Berichten

rans

Geef het door als je een ransuil ziet in Grou

Grou – Binnenkort gaan Age Kleinhuis en Tjeerd Sijtema (nieuwe voorzitter van de Fûgelwacht Grou) op pad om ransuilen te inventariseren. Twee jaar geleden spotte de fotograaf van Grousters.nl op Tweede Kerstdag een zonnende ransuil in een hoge conifeer. Ook is er dit najaar een ransuil gezien in het centrum van Grou. Geef het door als je een ransuil ziet.

Ransuil gespot in Grou

Ransuil gespot op Tweede Kerstdag 2021 in Grou. Foto: Henk Brinkman / Press4All

Het Friese ransuilenonderzoek loopt al meer dan 10 jaar. In dit onderzoek worden in de winter de roestplaatsen van ransuilen geteld om zo inzicht te krijgen in de ransuilenstand. Het vorige telseizoen (2022-2023) is er weer een mooie aantal ransuilen waargenomen. Ten opzichte van een seizoen eerder laat het totaal aantal weer een stijgende lijn zien. Dat heeft alles te maken met de aanwezigheid en aantallen muizen. De verspreiding van de roestplaatsen in Friesland blijft zoals gebruikelijk beperkt tot de klei- en veengebieden (fig.1).

Ransuil

Kaartje van ransuilenroestplaatsen in Friesland seizoen 2022-2023.

Ransuilen

Teller Tjeerd Sijtema heeft zelf nog geen uilen gezien op de voorheen bekende plaatsen. Dit kan te maken hebben met het relatief warme weer van dit ogenblik. In het verleden konden er wel tachtig in één boom zitten. Zo werden ze op verschillende plekken in Grou gezien. Wel werd er door de fotograaf Henk Brinkman van Grousters.nl dit najaar een uil waargenomen in het centrum van het dorp. Age Kleinhuis en Tjeerd Sijtema laten weten dat er dit jaar wel veel jonge ransuilen geboren zijn, maar waar die zitten is voor hen tot nu toe een raadsel. Daarom doen ze een dringende oproep aan inwoners van Grou om goed om zich heen te kijken. Het beste kun je in groenblijvende bomen kijken of coniferen.

Ransuil

Ransuil gezien in het centrum van Grou in najaar 2023. Foto: Henk Brinkman / Press4All

Roestplaatsen 

Bij het tellen van ransuilen is het belangrijk om te weten waar hun slaapplaatsen zijn. Uilen rusten en slapen namelijk in groepen op zogenaamde roestplaatsen. Op deze roestplaatsen tref je soms vijf uilen aan, maar het komt ook voor dat dit er meer dan twintig zijn. Als je wilt weten hoeveel ransuilen er in Fryslân zijn, moet je dus de uilen op de roestplaatsen tellen. Kleinhuis hoopt dat mensen die uilenballen vinden of een ransuil zien, dat melden. Zo kan er een goed overzicht worden gemaakt van hoe het met de soort gaat. Overal in Friesland worden de ransuilen geteld.

Geef het door

Age Kleinhuis en Tjeerd Sijtema (06 12726319) inventariseren de roestplaatsen in Grou. Binnenkort gaan ze weer tellen. Als u een roestplaats in uw tuin heeft, neem dan contact op. Roestplaatslocaties blijven geheim en worden niet openbaar gemaakt.

Goed uilenjaar voor regio Grou

Grou – Het is niet alleen een goed veldmuizenjaar in 2019 ook de uilen profiteren hiervan en zorgen voor flink wat nageslacht. “Bij de jaarlijkse inventarisatie van de nestkasten bij boerderijen rondom Grou is het aantal eieren van de kerkuil hoger dan vorig jaar”, laat Bonne Bruinsma van de Fûgelwacht Grou weten.


Uilen ringen in Grou door Johan de Jong. Video: Press4All

“In elke kast is een tweede legsel (vorig jaar had geen enkel paar een tweede legsel) en drie paren zijn met een derde legsel bezig. In één geval bestaat dit derde legsel uit acht eieren bij de familie Boersma aan het Suorein. Alles is het gevolg van het grote aantal muizen.” De Fûgelwacht Grou zorgt dat alle jongen uilen worden geringd. Ook opmerkelijk was een nest met maar liefst negen kuikens in Warten. Toch hadden de jonge kuikens wel last van de hittegolf in juli. Elders in Friesland waren de oververhitte nestkasten fataal voor een aantal jongen. Tot nu toe kan er echter gesproken worden van een enorm goed uilenjaar.

Video: Press4All