Berichten

ouderen songfestval

Marianne de Rijke uit Grou prefinalist Ouderen Songfestival

Grou – De 32e editie van het Ouderen Songfestival is in volle gang, drie kennismakingen, negen voorrondes en één prefinale zijn geweest. De tweede prefinale vindt zondagmiddag 5 november in Oss plaats. De derde volgt zondagmiddag 19 november in Heerenveen. Dan zijn de kaarten geschud en is het toewerken naar de Grande Finale op zondagmiddag 10 december in Theater Amsterdam. De Friese prefinalisten 2023 zijn Marianne de Rijke uit Grou, Marleen Addens uit Minnertsga, Trienke Hoogenberg uit Leeuwarden en Kaat Vink uit Bontebok.

Inmiddels is Friesland een niet meer weg te denken schakel in het geheel. Onder meer dankzij de samenwerking met Sako / Keunstwurk heeft het festival ook in het noordelijke deel van het land kunnen uitgroeien tot een niet meer weg te denken jaarlijks terugkerend evenement. Bovendien blijkt Friesland een belangrijke ‘leverancier’ van talentvolle 55+-zangers/zangeressen. Jaarlijks bereiken een/meerdere de finale, waarvan een aantal zelfs in de prijzen valt.

Aftasten

Begin september was er de ‘kennismaking’ in Meeuw JTS in Leeuwarden. Een eerste aftasten, bestemd voor iedereen die de intentie heeft deel te nemen aan het festival. Maar eerst wil kennismaken met pianist en muzikaal leider van het festival, Kees van Zantwijk. In ongedwongen setting het lied doornemen dat zij/hij zou willen zingen tijdens het festival. Desgewenst een andere keuze maken als blijkt dat het lied niet lekker klinkt/voelt.

Marianne Rijke door naar prefinale

Enkele weken later vond de voorronde in Sûnenz te Drachten plaats. De belangstelling was groot, niet iedereen kon worden geplaatst. Maar liefst zeventien kandidaten stonden op het programma, veertien mannen, drie vrouwen die, op piano begeleid door Kees van Zantwijk, hun zelfgekozen lied in aanwezigheid van publiek en jury op de planken brachten. Het waren de drie Friezinnen die de jury (voorzitter Ben Lansink, Elizabeth Kooy en Meindert Bosklopper) wisten te overtuigen: Trienke Hoogenberg uit Leeuwarden, Marianne de Rijke uit Grou en Kaat Vink uit Bontebok zijn door naar de prefinale die zondagmiddag 19 november wordt gehouden in Posthuis Theater Heerenveen. Daar zal ook Marleen Addens uit Minnertsga te vinden zijn. Zij maakte van haar deelname aan het festival een waar uitstapje. Ze besloot zich in te schrijven voor de voorronde in Vlissingen, boekte een hotel en verbleef enkele dagen aan de Zeeuwse kust. Met een prefinaleplaats op zak keerde ze weer huiswaarts.

Reis van vier uur

In diezelfde voorronde stond ook Sjirk de Vries uit Akkrum. Op de dag van de Friese voorronde was hij tot zijn grote teleurstelling ziek. Toen bleek dat in Zeeland nog één kandidaat geplaatst kon worden, heeft hij de plek direct opgeëist en maakte een week later de reis van vier uur heen en vier uur terug. Een prefinaleplaats leverde het hem niet op, maar hij had gezongen, was op piano begeleid door Kees van Zantwijk en had mededeelnemers aan de andere kant van het land ontmoet. Aan het einde van de middag keerde hij opgewekt huiswaarts.

Meisje uit de provincie

Zondagmiddag 19 november is de prefinale in Heerenveen. De vier Friezinnen zullen net als de overige veertien prefinalisten (inclusief een trio) opnieuw hun lied ten gehore brengen. Deze keer begeleid door het Ouderen Songfestival Combo onder leiding van Kees van Zantwijk. Addens zingt Ich liebe dich nicht/Je ne t’aime pas van Kurt Weill, Hoogenberg het speciaal voor haar door Sido Martens geschreven lied Zon, De Rijke het door Jasperina de Jong bekend geworden  Meisje uit de provinsie in het Magies Sentrum en Kaat Vink Stairway to heaven van Led Zeppelin. Van Zantwijk is verantwoordelijk voor alle speciaal voor deze gelegenheid gemaakte arrangementen.

