Berichten

Voetbalclub GAVC uit Grou voetbalt komend seizoen in de tweede klasse

GAVC uit Grou voetbalt volgend seizoen in de tweede klasse

Grou – Op 17 april 2020 heeft het bestuur van voetbalclub GAVC een verzoek ingediend om in de tweede klas te mogen spelen. Dit verzoek voor het eerste team is gister door de KNVB gehonoreerd. 

In het Friesch Dagblad van vandaag laat voorzitter Bert Nicolai weten aan iets nieuws te gaan bouwen met nieuwe jongens. Na drie seizoenen in de eerste klasse daalt GAVC uit eigen beweging af naar de tweede. ,,We hielden al rekening met degradatie en nu er nog vier ervaren spelers zouden stoppen, was het geen leuk seizoen geworden”, aldus voorzitter Bert Nicolai. ,,Drie jaar lang eerste klasse spelen met GAVC was een hoogtepunt en een hele belevenis.

Voetbalclub GAVC uit Grou voetbalt komend seizoen in de tweede klasse

Voetbalclub GAVC uit Grou voetbalt komend seizoen in de tweede klasse

Tweede klasse

In dit als verloren gegane seizoen stevende het eerste team van GAVC rechtstreeks af op degradatie. Door de coronacrisis en de genomen maatregelen door de KNVB zou de voetbalclub uit Grou in eerste instantie in de eerste klasse blijven. Nu het verzoek gehonoreerd is betekent het dat het eerste elftal volgend seizoen (2020-2021 in definitief in de tweede klas gaat uitkomen.

Bron: Friesch Dagblad Foto: Press4All

sport in grou

Veldsporten voormalig Boarnsterhim willen eerlijke behandeling

Grou – Ruim zes jaar hoort Boarnsterhim-Noord nu bij Leeuwarden en nog altijd is het nog niet gelukt om in de hele gemeente voor de was- en kleedruimtes (W&K’s) op de sportvelden gelijke monniken ook gelijke kappen te geven.

Binnen 2 jaar na een gemeentelijke herindeling moet die ‘harmonisatie-klus’ op alle onderdelen klaar zijn. In veel gevallen is dat ook gelukt, maar zo niet wat de W&K’s betreft. Daar heeft de gemeente volgens de clubs uit voormalig Boarnsterhim hun signalen jarenlang genegeerd en vervolgens de al in 2017 gekozen oplossing –het deprivatiseren van de W&K’s- nog lange tijd getraineerd.

Nu stelt het college bij de Mid Term Review (MTR) komend voorjaar eindelijk voor om te voorzien in de extra kosten voor die deprivatisering van € 75.000 per jaar, die ze daarvoor 3 jaar geleden al aankondigde. De informerende brief die het college hierover op 11 februari jl. aan de Raad stuurde is wat de clubs betreft echter volstrekt onvolledig en op onderdelen ook onjuist. Dit omdat erin niet aan de orde komt, dat de clubs uit voormalig Boarnsterhim menen recht te hebben op eenmalige vergoeding van kosten voor overname van de W&K’s en compensatie voor de vele jaren dat zij door het negeren en traineren van de gemeente onnodig met veel te hoge kosten te maken hebben gehad. Dit is een gevolg van het feit dat in voormalig Boarnsterhim de clubs de bouw van de W&K’s altijd volledig zelf moesten betalen, evenals de hoge eigenaarskosten, zoals OZB etcetera. Gemiddeld kosten hen dit jaarlijks zo’n € 5000 – € 6000, maar twee clubs in Grou met vrij nieuwe gebouwen zelfs € 14.000 – € 32.000, zo bleek al in 2017 uit een onderzoek in opdracht van de gemeente. In de stad Leeuwarden was en is de gemeente bijna altijd eigenaar van de W&K’s, draagt daarvoor alle eigenaarskosten en stelt deze gratis aan de clubs ter beschikking bij de veldhuur. 

Om het college en de raadsleden voor een correcte besluitvorming te voorzien van de volledige en juiste informatie op dit punt hebben de clubs met eigen W&K’s hen die nu zelf aangeboden. Dat doen zij met een chronologisch en verifieerbaar feitenrelaas van het wanbeleid van de gemeente waar zij nu al meer dan 6 jaar mee geconfronteerd worden.

De clubs realiseren zich dat dit in een tijd dat de gemeente te maken heeft met forse bezuinigingen op tal van terreinen geen aantrekkelijke boodschap is. Zij hebben dan ook aan de gemeente een minimum-voorstel gedaan voor vergoeding van slechts een klein deel van de eenmalige kosten voor overname en compensatie waarop zij aantoonbaar recht menen te hebben. Nu de tijd richting besluitvorming voortschrijdt en zij geen signalen krijgen dat dit voorstel serieus wordt overwogen hebben zij gemeend met het feitenrelaas en het minimum-voorstel naar buiten te moeten treden om zo de Raad gelegenheid te bieden om recht te doen aan de raadsbrede motie die zij op dit punt op al op 16 november 2015 (!) aannam.

Rob de Jong Screenshot video GAVC

Rob de Jong nieuwe trainer van GAVC uit Grou

Grou – Voetbalvereniging GAVC heeft in Rob de Jong uit Leeuwarden de nieuwe trainer gevonden voor het komend seizoen.

Rob de Jong nieuwe trainer in Grou bij GAVC. Video: GAVC

De 54-jarige oefenmeester heeft in het verleden onder andere het eerste elftal van Waskermeer, Hardegarijp, Oeverzwaluwen en Rijperkerk onder zijn hoede gehad. Zelf voetbalde De Jong in het verleden voor Oranje Nassau Groningen en Flevo Boys. GAVC staat momenteel stijf onderaan in de eerste klasse op zondag.

Bron: Friesch Dagblad 26 februari 2020