Berichten

Zieke kinderen na zwemmen in open water bij strandje Grou

Grou – Tijdens de afgelopen zeer warme periode zijn veel kinderen ziek geworden na het zwemmen in open water van het strandje bij het Zeilcentrum Grou. 

Bij de Grouster basisscholen kwamen verschillende ziekmeldingen binnen. Het zou hierbij gaan om langdurig en veel overgeven.

Op de landelijke site zwemwater.nl wordt echter geen melding gemaakt van deze situatie. Volgens een inwoonster van Grou zou er inmiddels wel een waarschuwingsbord bij het strandje zijn geplaatst. Naar aanleiding van de diverse ziekmeldingen is er door de FUMO uit Grou onderzoek naar de kwaliteit van het water van het strandje gedaan. Dit is gebeurd in opdracht van het waterschap.

Strandje Grou – foto: Press4All

Als voor een zwemplek een waarschuwing geldt, wil dat zeggen dat zwemmen op die plek slecht kan zijn voor de gezondheid. Je mag er dus wel zwemmen, maar moet zelf beoordelen of er een risico voor de gezondheid is. Jonge kinderen en ouderen, die het meest kwetsbaar zijn, kunnen beter een andere zwemplek kiezen.

Wie vragen heeft over de huidige situatie kan bellen met de GGD, afdeling infectieziekten.

Vreemde vogels strijken neer bij Zeilcentrum Grou

Grou – Zondag 19 mei neemt kunstenaar en bevlogen rasverteller O.C. Hooymeijer een aantal vreemde vogels mee naar Grou. Hij neemt je mee in zijn wondere wereld tijdens een bijzondere lezing, in het plaatselijke Zeilcentrum.

Een wereld waarin alles draait om vogels en kunst en waarin werkelijkheiden fantasie vaak niet meer te onderscheiden zijn. In zijn wondere wereldgeldt immers het motto ‘het is niet waar, maar het had waar kunnen zijn’.

Niet bestaande vogels van Europa.

Je maakt kennis met de kunstenaar en zijn creaties: de niet-bestaandevogels. Zo zullen onder meer het Waals Mannetje, de Kleine én de Grote Braak, de Puntklover, de Visgluiper, de Schotse Nachtduif, de Duitse Reiger, het Goudpukkeltje en de Oudhoen de revue passeren. Hun karakter, baltsgedrag, wetenschappelijke benaming, habitat, eetbaar- en smakelijkheid, alsmede de bijbehorende ‘ Volksvogelwijsheden ‘ komen uitgebreid aan bod.

Speciale aandacht wordt geschonken aan de nesten en de bijbehorendeeieren. Ter illustratie neemt Hooymeijer altijd enige exemplaren uit de broedgebieden van de diverse niet-bestaande vogels mee.

Locatie: Zeilcentrum Grou zondag 19 mei van 12.00 tot 14.00uur. Opgave via een mailtje naar Eddy van der Noord – vdnoord@live.nl – of een telefoontje 06-54983002. Kosten slechts 15 euro per persoon.