Berichten

kerstbomen inzamelingsactie met auto Grou scholen

Inzamelactie kerstbomen basisscholen Grou

Grou – Leerlingen van de basisscholen in Grou gaan de straat op en wijk en dorp in om kerstbomen te verzamelen. Dit gebeurt op woensdag 11 januari 2023. Per boom krijgen de kinderen hiervoor een sinaasappel en een lot die kans maakt op een boekenbon. Ook de organiserende school of vereniging wordt er beter van. Zij krijgen per boom € 0,50.

Wat gebeurt er met de verzamelde bomen?

De bomen worden door de gemeente verzameld en versnipperd. Deze snippers worden gecomposteerd.

Wat moet u doen?

U kunt uw boom in de ochtend aan straat zetten zonder pot of versiering. Wanneer er nog potten of versiering aan de boom zitten komt dat in het compost en uiteindelijk weer in de natuur.

Wat moet u doen als uw boom niet opgehaald wordt?

 Na 25 januari kunt u de boom aanmelden als grof vuil bij Syp van Omrin.

Verkiezing verkeersplein Grou

(video) Stem nu op verkeersplein voor basisscholen in Grou

Grou / Video – Bijna 300 scholen hebben zich de afgelopen weken aangemeld voor de actie ‘een ANWB Verkeersplein voor een schoolplein”. Hieronder ook de gezamenlijke basisscholen CBS Nijdjip en OBS de Twa Fisken. Breng nu voor 25 mei jouw stem uit op Grou en wie weet komt de ANWB in september naar de basisscholen in Grou het ANWB Verkeersplein feestelijk openen!

Grou is een redelijk verkeersluw dorp en kinderen kunnen niet ‘zomaar’ een drukke weg oprennen. De twee scholen hebben een gezamenlijke verkeerscommissie, waarin afspraken zijn gemaakt over het in en uitgaan van de scholen. Rondom de scholen is er een shared-space-gebied, wat wel eens voor georganiseerde chaos zorgt. De meeste leerlingen komen te voet of fietsend naar school. En elk jaar doen we mee aan ‘op voeten en fietsen’. Zo’n is een mooie aanvulling op onze ingezette verkeersactiviteiten. Doordat het een gezamenlijk en openbaar plein is, kan iedereen oefenen en alert blijven. Het verkeersplein wordt onderdeel van het jaarprogramma en het buitenspelen.

Dronevideo Nijdjip Grou

Stem op de basisscholen uit Grou. Dronefotografie Friesland: Press4All

De actie ‘een verkeersplein voor een schoolplein’ is een initiatief van de ANWB. Dit jaar tovert het ANWB Fonds in iedere provincie één schoolplein om tot een educatieplein met verschillende verkeerssituaties, waar kinderen spelenderwijs over het verkeer en verkeersveiligheid leren.

Klik hier om je stem uit te brengen op een gezamenlijk verkeersplein voor CBS Nijdjip en OBS de Twa Fisken. Stem nu hier

Video – Leerlingen obs De Twa Fisken Grou deelnemer Sjongfestival 

Grou – Acht leerlingen van OBS de Twa Fisken hebben meegedaan aan het Sjongfestival van Omrop Fryslân. Het resultaat is een erg leuk lied geworden. De Twa fisken nemen het op tegen drie andere scholen. Klik hier, like en deel de video van De Twa Fisken

Dit jaar geen regulier Sjongfestival, maar een reeks programma’s waarin Tsjek presentator Raynaud Ritsma samen met klassen een nieuw lied bedenkt en maakt. Het format is bedoeld als eenmalig alternatief voor het traditionele festival als gevolg van de coronacrisis.

Leerlingen van De Twa Fisken doen mee aan het Sjongfestival

Leerlingen van De Twa Fisken tijdens de opnames van de videoclip. Fotografie: Juf Afke.

Frij

De muzikanten die voor Grou in actie komen zijn: Ties, Lysbeth, Jelco, Eldert, Hiltje, Marre, Elin en Hiltje. Ze zijn samen met hun muziekjuf Afke een dag bij omrop Fryslan op bezoek geweest om een liedje te schrijven èn op te nemen. Het nummer heet Frij en gaat over eenzaamheid, heel actueel in deze tijd. Het resultaat is een erg leuk lied geworden. 

Klik hier, kijk, deel en like dit nummer !