Berichten

Gierzwaluwen vertragen nieuwbouw Nijdjipstritte in Grou

Gierzwaluwen vertragen nieuwbouw Nijdjipstrjitte Grou

Grou – In augustus van dit jaar zijn de eerste 16 woningen die horen bij het project ‘herstructurering Nijdjipstrjitte en omstreken’ opgeleverd. Dit was fase 2 van dit project. Bij de sloopwerkzaamheden van fase 3 is gebleken dat er een grote kolonie gierzwaluwen nesten in de woningen heeft. Een deel van de woningen aan de Nijdjipstrjitte en Lynbaenstrjitte kan hierdoor voorlopig niet gesloopt worden. De nieuwbouw loopt nu vertraging op en zal pas in het tweede kwartaal van 2023 klaar zijn voor de verhuur.

Kolonie gierzwaluwen vertraagt nieuwbouw in Grou. Foto: Press4All

Een aantal woningen aan de Lynbaenstrjitte en de Nijdjipstrjitte staat er dus nog steeds. Dit heeft een bijzondere reden. Uit het Flora en Fauna onderzoek is gebleken dat er een groot aantal gierzwaluwen aanwezig is in de woningen. De gierzwaluw is een beschermde diersoort die broedt van april tot en met augustus. Omdat de nieuwe woningen niet klaar zijn vóór 1 april mogen we de bestaande woningen niet slopen. “We hebben met verschillende partijen onderzocht of er alternatieven zijn. Hierbij kunt u denken aan het plaatsen van nestkasten. Vanwege het zeer grote aantal gierzwaluwen dat het hier betreft, is dit helaas niet mogelijk”, laat een woordvoerder van Woningcorporatie Elkien schriftelijk weten.

Nestkasten

Toch is er weldegelijk rekening gehouden met de gierzwaluwen. Eerder meldde Elkien namelijk dat er in de woningen speciale nestpannen opgenomen worden voor gierzwaluwen. Ook zijn er in de inmiddels gerealiseerde woningen in de kopgevels kasten ingemetseld voor de zwaluw. Een oplossing die dus niet kan worden toegepast bij de sloopwoningen die nu nog staan.

De drie rijen woningen aan de Nijdjipstrjitte en de Lynbaenstrjitte blijven staan tot na het broedseizoen. Dit betekent dat de sloop niet eerder dan in de laatste week van augustus 2022 plaatsvindt. Als alles volgens plan verloopt, zijn de woningen in het tweede kwartaal van 2023 klaar voor de verhuur.

Nieuwbouw aan de Dobbe op bedrijventerrein Frisia te Grou

Bedrijventerrein Frisia Grou in trek bij ondernemers

Grou – Een tijd lang leek het er op dat een groot gedeelte van het Frisia industrieterrein leeg zou blijven. Zo’n twee jaar geleden kwam daar verandering in. Dit jaar zijn al diverse bedrijven neergestreken op dit mooie bedrijventerrein op een steenworp van de A32. Met name aan de Dobbe wordt flink gebouwd.

Vakgarage A32

Het meest recente verhuisbericht komt van Marijke Binnema uit Jirnsum. Zij laat op Linkedin weten dat Vakgarage Jirnsum beslist niet gaat stoppen. Het garagebedrijf vestigt zich per 1 januari 2023 aan de Dobbe 2 in Grou. Op het bedrijventerrein Frisia gaat het autobedrijf verder onder de naam Vakgarage A32. Daar investeren ze in een nieuw bedrijf zodat ze klanten nog beter van dienst kunnen zijn.

Watersportbedrijf Anja aan de Dobbe 4 te Grou.

Bootverhuur Anja

Ruim anderhalf jaar na de brand in de opslagloods van Watersportbedrijf Anja werd van start gegaan met de bouw van een compleet nieuw pand op het Frisia terrein aan de Dobbe 4. Het betreft nu een eigen, grotere loods op een nieuwe, goed bereikbare locatie aan open vaarwater. Deze nieuwe loods was het eerste pand dat werd gebouwd op het nieuwe stuk industrieterrein aan De Dobbe in Grou.

Montagemarkt Grou

Die A32 van Leeuwarden naar Heerenveen blijkt een magneet te zijn voor bedrijven die nog niet in Grou aktief waren. Zo bouwde op de hoek van het terrein Montagemarkt Grou een compleet nieuw onderkomen met loods. Dit bedrijf was daarvoor in Reduzum gevestigd. 

Nieuwbouw Wiersma & Jonker bedrijventerrein Frisia Grou.

Wiersma & Jonker

Op de hoek van de Dobbe aan de ingang van de ontsluitingsweg zijn aan de grond de eerste contouren te zien van nieuwbouw. Op deze plek komt een gezamenlijk gebouw Wiersma en Jonker. De heiwerkzaamheden hiervan zijn inmiddels afgerond.

Nieuwbouw Folkert de Haan aan de Dobbe 10 te Grou.

Hanen Vastgoedontwikkelaars

Aan de Dobbe 10 wordt op dit ogenblik druk gebouwd aan een pand voor Hanen Vastgoedontwikkelaars.

Bouwunit Dobbe Frisia Grou.

Andere locaties

Tussen Bootverhuur Anja en de Dobbe 10 staat een tijdelijke bouwunit opgesteld en ook voor  Dobbe nr.  15  is inmiddels  een bouwvergunning aangevraagd.

Dronefoto van de Nijdjipstrjitte in Grou

(dronevideo) Het gaat in Grou deze week over wonen

Grou – Deze week stond het onderwerp woningen en wonen hoog op agenda van de Leeuwarder gemeenteraad. Eén van de punten is het herstructureren van de woningbouw in de Nijdjipstrjitte. In dit gebied zijn inmiddels al een aantal nieuwe woningen gerealiseerd. Door een aangepast bestemmingsplan kan woningbouwcorporatie Elkien verder met de sloop en het bouwen van nieuwe woningen en appartementen. Dat heeft de gemeenteraad van Leeuwarden afgelopen maandag middels een amendement unaniem besloten.

Nieuwbouw 

In het gebied rond het Wilhelminapark zijn en worden oude woningen afgebroken. Daarvoor in de plaats komen 40 nieuwe appartementen en 75 woningen. In het noordelijke deel zouden bovendien tachtig openbare parkeerplaatsen moeten komen. ‘Dat laatste was echter tegen het zere been van de inwoners en ondernemers van Grou’, laat Gemeentebelangen Leeuwarden op facebook weten. Diverse groeperingen in Grou zijn namelijk bezig met een ‘Visie Grou’. Een parkeeronderzoek moet mede bepalen of en waar er eventueel parkeerplaatsen in het dorp nodig zijn.

Wachten

Gemeentebelangen Leeuwarden laat op facebook weten dat ‘woningcorporatie Elkien zo snel mogelijk wil starten met de woningbouw omdat de huidige huurders hier al jaren op wachten en hun huidige woningen in slechte staat verkeren.’

Aangepaste situatie Nijdjip zonder parkeerplaatsen

Aangepaste kaart Nijdjip waarbij rode lijn grens niet vastgesteld deel bestemmingsplan is.

Compromis

Nu onder aanvoering van Gemeentebelangen Leeuwarden, middels een compromis de ingetekende parkeerplaatsen buiten het huidige bestemmingsplan valt kan de woningbouw doorgaan.  Bovendien kan de verdere ontwikkeling van de rest van het gebied onderdeel uit blijven maken van de ‘Visie Grou’. Het ingediende amendement werd afgelopen maandag unaniem door de gemeenteraad aangenomen.