Berichten

Vondst brieven dichteres Rixt Grou

Schenking van opgedoken brieven Grouster dichteres Rixt

Leeuwarden / Grou – Het Fries Dichterscollectief RIXT schenkt vandaag vier brieven aan Tresoar in Leeuwarden. Het gaat om brieven die zijn geschreven door de naamgever van het collectief: de Grouster dichteres Hendrika Akke van Dorssen (1887-1979).

Rixt werd als Hendrika Akke van Dorssen geboren in Grou op 27 september 1887. Van 1917 tot 1919 werkte zij op het gemeente-secretariaat in Sneek en daarna tot haar pensioen in Deventer, waar zij het bracht tot waarnemend gemeentesecretaris. 

Vondst

Dichter Koos Hagen (1939) uit Amstelveen vond de handgeschreven brieven afgelopen zomer in de nalatenschap van zijn vader, die een tijd dominee in Leeuwarden was. Hij besloot de schrijfsels, uit 1965 en 1966, te schenken aan het dichterscollectief omdat dat naar haar vernoemd is. De correspondentie tussen ds. Hagen en Rixt gaat over passages uit De gouden rider, de dichtbundel waar Rixt in 1952 de Gysbert Japicxprijs voor kreeg. De predikant begrijpt een aantal passages niet en Rixt licht deze toe in de brieven. Vandaag, op de 41e sterfdag van dichteres Rixt, biedt het collectief de brieven aan Tresoar aan, die worden hier toegevoegd aan het archief van de dichteres. De brieven zijn te lezen op www.rixt.frl en www.sirkwy.frl

Levensloop

Tussen haar schooljaren en haar bestaan als ambtenares lag een periode van ziekte en kuren in verschillende sanatoria. In het sanatorium van Putten leerde zij de jonge dichter J. Philip van Goethem kennen die haar aanmoedigde om te gaan dichten. In het sanatorium in Davos raakte Rixt bevriend met andere Friese patiënten en met elkaar lazen zij Friese poëzie.

Zodoende kwam Rixt ertoe om in haar moedertaal te gaan dichten. Mensen als Jan Jelles Hof, en later Douwe Kalma onderkenden haar talent. Om als jonge vrouw naar buiten te treden met liefdesgedichten die recht uit het hart kwamen, was volgens Kalma moed voor nodig in het ingetogen Friesland. Hoewel ze maar een klein oeuvre had geschapen neemt Rixt een voorname plaats in in de Friese literatuur. Zij overleed op 31 januari 1979 in Colmschate.

Bronnen / Overgenomen van: Friesch Dagblad / Tresoar

Update treinvrije periode Meppel – Grou – Leeuwarden

Grou – In de weekenden van zaterdag 25 mei 00.00 uur tot maandag 27 mei 05.00 uur en van zaterdag 1 juni 00.00 uur tot maandag 3 juni, 05.00 uur rijden er geen treinen op het traject Meppel en Leeuwarden. In de tussenliggende week rijden er geen treinen tussen Leeuwarden en Akkrum.

ProRail vernieuwt in deze periode op verschillende locaties op dit traject wissels, spoor, ballast(grind) en een aantal overwegen. Dit betekent niet alleen dat treinreizigers rekening moeten houden met reizen per bus, maar ook dat al het overige verkeer overwegen in delen van deze periode niet kan gebruiken, met omrijden, -fietsen of –lopen tot gevolg.

In de gemeente Leeuwarden gaat het om drie overwegen. De planning daar voor is als volgt:

·         Overweg Reinerswei, Grou gesloten tussen zaterdag 25 mei 0.00 uur tot dinsdag 28 mei 7.00 uur. Omleiding voor al het verkeer.

·         Overwegen Barrahûs (Brédyk) en Nije Werpsterdyk, nabij Wirdum gesloten tussen zaterdag 25 mei 0.00 uur tot maandag 3 juni 4.00 uur. Omleiding voor al het verkeer.

