Berichten

foto carex nijdjipstrjitte

Carex verhuurt woningen Nijdjipstrjitte Grou in kader leegstandswet

Grou – Carex Fryslân krijgt de komende tijd gezinswoningen in beheer in Drachten en Grou. In Grou gaat het om woningen aan de Nijdjipstrjitte die worden verhuurd op basis van de leegstandswet.

De woningen beschikken over meerdere slaapkamers en een tuin. Kinderen en/of huisdieren kunnen hier ook wonen. De woningen worden tijdelijk verhuurd op basis van de Leegstandswet. Het contract loopt voor minimaal 6 maanden. Carex heeft een opzegtermijn van 3 maanden en de huurder een opzegtermijn van 1 maand.

De betreffende woningen aan de Nijdjipstrjitte. Foto: Carex Fryslân

De betreffende woningen aan de Nijdjipstrjitte zullen op termijn gesloopt worden. Carex wijst deze woningen toe volgens de passendheidstoets van de Woningwet. Men komt voor deze woningen in aanmerking met een verzamelinkomen niet hoger dan 39.055,-. Belangstellenden die in aanmerking willen komen kunnen zich inschrijven via de website van Carex Fryslân en een keer langskomen voor een kennismakingsgesprek op het inloopuur (elke werkdag tussen 10.30 en 11.30 uur).

Elkien wil 91 nieuwe woningen in Grou bouwen

Grou – Woningcorporatie Elkien is van plan om een groot aantal verouderde woningen in het dorp te slopen. Het gaat hierbij om 109 huizen aan de Friesmastrjitte en de Nijdjipstrjitte. In totaal moeten hier 91 nieuwe woningen voor in de plaats komen.

Op dit ogenblik voert Elkien gesprekken met de bewoners van de betreffende panden. Volgens woordvoerder Nikkie Smit van de corporatie zijn de meesten vooralsnog wel positief. “Als tenminste 70 procent van de bewoners het met het plan eens is kan met het project van start gaan.” De huizen zijn gebouwd in de jaren vijftig en zestig en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd.

In juli 2018 werden de tijdelijke senioren-units verwijderd. Op het betreffende terrein staan nu 15 seniorenwoningen in de planning. Foto: Press4All

Ook de nieuwbouw van vijftien seniorenwoningen in de nabijgelegen Tureluurstraat en de Gruttostraat maakt deel uit van het plan. Dit terrein heeft lange tijd braak gelegen. Het woonzorgcentrum Friesmastate maakte hier afgelopen jaren gebruik van en had er een paar tijdelijke wooneenheden gerealiseerd. Deze werden een jaar geleden verwijderd. De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van de vijftien seniorenwoningen ligt nog tot halverwege augustus ter inzage. Het is de bedoeling dat de bouw in november begint en in het voorjaar van 2020 wordt opgeleverd.