Berichten

Grote Zilverreiger in Grou

Grote zilverreiger op bezoek in vogelbuurt Grou

Grou – Verschillende inwoners van Grou hebben um al gespot. De grote zilverreiger die sinds ruim een week door het dorp struint. Een bijzondere verschijning in bewoond gebied. Dit in tegenstelling tot de blauwe reiger die veel vaker in steden en dorpen wordt gezien.

De grote zilverreiger is van oorsprong een vogel uit het oostelijke, mediterrane gebied. Door het beschikbaar komen van geschikte leefgebieden is deze hagelwitte reiger nu ook algemeen in Nederland. Het verschil met de kleine zilverreiger is de kenmerkende gele snavel. In eerste instantie was deze witte vogel vooral in de Oostvaardersplassen te vinden. Het werd een springplank naar de rest van Nederland. 

Grote zilverreiger Grou

Deze grote zilverreiger bezocht vandaag de vogelbuurt in Grou. Foto: Press4All

Greate Krite

Vooral in de winter zijn grote aantallen te vinden tussen Grou en Warten. De weidegebieden van het Leechlân en Greate Krite zijn populaire pleisterplaatsen voor deze reigersoort. Soms slapen en foerageren er wel tot veertig exemplaren in dit gebied.

In het dorp

In tegenstelling tot zijn blauwe broer is het een zeldzaamheid dat de grote zilverreiger in een stedelijk gebied verblijft. Diverse inwoners van Grou hebben deze grote witte steltloper al in hun tuin of op een schuurdak waargenomen. Vandaag was de gevederde nieuwe dorpsgenoot te zien in de Reiger- en Roerdompstraat.