spoorbrug grou

Safetyboat zorgt voor veilige doorvaart spoorbrug Grou

Grou – De spoorbrug Grou over het Princes Margrietkanaal wordt deze en komende weken opnieuw geconserveerd (geschilderd). Om deze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren is een deel van de doorvaart gestremd. Om de veiligheid van de passerende boten te kunnen garanderen zijn twee vaartuigen aanwezig om de doorvaart te begeleiden.

Veilige doorgang

Deze begeleiding is in handen van het bedrijf Safetyboat. Dit bedrijf zorgt voor veiligheid op en rond het water. Dit doen ze onder andere met de inzet van met reddingsboten, rescueteams, hulpverleners, schippers, werkboten, vaartrainingen en scheepvaartbegeleiding. Daarbij beschikken ze over de meest moderne middelen. De zorg voor mens en omgeving is hierbij het uitgangspunt.

spoorbrug Grou

Deze RIB-boot wordt ingezet voor begeleiding van plezierjachten bij de Spoorbrug in Grou. Fotografie: Safetyboat

Twee vaartuigen

In Grou zijn ze dus aanwezig met twee vaartuigen om de scheepvaart veilig te laten passeren. Vanwege de vele pleziervaart gebruiken ze hier ook een RIB-boot voor. Ook in het voortraject hebben ze de aannemer geholpen met het opstellen van het vaarwegmanagementplan en de afstemming met de vaarwegbeheerders. Uitgebreide informatie over deze firma is te vinden op de website www.safetyboat.nl