Berichten

energietoeslag

Huishoudens Grou met laag inkomen kunnen nu energietoeslag aanvragen

Grou / Leeuwarden – Van 1 mei tot 1 september 2022 kunnen huishoudens met een laag inkomen energietoeslag bij de gemeente Leeuwarden aanvragen. Dit is een eenmalig bedrag van € 800,00 van het Rijk om de hoge energiekosten te compenseren.

Huishoudens in Grou zonder bijstandsuitkering en een inkomen lager dan 125% van het minimum inkomen kunnen de energietoeslag aanvragen. Het aanvragen van de energietoeslag kan via de website van de gemeente Leeuwarden www.leeuwarden.nl/energietoeslag. Hier is ook meer informatie over de energietoeslag te vinden.

Steunpakket Energietoeslag 800 euro overheid

Minima kunnen steunpakket energietoeslag van 800 euro aanvragen. Foto: Freepik.com

Automatische betaling energietoeslag aan huishoudens met bijstandsuitkering

De gemeente Leeuwarden is in april gestart met het uitbetalen van de energietoeslag aan huishoudens met een bijstandsuitkering. Wethouder Hein Kuiken: “Deze groep is bekend bij de gemeente. Hierdoor konden we de energietoeslag snel uitbetalen. Dat is belangrijk omdat mensen het geld hard nodig hebben om rond te kunnen komen.” Voor de groep huishoudens met een laag inkomen zonder bijstandsuitkering heeft de gemeente nu een aanvraagsysteem ingericht. Deze huishoudens kunnen de energietoeslag daardoor gemakkelijk aanvragen en het bedrag zo snel mogelijk uitbetaald krijgen.

Energiekosten enorm gestegen. Foto: Freepik.com

Tijdelijke verruiming bijzondere bijstand voor hoge energiekosten

Naast de energietoeslag gaat de gemeente Leeuwarden tijdelijk de bijzondere bijstand verruimen voor hoge energiekosten. Meestal is het niet mogelijk om bijzondere bijstand te krijgen voor het betalen van energiekosten. Maar de hoge stijging van de energiekosten vraagt om extra maatregelen. Het aanvragen van de verruimde bijzondere bijstand kan op dit moment nog niet, maar de gemeente werkt er hard aan dit mogelijk te maken.

Lokaal pakket met steunmaatregelen

De verruiming van de bijzondere bijstand voor hoge energiekosten is onderdeel van het lokale pakket aan steunmaatregelen dat de gemeente Leeuwarden biedt voor inwoners met een laag inkomen. Naast de tijdelijke verruiming van de bijzondere bijstand is binnenkort de app Voorzieningenwijzer beschikbaar. Met de app wordt duidelijk op welke hulp een inwoner recht heeft. Daarnaast komt er meer aandacht voor vroegsignalering van schulden. Hierdoor kunnen gemeente, Amaryllis en andere organisaties op tijd in actie komen bij iedereen die in de geldproblemen dreigt te komen. Ook gaat de gemeente extra steun geven aan initiatieven in Leeuwarden die hulp bieden aan mensen met een laag inkomen.

Steunpakket Energietoeslag 800 euro overheid

Steunpakket tegen armoede door gestegen prijzen

Grou – De gemeente Leeuwarden gaat inwoners met een laag inkomen helpen om de sterk gestegen prijzen voor energie en voedsel op te vangen. Die bestaat uit een uitgebreid steunpakket. Daarnaast steunt de gemeente initiatieven die gericht iets voor mensen met een laag inkomen kunnen betekenen. Zoals bijvoorbeeld bewoners-, wijk- en dorpsorganisaties, Rotary, Voedselbank en het Rode Kruis.

Burgemeester en wethouders hebben dinsdag toestemming gegeven voor een pakket aan maatregelen die steun geven aan huishoudens die afhankelijk zijn van een uitkering, of van een baan met weinig loon. Zij zijn hard getroffen door de hoge energieprijzen en de stijgende kosten van voedsel, kleding en andere producten.