Bekendmaking finalisten

Die middag zullen de laatste vijf finalisten bekend worden gemaakt. Aangewezen door een vierkoppige vakjury bestaande uit Ben Lansink voorzitter, Annemarie Reitsma, Ton van de Kieft en Stan Paardekooper. In de Grande Finale zullen echter zestien finalisten de strijd met elkaar aangaan. De zestiende wordt gekozen door Kees van Zantwijk. Hij reikt aan het einde van deze laatste prefinale, nadat de jury haar selectie bekend heeft gemaakt, de wildcard uit aan de prefinalist die naar zijn mening een finaleplaats waardig is. Spannend tot op het laatste moment.

De presentatie van alle rondes is in handen van Eva Zwaving. Wil je Marianne aanmoedigen dan zijn er via de website van het Posthuis Theater kaarten verkrijgbaar. Klik hier voor een kaartje op de website van het theater.

Prefinale 3
Zondag 19 november 2023
Aanvang 14.00 uur
Posthuis Theater HEERENVEEN
0513 – 61 94 94

Grande Finale
Zondag 10 december 2023
Aanvang 14.00 uur
Theater Amsterdam AMSTERDAM
020 – 622 01 83

www.ouderensongfestival.nl

Als-er-geen-zorg-voorhanden-is-Maarten-Kramer

Als er geen zorg voorhanden is, dan doen we het toch zelf?

Met welke alternatieven helpen we ouderen niet alleen aan een fijne woonplek, maar ook aan de zorg die ze nodig hebben? In samenwerking met VPRO Tegenlicht organiseert De Uitkijkers op 3 november een avond geïnspireerd op de uitzending “Samen grijs worden”. De vergrijzing in Friesland gaat namelijk steeds sneller, met inmiddels ongeveer een kwart van de bevolking die 65-plus is. Hiermee komen ook de voorzieningen in dorpen op het Friese platteland onder druk te staan, waardoor er langer en meer gereisd moet worden. Ook voor een doktersbezoek. Wat doet dit met de leefbaarheid van de plek waar je woont? 

Met welke alternatieven helpen we ouderen niet alleen aan een fijne woonplek, maar ook aan de zorg die ze nodig hebben? In samenwerking met VPRO Tegenlicht organiseert De Uitkijkers op 3 november een avond geïnspireerd op de uitzending “Samen grijs worden”. De vergrijzing in Friesland gaat namelijk steeds sneller, met inmiddels ongeveer een kwart van de bevolking die 65-plus is. Hiermee komen ook de voorzieningen in dorpen op het Friese platteland onder druk te staan, waardoor er langer en meer gereisd moet worden. Ook voor een doktersbezoek. Wat doet dit met de leefbaarheid van de plek waar je woont? 

Hoe kunnen we in deze tijd van individualisering meer voor elkáár zorgen?

De Friese mienskip is namelijk geen holle frase. En zorg hoeft niet perse door professionals te worden gegeven. Wat zijn dan de alternatieven voor de ‘georganiseerde’ zorg? Hierover praten we op 3 november met o.a. Jesse David Marinus. Hij is als onderzoeker betrokken bij het Fries Sociaal Planbureau en neemt ons mee in de staat van ouder worden en zorg in Friesland. Wat zijn de knelpunten voor goede zorg nu en wat ziet hij vanuit FSP gebeuren?

Burgerkracht

Vervolgens vertelt Dick de Rijke over Burgerkracht Oudehaske. Met dit burgerinitiatief zorgt hij er samen met dorpsgenoten voor dat de hulpvragen van hun buurtgenoten worden opgelost. Friezen staan bekend om het zorgdragen voor elkaar, maar hoe werkt dat als de lokale voorzieningen verminderen en er steeds meer mensen wegtrekken uit de dorpen? Met verschillende burgerinitiatieven gaan we in gesprek over hun kennis, ervaringen, knelpunten en oplossingen op het terrein van welzijn, zorg en wonen.

