PKN Grou start online petitie voor bouw zorgcentrum De Boei

GROU – Penningmeester Herman Timmerman – van de protestantse kerk in Grou is afgelopen zaterdag een online petitie gestart ter ondersteuning van een nieuw te bouwen woon-zorgcentrum op de locatie van De Boei in Grou. De plannen zijn in een vergevorderd stadium.

Bij de online petitie staat vermeld dat: ‘In het Friese dorp Grou dringend behoefte is aan een woon-zorgvoorziening voor mensen met een beperking. De lokale kerk heeft daartoe een plan ontwikkeld op de plek van de voormalige gereformeerde kerk. Gemeentelijke plannen om van de kerk een monument te maken dreigen dit te blokkeren.’

Ouders van eventueel toekomstige cliënten zijn echter tegen het plan en zien meer in een locatie nabij Friesma State. Waar volgens hen genoeg plek is. Bovendien realiseren zij zich dat het kerkgebouw aan de Kievitstraat van historische en emotionele waarde is voor de kerkelijk betrokkenen in Grou.

Het is de bedoeling om met de petitie draagvlaag te creëren voor een nieuw zorgcentrum en een monumentale status van de kerk tegen te houden. De petitie is inmiddels door ruim 170 mensen ondertekend.