Dorpsraad bijeenkomst herinrichting Halbertsmaplein

GROU – In Hotel-Restaurant Oostergoo is donderdag 10 maart vanaf 19.30 uur een dorpsraad bijeenkomst over de herinrichting van het Halbertsmaplein. De gemeente Leeuwarden nodigt bij deze bijeenkomst alle inwoners van Grou uit om mee te praten over de verschillende ideeën.

De herinrichting van het Halbertsma’s Plein is een van de vier prioriteiten uit het ‘Gedeeld Perspectief’ voor Grou. Het is in het gemeentelijk programma opgenomen als speerpunt voor de ontwikkeling van Grou. De andere drie prioriteiten zijn de Rode Loper, Gastvrij Grou en de renovatie van het Wilhelminapark.

Ontwerpideeën
De afgelopen maanden heeft een stuurgroep uit Grou met de gemeente nagedacht over wat goed is aan het plein en wat beter kan. Dat houdt een tal van ontwerpideeën in. Die worden op 10 maart gepresenteerd en er wordt dan ook aan de aanwezigen gevraagd om mee te denken over de oplossingen en onderwerpen die er bedacht zijn.