Berichten

Skjin Wetter

Opruimevenement Skjin Wetter 2023 vindt plaats in negen Friese gemeenten

Van zaterdag 7 oktober t/m zaterdag 14 oktober 2023 vindt de zevende editie van Skjin Wetter plaats. In de week van Skjin Wetter ruimen honderden vrijwilligers zwerfafval op, dat in- en rond het water ligt.  De Friese Milieu Federatie roept Friese clubs, verenigingen, scholen, bedrijven en ondernemers in de toeristensector op om onze Friese wateren schoon te maken tijdens de actieweek.

Dit jaar doen er maar liefst 9 Friese gemeenten mee. De deelnemende gemeenten zijn Dantumadiel, De Fryske Marren, Harlingen, Noardeast-Fryslân, Smallingerland, Waadhoeke, Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, Súdwest-Fryslân. Skjin Wetter is een initiatief van de FMF, Wetterskip Fryslân en de negen deelnemende gemeenten. Deze editie van Skjin Wetter staat in het teken van ‘Afval als grondstof’, want afval zou niet mogen bestaan!

Skjin Wetter 2023

Groepen, scholen en organisaties die willen deelnemen aan Skjin Wetter kunnen zelf een opruimmoment kiezen. Ook kunnen zij zelf kiezen op welke locatie de opruimactie plaatsvindt. In iedere deelnemende gemeente worden materialen verzorgd voor de opruimacties en wordt het afval na afloop opgehaald. Geïnteresseerde organisaties en scholen kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar l.statem@fmf.frl of via www.samenfryslanschoon.frl/skjinwetter.

Ondernemers in de toeristensector

Dit jaar worden ook ondernemers in de toeristensector opgeroepen om mee te doen aan Skjin Wetter. Zo kan een SUP-verhuurder gratis boards aanbieden aan mensen die gaan opruimen. Hetzelfde geldt voor verhuurders van bootjes of kano’s. Maar ook een camping, vakantiepark of zeilschool kan aanhaken.

Afval is van waarde

“Afval zou niet mogen bestaan en zwerfafval al helemaal niet” aldus Lemke Statema, projectleider van Skjin Wetter. “Pas als je iets niet meer kan repareren, hergebruiken of recyclen is het afval. Daarom is het nodig dat producenten meer gebruik gaan maken van natuurlijke materialen. Ook zou het een verbetering zijn als er in plaats van 250 soorten plastics, nog slechts 4 soorten gebruikt worden, waardoor hergebruik van plastics haalbaar wordt.”

50 miljoen kilo

Jaarlijks beland er toch 50 miljoen kilo zwerfafval op straat in Nederland, dat zijn ongeveer tienduizend vuilniswagens vol. Als afval goed terecht komt kan er steeds meer afval gerecycled worden en komt het terug in de kringloop. Tijdens Skjin Wetter wordt ervoor gezorgd dat zwerfafval terecht komt in de afvalscheiding. In 2050 wil Nederland helemaal circulair zijn. Dit betekent dat iedere kilo afval wordt gerecycled tot een nieuw product.

Afgelopen jaren

In 2017 vond de eerste editie van Skjin Wetter plaats. Toen hielpen er ruim honderd vrijwilligers mee. Vorig jaar deden er maar liefst 2000 vrijwilligers mee, verspreid over zeven Friese gemeenten. Toen is er ruim achthonderd kilometer aan Fryske wateren schoongemaakt! Skjin Wetter heeft de afgelopen jaren dus een flinke groei doorgemaakt. Door steeds meer deelnemers te betrekken, voelen steeds meer Friezen zich verantwoordelijk om te zorgen voor hun leefomgeving.

Ook meedoen?

Of je nu een kanovereniging, roeivereniging, scoutinggroep, school, SUP-school, studentenorganisatie of een ondernemer bent, de FMF roept je op om mee te doen aan Skjin Wetter. Meer informatie over Skjin Wetter is te vinden op www.samenfryslanschoon.frl/skjinwetter.