Het gaat niet goed met de meervleermuis in Fryslân

Grou – In de omgeving van de Roerdompstraat en op andere plekken in het dorp verblijven meervleermuizen. De meervleermuis wordt als de meest zeldzame vleermuissoort in Europa beschouwd. Uit tellingen die sinds 1994 worden gehouden, waaronder die in Grou, blijkt dat het niet goed gaat met deze soort. Sinds 2006 zijn de aantallen met zo’n 25% afgenomen. 

Monitoren

Om te monitoren hoe het met de vleermuisstand in Grou is gesteld worden er in opdracht van de provincie Fryslân ieder voorjaar meervleermuizen geteld. Deze tellingen worden door vrijwilligers steeds op dezelfde plekken, waaronder de Roerdompstraat, uitgevoerd. Dit om de aantallen van deze soort te monitoren. Halverwege juni gaan deze vrijwilligers weer in Grou tellen.

Verbouwing

Wanneer er werkzaamheden aan een woning uitgevoerd worden zoals isoleren, het plaatsen van zonnepanelen of een dakkapel kan dit schade veroorzaken aan de verblijfplaats van vleermuizen, gierzwaluwen of huismussen. Het is dan raadzaam om bij een verbouwing contact op te nemen met een ecologische deskundige.

Heb je vragen?

Mocht je vragen hebben over de meervleermuis of ga je (ver)bouwen of isoleren? Neem dan contact op met de Provincie Fryslân via Team Groene Regelgeving: wnb@fryslan.nl of bel 058 – 292 8995