank Fryslân en particuliere donaties.