Suderburds Wiid nieuw kroonjuweel voor waterrecreatie Grou

GROU- Deze week stond toeristisch Fryslân volop in de aandacht wegens een top-3 notering bij Lonely Planet. Volgens de mensen achter deze reisgids en site is onze provincie een topplek om naartoe te gaan. Naast het prachtige culturele programma van de Kulturele Haadsted, scoren de Waddenzee en de waterrecreatie goed bij de toeristen.

Vooral het watersportdorp Grou heeft wat het laatste betreft een kroonjuweel in handen. In de zomermaanden is er van alles te beleven op en rond het water van het Pikmeer. De start van het SKS-Skûtsjesilen op zaterdag 4 augustus is hierbij één van de hoogtepunten. Een mooie impuls om het Grouster vaarwater nog aantrekkelijker te maken wordt komende zaterdag 2 juni gegeven met de opening van het nieuwe vaarwater Suderburds Wiid.

Durk Talsma van Stichting Zeilsport Grou is blij met het nieuwe vaarwater: “Er ligt een prachtig nieuw vaarwater bij Grou.” Op zaterdag 2 juni openen commissaris van de koning Brok en gedeputeerde Johannes Kramer samen met de watersportverenigingen, met als thuiswater Grou, het Suderburds Wiid: het nieuwe water tussen de Pikmar en de Wiide Ee. Een heugelijke gebeurtenis voor de watersportverenigingen KZV Oostergoo, KWV Frisia, GWS, WV De Meeuwen en Skûtsjekomisje Grou. Om het water feestelijk te openen organiseren zij samen met de provincie Fryslân een mooie openingshandeling.
De Grouster watersportverenigingen willen met zo veel mogelijk boten het water gaan ‘open’ varen. Na de spectaculaire openingshandeling zal een armada aan boten door het Suderburds Wiid varen. Een vloot van optimisten en tjotters, schouwen en skûtsjes, sloepen en zeiljachten, suppen en motorboten, de MS Markol en alles wat kan varen.

Wie mee wil doen moet voor 14.30 uur op het Pikmar zijn. Ook voor mensen die geen boot hebben bestaat de mogelijkheid om als passagier mee te varen bij een ander vaartuig. Dat kan om 14:00 uur bij het Marrit Bouwmeester Zeilcentrum Grou. Nadat de armada aan boten door de Suderburds Wiid is gevaren, kunnen de boten aanmeren aan het Starteiland. Daar verzorgt de Friese troubadour Piter Wilkens een optreden met prachtige, watergerelateerde nummers om deze dag luister bij te zetten. “We willen als verenigingen met deze opening, onder auspiciën van de provincie, het nieuwe water en Grou op de kaart zetten” aldus een enthousiaste Durk Talsma.

Fotografie: Press4All Grou