gemeenteraad

Het bestuur van de Doarpskoöperaasje Grou U.A. is op zoek naar kandidaten

Grou – Vanuit de sterke wens de brede welvaart van het dorp Grou te optimaliseren is recent een dorpscoöperatie opgericht om visie en plannen ter bevordering van de identiteit, brede welvaart, leefbaarheid en duurzaamheid van Grou collectief te ontwikkelen, bewaken en implementeren. Alles ten gunste van het dorp en haar inwoners.

KLIK HIER VOOR DE VACATURE

Eén van de pijlers onder deze coöperatie is het aanstellen van een dorpsmanager. Gemeente Leeuwarden heeft hiervoor voor de pilot-periode van 2 jaar geld ter beschikking gesteld. Wilt u als spil tussen inwoners, bedrijven, verenigingen, overheden en andere belangengroepen gaan functioneren om zo de brede welvaart in Grou verder te versterken, solliciteer dan voor 1 september 2023 op deze uitdagende vacature via doarpskooperaasje@grou.nl.

 

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Ivo Krikke op 06-20136517 of via email:ivo@grou.nl