De Wereld van ‘Dwartje’ in museum Grou

GROU – De Grouster schilder-schrijver Eduard Frieser exposeert van 17 september tot 24 oktober in museum Hert fan Fryslân in Grou met een sprankelende wisselexpositie. In zijn schilderijen spelen naast kleur ook vorm, licht en compositie een belangrijke rol.

In de expositie ‘De Wereld van Dwartje’ zijn veel van zijn ballonpoppen te zien, vaak in heldere kleuren en met verschillende emoties. Ballonpopjes zijn door Eduard Frieser verzonnen figuurtjes in een felgekleurd kostuumpje met bijzondere details.

In de expositie zijn tevens enkele van zijn landschappen opgenomen, die geïnspireerd zijn op Midden-Friesland. Deze landschappen leggen een verbinding met het boek dat Frieser onlangs uitbracht: ‘De Natte en de Droge Wereld’. Daarin trekt de hoofdpersoon na een gefingeerde oorlog vanuit de veilige kuststrook erop uit om Midden-Friesland opnieuw in kaart te brengen en te onderzoeken of daar nog mensen wonen.

Op zaterdag 8 oktober is Eduard Frieser vanaf 3 uur in het museum aanwezig om het boek te presenteren en te signeren. De wisselexpositie wordt op zaterdag 17 september door het Grouster raadslid Lyda Veldstra-Lantinga geopend en is tot 24 oktober voor het publiek geopend: woensdag t/m zondag van half 2 tot 5 u.