Berichten

voedselbank

Energiebank en voedselbanken in Friesland geven gratis ledlampen weg

Grou – Energiebank Fryslân en Regionaal Distributiecentrum Voedselbanken Friesland slaan de handen ineen om huishoudens met energie-armoede in Fryslân te helpen besparen op hun energiekosten. Er worden maar liefst 1620 voedselpakketten voorzien van drie gratis ledlampen.

Deze bijzondere actie tussen Energiebank Fryslân en Regionaal Distributiecentrum Voedselbanken Friesland heeft als doel om 1620 huishoudens in Friesland die bekend zijn bij de Voedselbank te ondersteunen bij het verminderen van hun energieverbruik en kosten. De ledlampen die door de Energiebank met behulp van sponsoren gratis ter beschikking worden gesteld aan alle Friese Voedselbanken en zullen voor een groot verschil zorgen in de energierekening van deze huishoudens.

Op 5 december a.s. zullen de ledlampen officieel worden gedoneerd aan het distributiecentrum van Voedselbanken Friesland in Drachten. Vervolgens zullen de lampen worden verdeeld over de 17 voedselbanken in Fryslân, waardoor huishoudens in de provincie kunnen gaan profiteren van deze energiebesparende maatregel. De actie sluit naadloos aan bij de missie van Energiebank Fryslân, namelijk het bestrijden van energieongelijkheid in de provincie. Door de krachten te bundelen kunnen zij een grotere impact maken en nog meer huishoudens ondersteunen en  ontzorgen.

“Energiebank Fryslân gelooft dat een warm thuis, zonder energiezorgen, een basisbehoefte is en bereikbaar moet zijn voor iedereen in Friesland. Net als eten, drinken en een dak boven je hoofd. We geloven ook dat je niet aan een lijst vinkjes hoeft te voldoen, om er hulp bij te krijgen. Daarom helpen wij mensen die om welke reden dan ook energiehulp nodig hebben. Buiten de kaders om en dwars door systemen heen. Non-profit en no-nonsense.”, aldus Energiebank Fryslân. “Door het doneren van de ledlampen aan de voedselbanken kunnen we niet alleen huishoudens met een kleine beurs in Friesland ondersteunen bij het terugdringen van hun energiekosten, maar ook bijdragen in de energietransitie van huishoudens die wel willen verduurzamen, maar daar niet altijd de middelen voor hebben.”

De donatie van de ledlampen aan de Voedselbanken in Friesland zal impact hebben op de deelnemende huishoudens en hun  financiële situatie:

–         Eén ledlamp levert een gemiddelde besparing (ter vervanging van gloeilamp) van 46 W per uur op;

– De gemiddelde brandduur per vervangen lamp is 3 uur, wat een besparing van 138 W per dag oplevert (3 uur x 46 W = 138 W per lamp, per dag);

– Ieder huishouden krijgt 3 ledlampen wat een besparing van 414 W per gezin per dag oplevert (3 x 138 W = 414 W per gezin, per dag);

– Jaarlijks levert dit per gezin een besparing op van 151 kWh (414 W x 365 dagen = 151 kWh)!;

– Voor de energierekening per huishouden bespaart dit 151 kWh x 0,45 ct. = € 68,- (voor slechts drie ledlampen i.p.v. gloeilampen);

– In totaal worden 1620 voedselpakketten voorzien van drie gratis ledlampen wat in totaliteit een jaarlijkse besparing oplevert van 249.150 kWh onder 1620 huishoudens.

In ieder pakket zit een kaartje om contact op te nemen met de Energiebank Fryslân, zodat mensen verder geholpen kunnen worden bij het verduurzamen van hun woning. Een mailtje is genoeg om onze energiecoaches en fixteams langs te laten komen, geheel kosteloos. Zo houden we het licht aan in alle huishoudens in Fryslân!

Energiebank Fryslân is een stichting die met behulp van sponsoren zoals Rabobank en Wind Park Fryslân huishoudens met een kleine beurs kan ondersteunen en ontzorgen in de energietransitie van hun eigen woning.

voedselbank

Sint Piterkerk in actie voor de voedselbank

Grou – Niet iedereen heeft het even breed in Grou. Soms is het dan lastig om ook tijdens winterdagen iets lekkers op tafel te zetten, vooral met de Kerstdagen. Daarom organiseert de Sint Piterkerk komende zaterdag 4 november een actie voor de voedselbank.

Predikant Marije Hage doet een oproep om komende zaterdag 4 november tussen 16:00 en 17:00 uur zoveel mogelijk houdbare levensmiddelen te komen doneren. Die levensmiddelen zullen bij de voedselbank terechtkomen, zodat de mensen daar die kunnen verdelen onder mensen die dit het hardst nodig hebben.

Levensmiddelen die gedoneerd kunnen worden zijn de volgende artikelen zoals: thee, koffie, groente of fruit in blik of pot, pasta- en rijstproducten, kruidenmix, broodbeleg zoals jam en pindakaas, vis in blik, aardappelpuree, soep (blik/pakje), beschuit/crackers en houdbare magere of halfvolle zuivelproducten.

