Berichten

onderhoud

Afsluiting weg tussen Grou en Warten wegens groot onderhoud

Grou / Warten – Vanaf 26 februari tot en met 13 september zal de weg tussen Grou en Warten voor doorgaand verkeer zijn afgesloten wegens groot onderhoud. Dit geldt natuurlijk niet voor aanwonenden. Dit is inmiddels zowel bij Warten als Grou aangegeven middels gele borden.

De weg tussen Grou en Warten is aan groot onderhoud toe. De gemeente Leeuwarden heeft na onderzoek advies gekregen over de staat van onderhoud. Uit dat advies is gebleken dat op sommige gedeelten alleen vernieuwing van de deklaag met asfalt nodig is, terwijl bij andere gedeeltes de gehele asfaltconstructie vervangen moet worden. Tevens komt over de gehele lengte van de weg tussen Grou en Warten een nieuwe bermverharding.

Download de app

Inmiddels is er een aannemer gevonden die het werk uitvoert. Dit is Schagen Infra. Aanwonenden krijgen een brief van de aannemer wanneer in welke zone van de weg de aannemer bezig is. Tevens kan men een app downloaden waarop de actuele stand van zaken te volgen is. Of scan bijgaande QR-code om de app te downloaden

SchagenInfra App

Schagen Infra App.

Hulpdiensten

Met hulpdiensten zoals ambulances, politie en brandweer worden afspraken gemaakt. In geval van calamiteiten gaat op sommige momenten de machinerie of afzetting van de aannemer aan de kant. Zo zullen de hulpdiensten via de kortst mogelijke route om rijden.

groot onderhoud

Groot onderhoud weg Grou naar Warten.

Onderstaande tijdsvakken zijn een indicatie die door weersomstandigheden kunnen afwijken.

Fase 1 (lichtblauw): Warten – Ald Skroetswei  – Medio 26-02-24 t/m 29-03-24

Fase 2 (roze): Ald Skroetswei – Greate-Kritewei  – Medio 01-04-24 t/m 03-05-24

Fase 3 (groen): Greate-Kritewei – kruising Leechlân/Leechlân – Medio 13-05-24 t/m 17-06-24

Fase 4 (donkerblauw): Kruising Leechlân/Leechlân – Hôflânswei – Medio 17-06-24 t/m 25-07-24

Fase 5 (oranje): Hôflânswei – einde werk (brug bij Grou) – Medio  20-08-24 t/m 13-09-24

Pontjesroute De 8 van Grou onverminderd populair

Grou / Warten – Op woensdagochtend 19 juli vierden de vrijwilligers (schippers, kaartjeknippers en bestuur) van zonnepont De Oerhaal in Warten het heugelijke feit dat de 250.000-ste passant overgezet werd. Dit was de Belgische Sabina van der Vloet.

Zonnepnt de Oerhaal maakt deel uit van de pontjesroute De 8 van Grou. Zonnepont de Oerhaal is gestart in 2005, het aantal overtochten is in de afgelopen jaren gestaag gegroeid, er zijn inmiddels jaren dat er meer dan 20.000 passanten overgezet worden.

Feestje

Sabina was enorm verrast, ze viert, samen met haar partner, al een aantal jaren haar vakantie in Friesland en maakt regelmatig gebruik van de pontjes. Dit was de eerste keer dat ze voeren met zonnepont de Oerhaal. Na het opstaan in de ochtend hadden ze het idee om rustig een rondje te fietsen, maar ze kwamen in een feestje terecht. Een leuk feestje. De vriendelijkheid en attentheid van de schippers, allemaal vrijwilligers, vindt Sabina opvallend. ” Je belt vanaf de ene kant dat je er staat met de fiets, een schipper neemt altijd op en komt zo snel mogelijk naar je toe, dat is in België heel anders. In België vallen de pontjes onder Staatsbeheer en is er altijd een strak vaarschema”.

Stichting HVS breidt werkgebied uit naar omringende dorpen

Grou – Vanaf komend jaar wil de Stichting Hoektra-Viersen-Steenendam  haar ‘werkgebied’ uitbreiden naar de inwoners van de omringende dorpen Idaerd, Aegum,  Reduzum, Friens, Warten, Wergea, Warstiens en Jirnsum. Dus met Grou nu negen dorpen.

De Stichting Hoekstra-Viersen-Steenendam is in 2006 opgericht door het echtpaar Johanna en Abraham Dijkstra, die in 1963 van Leeuwarden naar Grou verhuisden en hier tot hun overlijden zijn blijven wonen. Joke en Bram voelden zich thuis in Grou en voelden zich verbonden met de Grousters en hun dorp.

Aanvraagformulier

Dat betekent dat inwoners van eerder dorpen vanaf nu een aanvraagformulier kunnen invullen en financiële ondersteuning kunnen aanvragen. Op de site van de Stichting is een aanvraagformulier te vinden voor zowel  personen als verenigingen, stichtingen, scholen en instellingen. De aanvragen worden door het bestuur  beoordeeld en de aanvragers krijgen voor eind juli bericht of hun aanvraag gehonoreerd wordt.

Ben je geïnteresseerd, kijk dan op  www.stichtinghvs.nl voor meer informatie. Denk je in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning, vul een aanvraagformulier in voor 15 februari 2023.

 Stichtingsdoel

Het doel van de Stichting is het financieel ondersteunen van Grousters, die actief zijn op sociaal, cultureel of sportief gebied. De Stichting wil deze inwoners de kans geven zich verder te ontplooien door ze financieel te ondersteunen. Ook Grouster verenigingen, stichtingen, scholen en instellingen kunnen een financiële aanvraag bij de Stichting doen. De afgelopen jaren heeft de Stichting o.a. tientallen jonge sporters financieel ondersteund, maar ook Grouster sport- en cultuurverenigingen, stichtingen, scholen en instellingen.

Voorbeelden

Om een paar voorbeelden te noemen,  zeilster Laila van der Meer, schaatser Marwin Talsma en surfer Hidde van der Meer, maar ook bijvoorbeeld het Sint Piterfeest, het Grouster Mingdkoor, de Stichting Zeilen zonder Beperking en Stichting Play en Skate Court Grou.

Op de website www.stichtinghvs.nl staan vele andere voorbeelden van ondersteuning door de Stichting. En nu dus ook beschikbaar voor 8 andere dorpen, waaronder Wergea, Aegum en Warstiens.