Berichten

(video) Grou loopt in groten getale uit voor Sint Piter en Aldemar

Grou / Video – Jong en oud waren vandaag weer massaal op de been om Sint Piter en Aldemar welkom te heten. Veel inwoners hebben er naar uitgekeken om weer aanwezig te zijn bij een ‘ouderwetse’ gezellige intocht.

Rond 09:30 uur kwam de boot met Sint Piter en Aldemar aan boord via het aquaduct in Grou. Vervolgens ging de vaartocht van Zeilcentrum en Theehuis naar Oostergoo. Na de aankomst stapte Sint Piter dit jaar in een koets en reed naar het Halbertsma’s Plein.  Het nieuwe jonge Fryske hynder was nog te onervaren om Sint Piter te dragen.

Sint Piter en Aldemaer in de koets. Foto Press4All

Nieuwe Sint Pitermars

Op het plein speelde Apollo de nieuwe Sint Pitermars. De mars is in opdracht van het Sint Piterkomitee gecomponeerd door Jan de Haan en staat ook in het nieuwe Sint Piter sjongboek. Het bevat bekende en aansprekende Sint Piterliedjes. Tevens werden twee Sint Pitergenoten gehuldigd en in het zonnetje gezet. Dit jaar viel de eer te beurt aan Jan Sikke Jongsma en Brand Veenstra die zich jarenlang hebben ingezet voor het verenigingsleven in Grou.

Een high five van Sint Piter. Foto: Press4All

Sint Piter en Aldemar varen langs de Kade in Grou

(video) Intocht Sint Piter in Grou rechtstreeks te zien op LEO Middelsé TV

Video – Op zaterdag 11 februari komen Sint Piter en Aldemar weer naar Grou! De aankomst is rechtstreeks te zien op LEO Middelsé TV. 

Aanstaande zaterdag rond 09:30 uur wordt de boot met Sint Piter en Aldemar aan boord verwacht bij het aquaduct in Grou. De boot zal dan via het Zeilcentrum en Theehuis naar Oostergoo varen. De aankomst is daar om 10:30 uur. Daarna volgt het programma op Halbertsma’s Plein.

De organisatie van St. Piter vraagt iedereen om ruimte te maken voor de kinderen. Zowel bij de kade als op het plein.

Vanaf vandaag kan er tot de intocht ieder uur gekeken worden naar het Sint Pitersjoernaal 2023.
De aankomst van St. Piter is net als het Sint Pitersjoernaal te bezien via het TV kanaal van LEO Middelsé.

Bron tekst: LeoMiddelsé

SInt Piter Bingo Grou 2023

Win een ballonvaart of weekendje weg bij de Sint Piterbingo

Grou – Wat kijken we er naar uit, want op 3 februari hebben we na drie jaar weer een Sint Piterbingo in Hotel Oostergoo! Dit belooft een prachtige avond te worden waarbij je te gekke prijzen kunt winnen dankzij de fantastische donaties van Grouster ondernemers en de inbreng van eigen Grousters. 

Dit jaar maak je onder andere kans op een relaxed weekend weg op woonark Boppeslach, een jaar lang gratis knippen bij Bertina, een avond op de ‘Grutte Grize”, suppen met 6 vrienden/vriendinnen, een ballonvaart, of een dag op pad met e-choppers incl lunch bij Paviljoen Salt.

Bingokaart

Tip; begin alvast met euro muntjes sparen; een normale bingokaart kost €2,- en een superronde bingokaart kost €3,-. Je kunt tijdens de Sint Piterbingo ook met QR code of pin betalen; maar met contante muntjes gaat het wat sneller.

De opbrengsten van de Sint Piterbingo en beurs zijn belangrijk voor het organiseren van het hele Sint Piterfeest. Mis het dus niet en trommel je vrienden, vriendinnen, familie of collega’s op en ga samen naar de bingo. De deuren gaan op vrijdag 3 februari open om 19.30 uur en de bingo start om 20.00 uur. Tot dan!