Steunpakket Energietoeslag 800 euro overheid

Steunpakket tegen armoede door gestegen prijzen

Grou – De gemeente Leeuwarden gaat inwoners met een laag inkomen helpen om de sterk gestegen prijzen voor energie en voedsel op te vangen. Die bestaat uit een uitgebreid steunpakket. Daarnaast steunt de gemeente initiatieven die gericht iets voor mensen met een laag inkomen kunnen betekenen. Zoals bijvoorbeeld bewoners-, wijk- en dorpsorganisaties, Rotary, Voedselbank en het Rode Kruis.

Burgemeester en wethouders hebben dinsdag toestemming gegeven voor een pakket aan maatregelen die steun geven aan huishoudens die afhankelijk zijn van een uitkering, of van een baan met weinig loon. Zij zijn hard getroffen door de hoge energieprijzen en de stijgende kosten van voedsel, kleding en andere producten.

 

Steunpakket tegen armoede Leeuwarden

Steunpakket tegen armoede gemeente Leeuwarden.

Het steunpakket bestaat uit drie delen:

1. Uitbetaling van energietoeslag van het Rijk

Inwoners met een laag inkomen krijgen van het Rijk een energietoeslag van € 800,-. Zo kunnen ze hun energierekening blijven betalen. Dit bedrag wordt uiterlijk op 15 april automatisch uitbetaald aan mensen die tussen 1 januari en 16 maart een bijstandsuitkering hadden. Wie pas na 16 maart recht kreeg op een bijstandsuitkering, zal iets langer moeten wachten

De gemeente betaalt de energietoeslag uit aan bewoners die minder dan 125% van het minimumloon verdient, met een aantal uitzonderingen zoals dak- en thuislozen, bewoners van een instelling en de meeste jongeren tot en met 21 jaar en studenten tot 27 jaar. De gemeente past de compensatie iets ruimer toe dan het Rijk heeft geadviseerd.

Inwoners die geen bijstand ontvangen en wel een laag inkomen hebben, kunnen de energietoeslag bij de gemeente aanvragen. We verwachten dat het zelf aanvragen van de energietoeslag vanaf 1 mei mogelijk is via www.leeuwarden.nl/energietoeslag-voor-lage-inkomens .

2. Aanvullende lokale maatregelen

Naast de energietoeslag van het Rijk komt de gemeente met deze eigen maatregelen: 

Tijdelijke verruiming van de bijzondere bijstand

De bijzondere bijstand is normaal bedoeld voor inwoners met een laag inkomen die hoge, noodzakelijke kosten hebben en die hiervoor extra geld nodig hebben. De bijzondere bijstand wordt voor dit steunpakket verruimd voor inwoners die niet in aanmerking komen voor de energietoeslag, maar toch moeite hebben om hun energiekosten te betalen. Het aanvragen van de verruimde bijzondere bijstand kan nu nog niet. De gemeente werkt er hard aan dit mogelijk te maken.

De Voorzieningenwijzer

Voor mensen met geldproblemen is er veel hulp mogelijk. Om die mogelijkheden duidelijk te krijgen, is er binnenkort de app Voorzieningenwijzer. Daarbij gaat een medewerker van de gemeente in gesprek met inwoners die hulp bij geldzaken nodig hebben. Door de Voorzieningenwijzer samen te gebruiken, wordt duidelijk op welke hulp de inwoner recht heeft. Tijdens het gesprek kan die hulp meteen worden aangevraagd.

Vroegsignalering schulden

Vroegsignalering van schulden

De gemeente financiert in overleg met Amaryllis twee specialisten  om inwoners die in de schulden raken of dreigen te raken op tijd in beeld te krijgen via de vroegsignalering . Hierdoor kunnen gemeente, Amaryllis en andere organisaties op tijd in actie komen bij iedereen die in de geldproblemen dreigt te komen.

3. Steun aan andere initiatieven

Veel initiatieven in Leeuwarden geven nu al veel hulp aan mensen met een laag inkomen. De gemeente gaat een aantal van hen extra steunen. Een greep uit de maatregelen:

  • De Rotary deelt 250 zakjes met levensmiddelen uit. Dit wordt verdubbeld.
  • Het Rode Kruis verspreidt tasjes met ontbijt bij verschillende scholen. Dit initiatief wordt verlengd en/of uitgebreid.
  • De energiecoaches delen 3500 extra energieboxen uit met kleine energiebesparende maatregelen, zoals ledlampen en radiatorfolie.
  • 150 vouchers waterzijdig inregelen, waardoor de cv efficiënter werkt.
  • Een extra energiecoach wordt aangesteld.
  • Versneld aanbrengen van schilisolatie bij particuliere woningen.
  • Samen met wijk- en bewonersbedrijven in Leeuwarden Oost bekijkt de gemeente hoe die kunnen worden versterkt.

Maatregelen voor de langere termijn

Daarnaast werkt Gemeente Leeuwarden aan extra maatregelen die inwoners ook op de langere termijn steunen. Hoe die maatregelen er precies uit gaan zien, wordt later bekend.