Berichten

Wegwerkzaamheden tussen Grou en Heerenveen. Foto: Press4All

Vannacht hobbels A32 aangepakt tussen Heerenveen en Grou

Grou / Heerenveen – De A32 is vanaf vrijdagavond 21:00 uur tot zaterdagochtend 6:00 uur afgesloten. In die periode zullen op verschillende plekken waar kuilen en hobbels zijn, de autoweg middels asfaltering worden gerepareerd.

Omleiding

De A32 is tussen knooppunt Heerenveen en Grou afgesloten. De af- en toerit Akkrum is afgesloten en ook de afrit Grou is dicht. Automobilisten kunnen middels een omleiding via de A7 of N31 Heerenveen of Leeuwarden bereiken.

Hobbels

Automobilisten die over de A32 rijden ondervinden al langere tijd last van het slechte asfalt. Het wegdek is dermate hobbelig dat weginspecteurs van Rijkswaterstaat reparatie op spoedige termijn noodzakelijk achten. Het zou gaan om zes of zeven plekken die onmiddellijke reparatie behoeven.

Stremming verkeer Leechlân tussen Grou en Warten

Grou – In verband met de afronding van de asfalteringswerkzaamheden aan het fietspad tussen Warten en Grou zal er de komende twee dagen geen gemotoriseerd verkeer door het Leechlân mogelijk zijn. De stremming geldt voor gemotoriseerd verkeer.

Tussen woensdag 19 augustus 07.00 uur en donderdag 20 augustus 17.00 uur is de weg door het Leechlân tussen Grou en Warten gestremd. De stremming is noodzakelijk voor het aanleggen van asfaltplateaus bij de Great Kritewei en de Ald Skroetswei.

Gemotoriseerd verkeer

Gemotoriseerd verkeer tussen Grou en Warten is dan niet mogelijk. Het fietsverkeer kan door een aantal extra voorzieningen wel door het Leechlân. Ook is het niet mogelijk via Narderbuorren en Greate Kritewei in Wergea in het Leechlân te komen. Tot aan de werkzaamheden (stremmingen) kan bestemmingsverkeer aanrijden.

Stremming door asfaltering fietspad Leechlân Grou Warten.

Asfalteringswerkzaamheden voor het nieuwe  fietspad door het Leechlân tussen Grou en Warten. Foto: Press4All.

Hulpdiensten

Met hulpdiensten zoals ambulances, politie en brandweer zijn afspraken gemaakt. In geval van calamiteiten gaat op sommige momenten de machinerie of afzetting van de aannemer aan de kant. Zo zullen de hulpdiensten via de kortst mogelijke route om rijden.

Bron: Warten.nl Fotografie & Video: Press4All