Berichten

Overname kringloopwinkel Grou

Duurzame overname Kringloopwinkel Grou

Grou – Een droom die uitkomt! Per 1 april neemt Blouw Advies de kringloopwinkel in Grou over! “We zijn ontzettend trots dat we onze advieswerkzaamheden uitbreiden met dit mooie kringloopbedrijf. Een plek die prachtig aansluit bij onze bedrijfsfilosofie, waar in de praktijk gewerkt wordt aan de circulaire economie en waar de winkel een belangrijke sociaal maatschappelijke functie vervult”, laten de nieuwe eigenaars Anja Bouma en Linda Hof op hun website weten.

De Kringloopwinkel Grou is de laatste jaren uitgegroeid tot een begrip in Grou en verre omstreken. Renny Ausma, René Meijer, de medewerkers en alle vrijwilligers hebben de kringloop ruim 6 jaar geleden nieuw leven ingeblazen. Dit resulteerde in prachtige winkel en ontmoetingsplek.

kringloopwinOvername kringloopwinkel Grou kel

Anja Bouma (links) en Linda Hof in de kringloopwinkel Grou. Foto: KW Grou

Duurzame toekomst

Nu de pensioenleeftijd van Renny dichterbij komt werd het tijd om na te denken over de toekomst van de kringloopwinkel. Wat voorop staat is dat de kringloopwinkel moet blijven bestaan in het dorp. Er is zorgvuldig gezocht naar een geschikte overnamepartij.  De keuze is gevallen op Blouw Advies uit Leeuwarden. Dit is een Fries en kleinschalig adviesbureau voor een kringloopeconomie en duurzame initiatieven. 

Warm hart

Blouw advies wordt gerund door Anja Bouma en Linda Hof. Die beide de kringloopwinkel een warm hart toedragen en samen met de medewerkers en vrijwilligers zorgen dat al die mooie spullen een tweede leven blijven krijgen. Achter de schermen dus twee nieuwe gezichten. Voor de schermen verandert er niets en blijft de kringloopwinkel gewoon de leukste winkel in de buurt! Op 1 april vieren we een klein feestje in de winkel. Voor elke bezoeker is er van 13:00 tot 17:00 een gratis kopje koffie met wat lekkers.

Locatie dorpskamer Grou

Gemeente Leeuwarden zoekt betaalde coördinator dorpskamer Grou

Grou – Al geruime tijd is de gemeente Leeuwarden bezig om een netwerk van dorpskamers op te zetten. Naast Leeuwarden moeten deze ook komen in Stiens en Grou. Nu dat in Grou vooralsnog niet gelukt is, heeft de gemeente Leeuwarden besloten om een vacature open te zetten voor een betaalde kracht die als coördinator de boel vlot gaat trekken. Renny Ausma van de Kringloopwinkel Grou is enorm blij dat er nu een dorpskamer in Grou op hun locatie gerealiseerd gaat worden.

Dorpskamer

Voor de gemeente Leeuwarden is het belangrijk om een aantal dorps- en buurtkamers te realiseren. Zo is er in Grou geen dorpshuis waar mensen op een ongedwongen manier bij elkaar kunnen komen. Een dorpskamer zou een ideaal ontmoetingspunt zijn. Hier kunnen dorpsgenoten met elkaar in contact komen en is het een rol bepalende plek voor het welzijn van burgers.

Renny Ausma in de Kringloopwinkel te Grou.

Renny Ausma in de Kringloopwinkel te Grou. Foto: Press4All

Laagdrempelig

“De dorpskamer is echt een laagdrempelige plek waar mensen samen kunnen komen. Elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. En indien iemand met een bepaald probleem zit kan die door worden verwezen naar een instantie of hulpverlener”, legt Renny Ausma van Kringloopwinkel Grou uit. “In eerste instantie werd gedacht dat wij de coördinatie van het opzetten van de dorpskamer op ons zouden nemen. Maar met het runnen van de kringloopwinkel in Grou hebben we onze handen meer dan vol.”

Dronefoto Kringloopwinkel Grou

Dronefoto Kringloopwinkel Grou. Foto: Press4All

Oplossing

Het afgelopen jaar is er met Wethouder Kuiken, Pleatslik Belang Grou, de Kringloopwinkel en andere organisaties in Grou volop overleg geweest om tot realisatie van de plaatselijke dorpskamer gekomen. Het bleek dat hier op vrijwillige basis geen animo voor was. Toch zet de gemeente alles op alles om een dorpskamer in Grou van de grond te krijgen. Hiervoor is er een vacature gerealiseerd voor een betaalde kracht die als coördinator het geheel vorm moet gaan geven. “Het is mooi dat er op deze manier toch een dorpskamer in Grou kan komen. Als Kringloopwinkel Grou willen we dit initiatief graag faciliteren met de hier beschikbare ruimte in het pand. De invulling en coördinatie zal echter in handen liggen van de betaalde kracht die de gemeente gaat aanstellen”, verklaart Renny Ausma de opzet van het nieuw te realiseren ontmoetingspunt. 

Vacature coördinator

Volgens de Leeuwarder Courant van donderdag 2 september heeft Pleatslik Belang Grou het probleem van de ontbrekende dorpskamer in Grou afgelopen maandagavond onder de aandacht gebracht van de gemeenteraad. Naar nu blijkt had de gemeente al geanticipeerd op de ontstane vertraging in Grou door een vacature open te stellen. De gemeente realiseert zich dat het niet een taak is die je er even bij kunt doen laten ze in een schrijven weten. Het gaat hierbij om een persoon die het vertrouwen heeft van alle partijen, die nu al actief zijn in Grou. 

Aanmelden

Renny Ausma komt graag in gesprek met belangstellenden die interesse in deze boeiende vacature hebben. “Het gaat dus niet om vrijwilligerswerk maar om een betaalde functie. Kandidaten mogen zich ook bij mij aanmelden.”

reparatie service kringloopwinkel Grou

Start reparatieservice Kringloopwinkel Grou

Grou – De  Kringloopwinkel Grou start vanaf 1 oktober een nieuwe raparatieservice. Dit is ter vervanging van het bekende Repair Café. Vanwege de corona-maatregelen hield het Repair Café geen bijeenkomsten meer.

Ingang Kringloopwinkel Grou

De nieuwe ingang van de Kringloopwinkel Grou. Foto: Press4All

Reparatieservice

Vanwege de Corona-maatregelen zijn er vanaf maart jl. geen Repair Café bijeenkomsten meer georganiseerd aan De Muldyk 3 te Grou. “Omdat het aantal bezoekers in de periode ervoor sterk terugliep, hebben we besloten om te stoppen met de maandelijkse bijeenkomsten. Om toch onze klanten te stimuleren om zijn/haar apparaten en kleding te (laten) repareren (en niet weg te gooien), start Kringloop Grou per 1 oktober a.s. met een reparatieservice. Een aantal (vrijwillige) medewerkers is bereid gevonden om deze service vorm te geven”, laat Renny Ausma van de kringloopwinkel weten.

Inleveren

De klant kan vanaf 1 oktober a.s. het te repareren apparaat of kledingstuk aan de balie inleveren en een bon invullen waarop de gegevens van de klant staan en wat er moet worden gerepareerd. Wij bellen de klant wanneer het klaar is. Als er onderdelen aangeschaft moeten worden dan dient de klant dit zelf te regelen. De reparatie is gratis maar een vrijwillige bijdrage is welkom i.v.m. gebruik gereedschap.