Recreatie-eiland Trijehûs officieel geopend

GROU – Voormalig baggerdepot Trijehûs werd donderdag 30 juni officieel geopend. Hiermee is Trijehûs vanaf nu officieel omgevormd van baggerdepot tot recreatief natuurgebied.

Gedeputeerde Michiel Schrier verrichtte de openingshandeling met Maarten Offinga, vice-voorzitter van Recreatieschap De Marrekrite en Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea. De openingshandeling bestond uit het onthullen van het informatiepaneel.

Aanwinst voor de provincie
Met de haven en het uitbloeiende bloem- en grasrijke landschap, is Fryslân met Trijehûs een natuurgebied rijker. Gedeputeerde Schrier noemt Trijehûs een mooi voorbeeld van hoe we duurzaam kunnen omgaan met baggerslib. ,,Trijehûs is weer getransformeerd naar een prachtig natuurgebied. Waar vele toeristen kunnen genieten van een uniek stukje flora en fauna.”

Van baggerdepot naar recreatief natuurgebied
Trijehûs is een eiland vlakbij Grou, tussen natuurgebied De Alde Feanen, het Prinses Margrietkanaal en landbouwpolders. In 1997 startten de voorbereidingen door de zoektocht naar een locatie voor het saneringsslib uit de Friese vaarwegen. In de periode 2006 tot 2011 is Trijehûs gebruikt als stortplaats voor baggerslib uit de Friese vaarwegen. In 2011 was het depot vol. De provincie stelde samen met omwonenden, It Fryske Gea, Recreatieschap De Marrekrite, (toenmalige) gemeente Boarnsterhim en Wetterskip Fryslân een plan op om Trijehûs opnieuw in te richten. De provincie was verantwoordelijk voor de afwerking van het depot. Het depot is omgevormd tot natuur- en recreatiegebied om iets extra’s te doen voor mens en natuur.

Nazorg
De provincie houdt zich in de toekomst bezig met de nazorg van het eiland. Dit betekent dat de provincie de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater blijft controleren. De Marrekrite is verantwoordelijk voor het onderhoud van de haven gelegen aan het eiland. It Fryske Gea onderhoudt het natuurgebied.