Berichten

ontbijttassen

Alle kinderen in Grou hebben recht op een ontbijt

Wethouder Hein Kuiken heeft het Rode Kruis Fryslân vanochtend geholpen met het inpakken gezonde ontbijttassen. Deze ontbijttassen zijn voor kinderen die zonder ontbijt naar school gaan. Sommige ouders uit de gemeente Leeuwarden en ook in Grou hebben namelijk geen geld voor een ontbijt.

Het Rode Kruis deelt daarom ontbijttassen uit aan gezinnen die dit nodig hebben. De gemeente Leeuwarden biedt het Rode Kruis financiële ondersteuning om dit project mogelijk te maken. Sociaal werkers van Amaryllis helpen bij het uitdelen van de ontbijtjes bij verschillende buurt- en dorpskamers, sociale wijkteams en op basisscholen.

Ruim 18.000 ontbijttassen en boodschappenkaarten

In 2023 zijn er in de gemeente Leeuwarden ruim 18.000 ontbijttassen en boodschappenkaarten uitgedeeld aan mensen die dit nodig hebben. Als een huishouden geen geld heeft om de kinderen een ontbijt te geven, kan er doorgaans drie maanden gebruik worden gemaakt van een ontbijttas. Daarna mogen ze nog drie maanden gebruik maken een boodschappenkaart. Dit zijn kaarten waarmee mensen zelf in de supermarkt de producten kunnen kopen die zij nodig hebben. De verdeling van tassen en kaarten blijkt in de praktijk soms anders. Soms wil een gezin liever geen boodschappenkaart met geld, maar langer een ontbijttas. Dit mag natuurlijk ook. Er wordt altijd gekeken naar de persoonlijke situatie van iemand en hierop wordt maatwerk geboden.

Geen ontbijt heeft invloed op leerprestaties

Niet ontbijten heeft een negatieve invloed op de leerprestaties van kinderen en zorgt voor gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Kinderen die geen ontbijt krijgen, staan eigenlijk op jonge leeftijd al 1-0 achter. Wethouder Hein Kuiken: “We willen dat alle kinderen in Leeuwarden gelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Een gezond ontbijt is daarvoor essentieel. Het is ontzettend waardevol dat het Rode Kruis elke week voor deze groep kinderen klaar staat. En als gemeente dragen we hieraan graag een steentje bij.”

Meer dan alleen een ontbijt

De gemeente doet meer dan alleen ontbijttassen en boodschappenkaarten geven. De tassen en kaarten worden uitgedeeld door sociaal werkers van Amaryllis. Amaryllis is de welzijnsorganisatie in de gemeente Leeuwarden. Zij komen zo direct in contact met de gezinnen die moeten rondkomen van weinig geld. Waar nodig kunnen zij deze gezinnen meer hulp bieden. Ook hierbij staat een persoonlijke aanpak centraal.

Ook in 2024 is er ontbijt voor kinderen

Het Rode Kruis, Amaryllis en de gemeente Leeuwarden gaan volgend jaar door met het verstrekken van kinderontbijtjes en boodschappentassen. Het blijft namelijk belangrijk om aandacht te hebben voor armoede onder kinderen en de gevolgen daarvan. De gemeente hoopt dat het initiatief, inclusief een samenwerking met de welzijnsorganisaties, ook navolging krijgt in andere gemeenten in Nederland.

Een kind aanmelden voor een ontbijt?

Mensen kunnen contact opnemen met een sociaal werker van Amaryllis. Zij zijn te vinden in iedere buurt- of dorpskamer. Meer informatie staat op www.leeuwarden.nl/wmo/buurt-en-dorpskamers.

Melding bij naderen schoolzone in Grou

Pas op je nadert een schoolzone in Grou!

Grou / Friesland – In de loop van 2024 krijgen automobilisten, in heel Nederland, dus ook in Grou een digitale waarschuwing als ze in de buurt rijden van een schoolzone. Uit een proef blijkt namelijk dat meer dan de helft van de automobilisten zegt het gedrag aan te passen na een dergelijke waarschuwing. Cruciaal, aangezien schoolgaande kinderen behoren tot de meest kwetsbare groep verkeersdeelnemers.

Een schoolzone is een gebied rond een school, dat is aangewezen door de gemeente. De digitale melding komt bovenop de wegaanduidingen die al zijn neergezet bij de bestaande schoolzone.