 

Steunpakket tegen armoede Leeuwarden

Steunpakket tegen armoede gemeente Leeuwarden.

Het steunpakket bestaat uit drie delen:

1. Uitbetaling van energietoeslag van het Rijk

Inwoners met een laag inkomen krijgen van het Rijk een energietoeslag van € 800,-. Zo kunnen ze hun energierekening blijven betalen. Dit bedrag wordt uiterlijk op 15 april automatisch uitbetaald aan mensen die tussen 1 januari en 16 maart een bijstandsuitkering hadden. Wie pas na 16 maart recht kreeg op een bijstandsuitkering, zal iets langer moeten wachten

De gemeente betaalt de energietoeslag uit aan bewoners die minder dan 125% van het minimumloon verdient, met een aantal uitzonderingen zoals dak- en thuislozen, bewoners van een instelling en de meeste jongeren tot en met 21 jaar en studenten tot 27 jaar. De gemeente past de compensatie iets ruimer toe dan het Rijk heeft geadviseerd.

Inwoners die geen bijstand ontvangen en wel een laag inkomen hebben, kunnen de energietoeslag bij de gemeente aanvragen. We verwachten dat het zelf aanvragen van de energietoeslag vanaf 1 mei mogelijk is via www.leeuwarden.nl/energietoeslag-voor-lage-inkomens .

2. Aanvullende lokale maatregelen

Naast de energietoeslag van het Rijk komt de gemeente met deze eigen maatregelen: 

Tijdelijke verruiming van de bijzondere bijstand

De bijzondere bijstand is normaal bedoeld voor inwoners met een laag inkomen die hoge, noodzakelijke kosten hebben en die hiervoor extra geld nodig hebben. De bijzondere bijstand wordt voor dit steunpakket verruimd voor inwoners die niet in aanmerking komen voor de energietoeslag, maar toch moeite hebben om hun energiekosten te betalen. Het aanvragen van de verruimde bijzondere bijstand kan nu nog niet. De gemeente werkt er hard aan dit mogelijk te maken.

De Voorzieningenwijzer

Voor mensen met geldproblemen is er veel hulp mogelijk. Om die mogelijkheden duidelijk te krijgen, is er binnenkort de app Voorzieningenwijzer. Daarbij gaat een medewerker van de gemeente in gesprek met inwoners die hulp bij geldzaken nodig hebben. Door de Voorzieningenwijzer samen te gebruiken, wordt duidelijk op welke hulp de inwoner recht heeft. Tijdens het gesprek kan die hulp meteen worden aangevraagd.

Vroegsignalering schulden

Vroegsignalering van schulden

De gemeente financiert in overleg met Amaryllis twee specialisten  om inwoners die in de schulden raken of dreigen te raken op tijd in beeld te krijgen via de vroegsignalering . Hierdoor kunnen gemeente, Amaryllis en andere organisaties op tijd in actie komen bij iedereen die in de geldproblemen dreigt te komen.

3. Steun aan andere initiatieven

Veel initiatieven in Leeuwarden geven nu al veel hulp aan mensen met een laag inkomen. De gemeente gaat een aantal van hen extra steunen. Een greep uit de maatregelen:

  • De Rotary deelt 250 zakjes met levensmiddelen uit. Dit wordt verdubbeld.
  • Het Rode Kruis verspreidt tasjes met ontbijt bij verschillende scholen. Dit initiatief wordt verlengd en/of uitgebreid.
  • De energiecoaches delen 3500 extra energieboxen uit met kleine energiebesparende maatregelen, zoals ledlampen en radiatorfolie.
  • 150 vouchers waterzijdig inregelen, waardoor de cv efficiënter werkt.
  • Een extra energiecoach wordt aangesteld.
  • Versneld aanbrengen van schilisolatie bij particuliere woningen.
  • Samen met wijk- en bewonersbedrijven in Leeuwarden Oost bekijkt de gemeente hoe die kunnen worden versterkt.

