Freerk Siekmansfonds

(video) Doe nu een beroep op het Freerk Siekmansfonds

Grou / Video – Het Freerk Siekmansfonds is een liefdadigheidsfonds dat jaarlijks rond Kerstmis financiële steun biedt aan ´alleenstaande mannen en vrouwen die in Grou wonen en geen andere inkomsten hebben dan een AOW-uitkering´. Ook dit jaar kan deze groep mensen uit Grou een beroep doen op dit fonds.

Het fonds is in 1970 opgericht door Freerk Siekmans (1887 – 1971) zelf, notaris Hoekstra uit Sneek en boekhouder Tjitte Visser. Op een plek aan de Wide le bij de ingang van de Wide Burd, genaamd de Burdskop, waar nu een moderne woning staat, woonde jarenlang Freerk Siekmans. Hij werd geboren in 1887 in het Groningse Foxhol, maar het gezin Siekmans verhuisde al snel naar Fryslân en kwam in 1914 in Grou terecht. Nadat zijn broers en zuster waren getrouwd en de beide ouders overleden, bleef Freerk er alleen achter in de woonboot.

Geen kluizenaar

Hij leefde van de vis- en vogelvangst. Hij had er gezelschap van zijn eenden, ganzen en katten. De katten leerde hij verschillende kunstjes en hij liep soms met de eenden en ganzen op de arm als waren het zijn kinderen. In veel kranten en tijdschriften is over hem gepubliceerd en ook was hij in menig televisieprogramma te zien. Op 13 februari 1971 overleed hij in Groningen. Hij is begraven in Grou. Op zijn grafsteen staat gebeiteld: ‘Hij leefde lang in eenzaamheid als vrije vogelaar, had menigeen tot vriend en was geen kluizenaar’. Nog tijdens zijn leven is het Freerk Siekmans-fonds opgericht, dat ieder jaar behoeftige alleenstaande ouderen ondersteunt met een uitkering uit de renteopbrengst van het kapitaal van Siekmans.

Stuur een brief

Om in aanmerking te komen voor een kerstbijdrage van het Freerk Siekmansfonds, moeten potentiële ontvangers voldoen aan de eerder genoemde voorwaarden en beschrijving. Ze kunnen hun situatie toelichten in een brief en deze vóór 1 december versturen naar een van de bestuursleden van het fonds. Voor meer informatie kijk op: www.freerksiekmans.nl

De bestuursleden zijn Klaas de Boer, Hoxma 17, 9001 LC, Grou – Pieter Engelsma, Skaverij 25, 9001 DA, Grou – Boukje Hazenberg, De Blei 2, 9001 NS, Grou