Berichten

Skjin Wetter

Opruimevenement Skjin Wetter 2023 vindt plaats in negen Friese gemeenten

Van zaterdag 7 oktober t/m zaterdag 14 oktober 2023 vindt de zevende editie van Skjin Wetter plaats. In de week van Skjin Wetter ruimen honderden vrijwilligers zwerfafval op, dat in- en rond het water ligt.  De Friese Milieu Federatie roept Friese clubs, verenigingen, scholen, bedrijven en ondernemers in de toeristensector op om onze Friese wateren schoon te maken tijdens de actieweek.

Dit jaar doen er maar liefst 9 Friese gemeenten mee. De deelnemende gemeenten zijn Dantumadiel, De Fryske Marren, Harlingen, Noardeast-Fryslân, Smallingerland, Waadhoeke, Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, Súdwest-Fryslân. Skjin Wetter is een initiatief van de FMF, Wetterskip Fryslân en de negen deelnemende gemeenten. Deze editie van Skjin Wetter staat in het teken van ‘Afval als grondstof’, want afval zou niet mogen bestaan!

Skjin Wetter 2023

Groepen, scholen en organisaties die willen deelnemen aan Skjin Wetter kunnen zelf een opruimmoment kiezen. Ook kunnen zij zelf kiezen op welke locatie de opruimactie plaatsvindt. In iedere deelnemende gemeente worden materialen verzorgd voor de opruimacties en wordt het afval na afloop opgehaald. Geïnteresseerde organisaties en scholen kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar l.statem@fmf.frl of via www.samenfryslanschoon.frl/skjinwetter.

Ondernemers in de toeristensector

Dit jaar worden ook ondernemers in de toeristensector opgeroepen om mee te doen aan Skjin Wetter. Zo kan een SUP-verhuurder gratis boards aanbieden aan mensen die gaan opruimen. Hetzelfde geldt voor verhuurders van bootjes of kano’s. Maar ook een camping, vakantiepark of zeilschool kan aanhaken.

Afval is van waarde

“Afval zou niet mogen bestaan en zwerfafval al helemaal niet” aldus Lemke Statema, projectleider van Skjin Wetter. “Pas als je iets niet meer kan repareren, hergebruiken of recyclen is het afval. Daarom is het nodig dat producenten meer gebruik gaan maken van natuurlijke materialen. Ook zou het een verbetering zijn als er in plaats van 250 soorten plastics, nog slechts 4 soorten gebruikt worden, waardoor hergebruik van plastics haalbaar wordt.”

50 miljoen kilo

Jaarlijks beland er toch 50 miljoen kilo zwerfafval op straat in Nederland, dat zijn ongeveer tienduizend vuilniswagens vol. Als afval goed terecht komt kan er steeds meer afval gerecycled worden en komt het terug in de kringloop. Tijdens Skjin Wetter wordt ervoor gezorgd dat zwerfafval terecht komt in de afvalscheiding. In 2050 wil Nederland helemaal circulair zijn. Dit betekent dat iedere kilo afval wordt gerecycled tot een nieuw product.

Afgelopen jaren

In 2017 vond de eerste editie van Skjin Wetter plaats. Toen hielpen er ruim honderd vrijwilligers mee. Vorig jaar deden er maar liefst 2000 vrijwilligers mee, verspreid over zeven Friese gemeenten. Toen is er ruim achthonderd kilometer aan Fryske wateren schoongemaakt! Skjin Wetter heeft de afgelopen jaren dus een flinke groei doorgemaakt. Door steeds meer deelnemers te betrekken, voelen steeds meer Friezen zich verantwoordelijk om te zorgen voor hun leefomgeving.

Ook meedoen?

Of je nu een kanovereniging, roeivereniging, scoutinggroep, school, SUP-school, studentenorganisatie of een ondernemer bent, de FMF roept je op om mee te doen aan Skjin Wetter. Meer informatie over Skjin Wetter is te vinden op www.samenfryslanschoon.frl/skjinwetter.

De sterke yerke in aanbouw te Harlingen

Legendarische Sterke Yerke keert terug in Grou

Grou – Inmiddels zijn de vlottenbouwers van de legendarische Sterke Yerke bezig met afronding van de bouw van vlot nummer IV. De realisatie van het project vindt plaats op de werf van SFR Shipbuilding in Harlingen. Op 23 oktober ruim 47 jaar na het eerste bezoek in Grou keert één van de initiatiefnemers Wilfred de Jong weer terug in het voor hem historische watersportdorp.

De mannen van Sterke Yerke hebben binding met Grou. Want de eerste officiële vaartocht van nummer 1 was naar het watersportdorp. Op 15 juni 1974 vertrok het vlot van de bouwplaats voor haar maidentrip naar Grou. Aan boord genoeg bier en een elektronisch orgel. Na een voorspoedige reis werd het vlot ‘officieel’ gedoopt met de naam Sterk Yerke. Na omzwervingen over de hele wereld is de cirkel rond en keert de bemanning terug in Grou. “Er moet nog wel het één en ander aan het vlot gebeuren. Maar we kunnen zeker al naar Grou varen. Een paar dagen daarvoor komt het vlot in de Willemshaven in Harlingen te liggen om met een trip over het IJsselmeer via Stavoren naar Grou te varen. 

Het dek van Sterke Yerke IV

Het dek van Sterke Yerke IV. Foto: Archief SY IV.

Missie

Het vaartuig is gebouwd met een duurzame missie. Stichting Behoud Erfgoed Sterke Jerke wil het vlot gebruiken om de jeugd bewust te maken van de vervuiling in de zee. “Vanaf volgend jaar willen we kinderen vertellen over de plastic soep in de zee. We hebben ons door de subsidie verbonden aan deze missie die we in 2022 en 2023 rondom de Wadden onder andere varend zullen uitvoeren”, legt Wilfred de Jong de doelstelling van de stichting uit. “We beginnen met de Waddenzee en Noordzee en gaan vervolgens de Europese wateren en oceanen bevaren. Naast metingen van plastic in zee, willen we met name de bewustwording vergroten van het probleem en zoveel mogelijk mensen zelf aanzetten tot actie. Omdat plastic in het milieu in piepkleine deeltjes uiteenvalt, eten en drinken we constant plastic deeltjes en ademen deze zelfs in; het is dus een probleem dat iedereen raakt.” Voor alle basisscholen is bovendien een lesboekje ontwikkelt dat binnenkort gratis naar al die scholen verstuurd gaat worden.

Sterke Yerke I

Sterke Yerke I. Foto: Archief SY

Wereldreis

Na de educatieve missie is het de bedoeling dat de Sterke Yerke IV ook weer op wereldreis gaat. Net als de illustere voorganger nummer 1 die op z’n wereldreis naar Curaçao uiteindelijk op Bonaire strandde. In december 1979 stopt het daar op de klippen. Slechts zestig mijl verwijderd van het einddoel. Op Bonaire is ter nagedachtenis van deze heroïsche reis een monument opgericht. Het huidige vaartuig is wel van een andere categorie. Met vijf stalen drijvers heeft deze boot een afmeting van 14,95 x 6,75 meter. Dat is duidelijk groter dan de drie voorgangers die 5 x 12 meter waren.

Theehuis Grou

De nieuwe Sterke Yerke IV zal zaterdag 23 oktober rond 15:00 uur bij het Theehuis in Grou arriveren. Daar kunnen belangstellenden het bijzondere vaartuig bekijken. Inwoners van Grou kunnen dan aan Wilfred de Jong vragen wat het doel en de bestemming van dit grote vlot is. Misschien is er wel weer een orgel en bier aan boord ?