·         Voor de scheepvaart, draaibrug Van Harinxmakanaal, Leeuwarden gesloten tussen donderdag 30 mei 0.00 uur tot vrijdag 31 mei, 23.59 uur.

Informatie

Treinreizigers kijken voor meer informatie op de website www.ns.nl of www.9292.nl.

Nieuwe Speelgoedbank Leeuwarden ook voor kinderen in Grou

Voor Simon de Jong uit Leeuwarden draait het deze maand voornamelijk om speelgoed. Met zijn stichting Rijk voor Arm wil hij al de kinderen in de gemeente de kans geven om onbezorgd te spelen. Simon: “Een onbezorgde jeugd, waarin een kind volop kan spelen dat gun ik iedereen.” Bij zijn nieuw te openen speelgoedbank kunnen ook kinderen uit Grou en andere dorpen in de gemeente Leeuwarden aankloppen voor speelgoed.

Er ligt al heel wat speelgoed opgeslagen bij de locatie aan het Soldatendijkje in Leeuwarden. Speelgoed dat vraagt om meegenomen te worden. Stichting Rijk voor Arm, kent een bijzondere historie, die in de loop der jaren in verschillende panden in de provinciale hoofdstad gevestigd was. Simon is blij dat de stichting en alle medewerkers nu vanuit een gezellige en ruime thuishaven kunnen opereren. “En dat blijft voorlopig ook zo. We hebben hier naast de nieuw te openen speelgoedbank een activiteitencentrum en een basis van waaruit we verjaardagsdozen samenstellen.” Deze laatste activiteit, waarvoor kinderen uit heel Friesland in aanmerking komen, is een groot succes. “Het afgelopen jaar hebben we tussen de vier- en vijfhonderd kinderen blij kunnen maken met een goed gevulde verjaardagsdoos.” Voor gezinnen waar geen geld is om een verjaardag te vieren is het een feestelijke gebeurtenis om speelgoed in Leeuwarden uit te zoeken. “De jarige job of jet mag zelf het speelgoed uitzoeken. Dan weet je zeker dat het kind er echt blij mee is. Ook doen we er verplicht een boek bij als educatief element in het geheel”, legt Simon de gang van zaken uit.


Simon de Jong laat een gedeelte van het speelgoed zien dat weggegeven kan worden.

Speelgoedbank

Naast de verjaardagsdoos verzamelt stichting Rijk voor Arm ook jaarlijks speelgoed voor de feestdagen in december. Veel kinderen rekenen dan op een cadeautje van sinterklaas of de kerstman. “Tijdens die feestdagen hebben we enorm veel kinderen blij kunnen maken met een zak vol cadeautjes. Die mede mogelijk gemaakt wordt door de goedzak actie van de plaatselijke Albert Heijn. Het aanbod was echter zo groot, dat we na december nog met een overschot aan speelgoed bleven zitten. Toen we die naar een speelgoedbank probeerden te brengen, bleek deze niet te bestaan. Zodoende zijn we op het idee gekomen om er zelf ééntje te beginnen.”

Voorwaarden

Ieder gezin in de gemeente Leeuwarden die zich op of onder de armoedegrens bevindt kan zich hiervoor inschrijven. Dit geldt dus ook bijvoorbeeld voor inwoners van Stiens of Grou. Via een toewijzingsformulier dat te verkrijgen is bij schuldhulpinstanties zoals de bewindvoerder, schuldhulpverlening, het wijk- of dorpenteam, Stichting Leergeld of Voedselbank Leeuwarden.

Met dit ingevulde toewijzingsformulier en een geldig ID, kunnen mensen naar de Speelgoedbank Leeuwarden op het Soldatendijkje 2 te Leeuwarden komen om zich definitief in te schrijven. Op elke 3e zaterdag van de maand is het de  vaste uitgiftedag. “Tenslotte willen we elk kind echt kind laten zijn. Laat kinderen kinderen zijn!”

Voor meer informatie over de Speelgoedbank Leeuwarden, kijk op www.facebook.com/speelgoedbankleeuwarden