Samenwerken

In het tweede gedeelte van het programma gaan we het hebben over hoe het anders kan. Hoe zien de dorpen en huizen eruit als we de zorg meenemen in de bouw en realisatie ervan? En hoe kan je samenwerken met gemeenten en coöperaties bij toekomstige bouwinitiatieven? 

Daarover vertellen Marco Hormann van Bureau Weusthuis en Partners en Jan Smelik van Nederland Zorgt voor elkaar. Jan is basisarts en houdt zich al 30 jaar bezig met advisering in de zorg. Hij is eigenaar van het bureau Samhealth, dat organisaties inzicht biedt in wat patiënten en zorgverleners werkelijk beweegt. Naast algemeen coördinator van Nederland Zorgt Voor Elkaar is hij oprichter en voorzitter van Coöperatie Austerlitz Zorgt. Deze coöperatie heeft als doel om de oudere inwoners van Austerlitz zo lang en zo zelfstandig mogelijk in het dorp te laten wonen. 

Marco Hormann is betrokken bij het opzetten van omvangrijke en complexe projecten en processen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Hij gaat in op de toekomst van zorg en ouderdom en hoe vooral het zorgdragen voor elkaar weer hoger op de agenda komt. Daarbij is belangrijk dat het beleid hierop wordt aangepast.  

Iedereen is van harte welkom

Laat je tijdens de sessie op 3 november inspireren en praat mee! We organiseren deze bijeenkomst in samenwerking met VPRO Tegenlicht. Donderdag 3 november van 19.30 tot 21.00 uur in de Kanselarij in Leeuwarden. Voor meer informatie over deze tweede inspiratieavond of aanmelden klik hier.

tekening voor ouderen friesmastate grou

Maak een tekening voor onze ouderen in Grou

Grou – In deze lastige tijd blijkt het dat de Grouster gemeenschap de zorg met elkaar deelt en er veel initiatieven ontstaan om elkaar te ondersteunen. Bedrijven en zorg gerelateerde instellingen nemen strenge voorzorgsmaatregelen om coronabesmettingen te voorkomen. 

Een van de maatregelen is de gesloten buitendeur van MFC Friesma State. In verband met de coronacrisis krijgen de bewoners geen bezoek meer en ook de activiteiten zijn allemaal afgezegd. Om de bewoners toch wat op te fleuren bestaat de mogelijkheid om een tekening te maken of een kaartje te brengen. Daarvoor is bij de hoofdingang een speciale brievenbus nr. 54 met een opvallende sticker beschikbaar gemaakt. Het personeel van Friesma State zal er voor zorgen dat deze speciale post bij de bewoners terecht komt.

Al locaties zijn gesloten voor bezoekers

Verder heeft Noorderbreedte de bezoekuren bij Friesma State per onmiddellijk geschrapt. Noorderbreedte volgt nauwgezet de landelijke richtlijnen. Noorderbreedte: “De gezondheid van uw naaste en die van de andere bewoners en onze zorgmedewerkers zijn op dit moment het belangrijkst. De kans op besmetting moet zoveel mogelijk worden verkleind. Met die reden verscherpen we ook binnen Noorderbreedte de coronamaatregelen.” De maatregel geldt in elk geval tot 6 april.

blauwe containter huisartsenpost Grou
Mensen met hoestklachten krijgen een doktersconsult in aparte container. Foto: Press4All

Maatregelen

Bij de huisartsenpost en de apotheek zijn ook de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om besmettingen tegen te gaan. Bezoekers mogen één voor één naar binnen. Mensen met hoestklachten krijgen hun doktersconsult in een aparte blauwe container die naast het gebouw staat opgesteld. De binnenkant wordt na elk consult grondig ontsmet voordat er een nieuwe hulpvrager naar binnen stapt.

Buiten wachten bij de apotheek en huisartsenpost in Grou
Bezoekers één voor één naar binnen bij de apotheek en huisartsenpost in Grou. Foto: Press4All

Voor mensen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus is er dagelijks een apart spreekuur bij de huisartsenpraktijk. Dit is alleen voor patiënten die zo ernstig ziek zijn dat zij beoordeeld moeten worden door een arts. Voordat het tot een bezoek komt zullen de klachten en de procedure door een doktersassistent worden doorgenomen. Mocht het dan tot een afspraak komen, luidt het advies om indien mogelijk, alleen binnen te komen.