Berichten

Alberto Kinderman nieuwe dorpsmanager Doarpskoöperaasje Grou

Grou – Doarpskoöperaasje Grou zet opnieuw een grote stap voorwaarts: na de oprichting van de Doarpskoöperaasje Grou volgt nu het benoemen van een dorpsmanager. Op 13 december 2023 praat het bestuur op de eerste ledenvergadering het dorp uitgebreid bij en presenteren we de dorpsmanager: Alberto Kinderman.  

Doarpskoöperaasje Grou is afgelopen zomer – op 18 juli 2023 – opgericht. Een groep enthousiaste Grouster vrijwilligers heeft hier de afgelopen jaren naar toe gewerkt. Niet met oprichting als doel, maar als middel om de vele goede initiatieven in Grou te kunnen faciliteren en borgen, waaronder ook een goede samenwerking met de gemeente en ondernemende initiatiefnemers. Iedere Grouster kan actief mee doen.

Initiatieven zijn er vele. Doarpskoöperaasje Grou houdt zich onder andere bezig met:

  • Een multifunctioneel centrum in Grou
  • Passend aanbod voor, door en met de Grouster Jeugd
  • Vaststellen en bewaken van de identiteit (merkwaarden) van het dorp Grou
  • Ontwikkeling van woningen op het Halbertsma terrein (i.p.v. recreatief)
  • Ontwikkeling van het gebied van de voormalig Groene Kruis locatie
  • Ontwikkeling van de omgeving rondom de Hellingshaven
  • Infrastructuur en verkeersstromen
  • Duurzaam en energieneutraal Grou
  • Grou als Bloeizone
  • Grou als toeristische hot spot voor de omgeving – waaronder Nationaal Park de Alde Feanen

En nog veel meer kleine en grotere initiatieven en ontwikkelingen. In de komende periode zal de Doarpskoöperaasje Grou meerdere inhoudelijke groepssessies organiseren. Mail info@doarpskooperaasjegrou.nl voor meer informatie of interesse om hierbij te zijn. Grousters kunnen zich per mail (lid@doarpskooperaasjegrou.nl) aanmelden als lid.

Dorpsmanager Grou is een belangrijke en noodzakelijke rol voor het goed kunnen functioneren van Doarpskoöperaasje Grou. De Dorpsmanager fungeert als centraal aanspreekpunt voor alle inwoners en de vele verenigingen en stichtingen die Grou rijk is. Na oprichting van Doarpskoöperaasje Grou is het oprichtingsbestuur gestart met werven. En vol trots kunnen we nu bekend maken dat Alberto Kinderman aan de slag gaat als dorpsmanager van het dorp Grou. 13 december a.s. stelt Alberto zich als dorpsmanager aan het dorp voor.

Samenwerken is een belangrijke sleutel. Niet voor niets werkt Doarpskoöperaasje Grou nauw samen met Pleatslik Belang Grou, Grou2030, BusinessClub Grou en vele anderen.

Inwoners van Grou kunnen in belangrijke mate een bijdrage leveren aan het succes van de Doarpskoöperaasje Grou

We vertellen graag veel meer over het tot stand komen van de Doarpskoöperaasje Grou en alle ontwikkelingen. En de dorpsmanager stelt zich uitgebreid aan u voor tijdens de komende Algemene Ledenvergadering. Om samen meer te bereiken.

Algemene Ledenvergadering op 13 december 2023 om 19:30 uur. Deze avond organiseren we samen met Pleatslik Belang Grou en is voor alle leden van beide organisaties. Pleatslik Belang trapt af met een update over de oprichting waarna er een formele ledenvergadering van de Doarpskoöperaasje volgt. Tijdens deze vergadering wordt het bestuur benoemd, het instellen van een Ledenraad besproken en de Dorpsmanager stelt zit voor. In het voorjaar van 2024 volgt de volgende ledenvergadering waarin we inhoudelijk op meerdere projecten en initiatieven ingaan.

Grousters kunnen zich vanaf nu aanmelden als lid van Doarpskoöperaasje Grou. Stuur een mail naar lid@doarpskooperaasjegrou.nl met uw voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en te gebruiken mailadres. Een lidmaatschap kost niets.