Maatregelen voor de langere termijn

Daarnaast werkt Gemeente Leeuwarden aan extra maatregelen die inwoners ook op de langere termijn steunen. Hoe die maatregelen er precies uit gaan zien, wordt later bekend.

Nieuwe Speelgoedbank Leeuwarden ook voor kinderen in Grou

Voor Simon de Jong uit Leeuwarden draait het deze maand voornamelijk om speelgoed. Met zijn stichting Rijk voor Arm wil hij al de kinderen in de gemeente de kans geven om onbezorgd te spelen. Simon: “Een onbezorgde jeugd, waarin een kind volop kan spelen dat gun ik iedereen.” Bij zijn nieuw te openen speelgoedbank kunnen ook kinderen uit Grou en andere dorpen in de gemeente Leeuwarden aankloppen voor speelgoed.

Er ligt al heel wat speelgoed opgeslagen bij de locatie aan het Soldatendijkje in Leeuwarden. Speelgoed dat vraagt om meegenomen te worden. Stichting Rijk voor Arm, kent een bijzondere historie, die in de loop der jaren in verschillende panden in de provinciale hoofdstad gevestigd was. Simon is blij dat de stichting en alle medewerkers nu vanuit een gezellige en ruime thuishaven kunnen opereren. “En dat blijft voorlopig ook zo. We hebben hier naast de nieuw te openen speelgoedbank een activiteitencentrum en een basis van waaruit we verjaardagsdozen samenstellen.” Deze laatste activiteit, waarvoor kinderen uit heel Friesland in aanmerking komen, is een groot succes. “Het afgelopen jaar hebben we tussen de vier- en vijfhonderd kinderen blij kunnen maken met een goed gevulde verjaardagsdoos.” Voor gezinnen waar geen geld is om een verjaardag te vieren is het een feestelijke gebeurtenis om speelgoed in Leeuwarden uit te zoeken. “De jarige job of jet mag zelf het speelgoed uitzoeken. Dan weet je zeker dat het kind er echt blij mee is. Ook doen we er verplicht een boek bij als educatief element in het geheel”, legt Simon de gang van zaken uit.


Simon de Jong laat een gedeelte van het speelgoed zien dat weggegeven kan worden.

Speelgoedbank

Naast de verjaardagsdoos verzamelt stichting Rijk voor Arm ook jaarlijks speelgoed voor de feestdagen in december. Veel kinderen rekenen dan op een cadeautje van sinterklaas of de kerstman. “Tijdens die feestdagen hebben we enorm veel kinderen blij kunnen maken met een zak vol cadeautjes. Die mede mogelijk gemaakt wordt door de goedzak actie van de plaatselijke Albert Heijn. Het aanbod was echter zo groot, dat we na december nog met een overschot aan speelgoed bleven zitten. Toen we die naar een speelgoedbank probeerden te brengen, bleek deze niet te bestaan. Zodoende zijn we op het idee gekomen om er zelf ééntje te beginnen.”

Voorwaarden

Ieder gezin in de gemeente Leeuwarden die zich op of onder de armoedegrens bevindt kan zich hiervoor inschrijven. Dit geldt dus ook bijvoorbeeld voor inwoners van Stiens of Grou. Via een toewijzingsformulier dat te verkrijgen is bij schuldhulpinstanties zoals de bewindvoerder, schuldhulpverlening, het wijk- of dorpenteam, Stichting Leergeld of Voedselbank Leeuwarden.

Met dit ingevulde toewijzingsformulier en een geldig ID, kunnen mensen naar de Speelgoedbank Leeuwarden op het Soldatendijkje 2 te Leeuwarden komen om zich definitief in te schrijven. Op elke 3e zaterdag van de maand is het de  vaste uitgiftedag. “Tenslotte willen we elk kind echt kind laten zijn. Laat kinderen kinderen zijn!”

Voor meer informatie over de Speelgoedbank Leeuwarden, kijk op www.facebook.com/speelgoedbankleeuwarden