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat): “Als scholen beginnen of eindigen, krioelt het van de ouders en kinderen rondom elke school. Op de fiets, te voet of op weg naar de auto. Dit kan onverwachte situaties opleveren, want kinderen zijn nog bezig met het begrijpen van de situaties in het verkeer. Ik vind het een hele mooie uitkomst dat nu blijkt dat data hierbij kan helpen. Als mensen hun rijgedrag aanpassen door een alarm dat ze krijgen in hun auto, zijn ze extra scherp en daarmee wordt de kans op ongelukken kleiner.”

Succesvolle proef

Vanaf december 2022 tot juni 2023 is er geëxperimenteerd met de digitale waarschuwing in vijf gemeenten: Amsterdam, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Meijerijstad en Rotterdam. Niet alleen brachten die gemeenten de locaties van hun 190 schoolzones in kaart, maar ze maakten met de PO-raad (de sectorvereniging voor primair onderwijs) ook een database met alle informatie over de schooltijden en schoolvakanties.

Seintje

Wanneer automobilisten rond start en einde lesdag in de buurt reden van een schoolzone, kregen zij tijdens de proef een seintje. Ze kregen dan via de (navigatie)app een gesproken bericht of een speciale waarschuwingstekst met de boodschap: ‘Je nadert een schoolzone. Matig je snelheid.’ ANWB, Be-Mobile, Tripservice en Locatienet deelden de schoolzone-informatie via hun reisapps en GeoJunxion gebruikte de schoolzone-data voor klanten in de logistieke en automotive sector.

Van de 3500 gebruikers die hebben deelgenomen aan de enquêtes in de proef, gaf ruim twee derde aan de waarschuwing waardevol te vinden. En meer dan de helft geeft aan dat ze alerter zijn en dat ze het gedrag hebben aangepast door langzamer te gaan rijden. Dat is goed voor de verkeersveiligheid, daarom wordt de proef nu landelijk uitgerold.

Landelijke invoer  

In de loop van 2024 verzamelt de PO-raad de gegevens over schooltijden, vakanties en vrije dagen van alle scholen in Nederland. Die database wordt gedeeld met het Nationale Dataportaal Wegverkeer (NDW), die de taak heeft om die gegevens te combineren met de locatiedata van schoolzones. Daarna zal het NDW deze informatie toegankelijk maken voor alle navigatieapps en autofabrikanten. Hieronder valt ook de logistieke sector.

Op die manier wordt het in heel Nederland mogelijk om een seintje te krijgen als je een schoolzone inrijdt. Dat is een veelbelovende stap in de richting van een veiligere verkeersomgeving voor kinderen rond scholen.

Doneer kinderfiets bij Kringloopwinkel Grou voor ‘Iedereen Fietst’

Grou – Zelfs in fietsland Nederland heeft niet iedereen een fiets. Juist voor kinderen kan dat een enorm gemis zijn. Het project Iedereen Fietst heeft als doelstelling om fietsen op elke manier mogelijk te maken. Dat geldt natuurlijk ook voor kinderen in Grou. “Wij hebben als doel om kinderen (tot 18 jaar) die wegens gebrek aan financiële middelen geen kinderfiets hebben van één te voorzien”, laat projectleider Richard Vallinga uit Grou weten.

Iedereen Fietst

Sinds een aantal maanden is Richard Vallinga actief voor ‘Iedereen Fietst’ in de gemeente Leeuwarden. “Een fiets zien wij als noodzaak om volledig mee te kunnen doen, denk aan activiteiten met vrienden, vriendinnen, sport en schoolkeuze. Omwille van de duurzaamheid zamelen wij gebruikte fietsen in, die bij dagbestedingsplekken worden opgeknapt. In Grou doen wij dat in samenwerking met Kringloopwinkel Grou. Wie een overbodige kinderfiets heeft, die nog goed is kan hem, daar naar toe brengen. Deze wordt daar eventueel nog opgeknapt. Vermeld er dan wel bij dat het een donatie is voor ‘Iedereen Fietst’. 

Inzamelingsactie

Landelijk, maar ook in de gemeente Leeuwarden, is er voor dit project nog een groot tekort aan fietsen. “Landelijk heeft vijf tot tien procent van de kinderen geen fiets.” Daarom is er bij Richard Vallinga de vraag of er ook enthousiaste mensen in Grou zijn die hier plaatselijk een inzamelingsactie op touw kunnen zetten.

Fiets doneren

Wil je een fiets inleveren dan kun je contact opnemen met Richard Vallinga of die inleveren bij de Kringloopwinkel Grou. Wil je een inzamelingsactie voor kinderfietsen organiseren dan kun je middels onderstaand emailadres of tel.nr. contact met Richard opnemen.

Richard Vallinga (Iedereen Fietst)
E-mail: richard@iedereenfietst.frl
Telefoonnummer: 06-23332529