Berichten

Dronefoto van de Nijdjipstrjitte in Grou

(dronevideo) Het gaat in Grou deze week over wonen

Grou – Deze week stond het onderwerp woningen en wonen hoog op agenda van de Leeuwarder gemeenteraad. Eén van de punten is het herstructureren van de woningbouw in de Nijdjipstrjitte. In dit gebied zijn inmiddels al een aantal nieuwe woningen gerealiseerd. Door een aangepast bestemmingsplan kan woningbouwcorporatie Elkien verder met de sloop en het bouwen van nieuwe woningen en appartementen. Dat heeft de gemeenteraad van Leeuwarden afgelopen maandag middels een amendement unaniem besloten.

Nieuwbouw 

In het gebied rond het Wilhelminapark zijn en worden oude woningen afgebroken. Daarvoor in de plaats komen 40 nieuwe appartementen en 75 woningen. In het noordelijke deel zouden bovendien tachtig openbare parkeerplaatsen moeten komen. ‘Dat laatste was echter tegen het zere been van de inwoners en ondernemers van Grou’, laat Gemeentebelangen Leeuwarden op facebook weten. Diverse groeperingen in Grou zijn namelijk bezig met een ‘Visie Grou’. Een parkeeronderzoek moet mede bepalen of en waar er eventueel parkeerplaatsen in het dorp nodig zijn.

Wachten

Gemeentebelangen Leeuwarden laat op facebook weten dat ‘woningcorporatie Elkien zo snel mogelijk wil starten met de woningbouw omdat de huidige huurders hier al jaren op wachten en hun huidige woningen in slechte staat verkeren.’

Aangepaste situatie Nijdjip zonder parkeerplaatsen

Aangepaste kaart Nijdjip waarbij rode lijn grens niet vastgesteld deel bestemmingsplan is.

Compromis

Nu onder aanvoering van Gemeentebelangen Leeuwarden, middels een compromis de ingetekende parkeerplaatsen buiten het huidige bestemmingsplan valt kan de woningbouw doorgaan.  Bovendien kan de verdere ontwikkeling van de rest van het gebied onderdeel uit blijven maken van de ‘Visie Grou’. Het ingediende amendement werd afgelopen maandag unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Kranen trekken heimachine overeind. Dronefoto: Foppe Hoekstra

Heikraan tegen de vlakte aan De Dobbe Grou

Grou – Vanochtend is tijdens het heien aan de Dobbe in Grou een kraan tegen de vlakte gegaan. Dit gebeurde bij de bouw van het nieuwe bedrijfsgebouw van Wiersma en Jonker. Afgelopen maandagochtend werd de eerste paal geslagen. Even voor acht uur vanavond stond de heimachine met behulp van collega Kielstra Kraanverhuur weer overeind.

Even voor acht uur 's avonds stond de gevallen kraan weer overeind.

Even voor acht uur ’s avonds stond de gevallen kraan weer overeind.

Op de hoek van de Dobbe aan de ingang van de ontsluitingsweg is vanochtend een heimachine tegen de vlakte gegaan. Het incident deed zich voor op kavel 26 van het Frisiaterrein, waar op dit ogenblik druk gebouwd wordt aan een nieuw pand van Wiersma en Jonker. Even na twaalf uur vanmiddag lag de kraan nog steeds naast de heipalen. Op facebook laten de eigenaren weten dat het nieuwe pand voor het eind van dit jaar klaar moet zijn. Rond 20:00 vanavond stond de gevallen heimachine weer overeind. Twee grote kranen van Kielstra Kraanverhuur schoten te hulp en klaarde de klus.

Heikraan neer bij Wiersma en Jonker De Dobbe Frisiaterrein Grou

Heikraan neer bij Wiersma en Jonker De Dobbe Frisiaterrein Grou. Dit was de situatie rond 12:00 uur.

Oude woningen Nij Djipstrjitte Grou gesloopt

Grou / Video – Het merendeel van de woningen aan de Nij Djipstrjitte e.o. voldoen niet meer aan de huidige kwaliteitseisen. Begin vorige maand werd er gestart met de sloopwerkzaamheden. 

In samenspraak met de gemeente Leeuwarden is woningcorporatie Elkien inmiddels volop bezig om in Grou een aantal nieuwbouwwoningen te realiseren. Het gaat hierbij om woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Het gaat hierbij om energieneutrale woningen en nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting.

Onderdeel van het totaalplan is nieuwbouw aan de Tureluur-, Kievit- en Gruttostraat. Deze nieuwbouw is inmiddels gerealiseerd.

Sloop Nij Djipstrjitte Grou

Sloop Nij Djipstrjitte Grou. Dronefoto: Press4All

Duurzaam

Vanuit de overheid is in het Energieakkoord onder andere bepaald dat er in 2030 20% minder energie verbruikt moet worden. Elkien wil bijdragen aan het verminderen van het energiegebruik door de woningen op energieneutraal niveau te brengen. Elkien spant zich hiervoor in door al haar woningen voor 2030 zo energieneutraal mogelijk te maken.