Berichten

Werkgroep Toegankelijk Grou maakt dorp bereikbaarder

Grou – Van 7 tot en met 11 oktober is het de week van de Toegankelijkheid. Tijd om eens de (nieuwe) werkgroep Toegankelijk Grou aan u voor te stellen.

De werkgroep Toegankelijk Grou is ontstaan uit het project GROU2030 en is er voor (en door) mensen die vanwege een beperking problemen ondervinden met de toegang van voorzieningen in het dorp. Het doel is om knelpunten te signaleren, hierover gevraagd en ongevraagd te adviseren en bij zowel nieuwbouw als bestaande situaties mee te denken. De werkgroep werkt samen met de Werkgroep Toegankelijk Leeuwarden.


Op de foto ziet u Renny Ausma (initiator), Stien de Vries, Anne Krist en Ritske van der Meer.
Anke van de Lageweg ontbreekt op deze foto. Foto: Toegankelijk Grou

Wat hebben ze tot nu toe bereikt?
Renny: “We zijn nu ongeveer een jaar actief en hebben eerst aansluiting gezocht bij de werkgroep in Leeuwarden omdat zij met hun aanpak al veel successen hebben geboekt. Het eerste en ook meest belangrijke doel waarmee we aan de slag zijn gegaan was, en is nog steeds, mensen in je omgeving bewust te maken van het feit dat toegankelijkheid niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Om zich eens te verplaatsen in iemand met een beperking (slechtziend, slechthorend, slecht ter been) . We hebben hiervoor een flyer laten ontwikkelen en die is op diverse locaties in Grou verspreid”.

Vorig jaar heeft de werkgroep in verband met Culturele Hoofdstad 2018 de evenementenin Grou gecheckt op informatie over hun toegankelijkheid. Daarna zijn enkele straten en stoepen getoetst op rolstoeltoegankelijkheid. De tekortkomingen (o.a. ontbrekende op- en afritten van de stoepen in de Gruttostraat, Lyts Blijema en Ghalinga) zijn gemeld en aangepakt door de gemeente. Ook zijn de openbaar toegankelijke invalidentoiletten in het dorp geinventariseerd en doorgegeven aan het Infopunt Grou. De volgende stap is het schouwen van horeca en winkels.

Meld ontoegankelijke situaties
Grou is leuk, maar laten we het nog leuker maken voor iedereen, aldus Stien.  Haal niet je schouders op over een slecht onderhouden trottoir vol hindernissen. Deel je twijfels over gebrekkige informatievoorziening in bijvoorbeeld openbaar vervoer of sportaccommodaties. Merk je dat er ergens in het dorp iets beter kan qua toegankelijkheid? Kleine moeite, mail ons!

Wil je ook actief meewerken aan een toegankelijker dorp? Meld je dan aan.
toegankelijkgrou@gmail.com

Grote verbouwing Kringloopwinkel Grou van start

Grou – Afgelopen dinsdag ging de slopershamer in het kantoorvertrek van de Kringloopwinkel Grou. Dit om ruimte te maken voor een extra grote koffiecorner annex boekenhoek. Directielid Renny Ausma heeft haar kantoor nu een verdieping hoger om plaats te maken voor een beter toegankelijke kringloopwinkel. De verbouwing is mogelijk gemaakt door een substantiële subsidie van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) Met verdubbeling door eigen geld wordt de kringloopwinkel een breed toegankelijke plek voor iedereen.

Overzicht Kringloopwinkel Grou. Foto: Press4All

“Maar onze kringloopwinkel blijft gewoon open voor inbreng en verkoop. Ondertussen is onze traditionele september sale ook weer van start gegaan. Dus iedereen kan gerust langskomen voor de uitverkoop van zomerkleding, meubels en fietsen”, stelt Renny inwoners van Grou gerust. Ze vraagt iedereen begrip te hebben voor de overlast.

Sloopwerkzaamheden van start bij Kringloopwinkel Grou. (eigen foto)

Toegankelijk

Met de kwaliteitsinvestering wordt het mogelijk gemaakt om een centrum voor ontmoeting, circulariteit en dagbesteding te realiseren. De subsidie, die onderdeel is van het Leaderproject Noard-West Fryslân (geld dat bedoeld is voor leefbaarheidsprojecten red.) is met name bedoeld om het gebouw aan de Muldyk 3 optimaal toegankelijk te maken voor minder mobiele inwoners van Grou en wijde omgeving. Bezoekers komen dan straks binnen via een nieuwe ingang met portaal. Hier zullen drie nieuwe toiletten worden gerealiseerd waaronder ééntje die rolstoeltoegankelijk is. Ook zal de bovenverdieping met een lift bereikbaar worden en zullen er buiten het pand invalidenparkeerplaatsen komen.

Interieur kringloopwinkel Grou. Foto: Press4all

Sociaal centrum

Om de functie van het gebouw optimaal te gebruiken gaat de directie met zorgpartijen in gesprek. Die kunnen in de toekomst gebruik maken van de faciliteiten die binnen het pand beschikbaar zijn. “We zouden hier bijvoorbeeld een dorps- of buurtkamer kunnen realiseren. Op dit ogenblik zijn we al een uitdeelpunt voor de voedselbank, hebben dagbesteding, heeft het dorpenteam hier een plek en gaan de mensen van het mantelzorgcafé hier regelmatig bij elkaar komen. Het is ook mooi om te zien dat de bezoekers van het mantelzorgcafé hier een mooie plek hebben gevonden. Ze krijgen hier een VIP-ochtend waarbij ze lekker kunnen shoppen en wat lekkers krijgen.” Kortom even aandacht voor de mantelzorger die vaak dagelijks een zware zorgtaak te vervullen heeft.  “We hopen hier in de toekomst meer externe partijen te kunnen ontvangen”, licht Renny de toekomstplannen van de kringloopwinkel toe.

Opening dagbestedingslocatie in Kringloopwinkel Grou

GROU – Op dinsdag 26 september is de officiële opening van Dagbesteding Grou in het creatief atelier in de kringloopwinkel aan De Muldyk 3 in Grou. Wethouder Jan Atze Nicolai van de gemeente Leeuwarden – die duurzame ontwikkeling in zijn portefeuille heeft – komt de officiële openingshandeling verrichten. “Met dit nieuwe initiatief dragen we met zowel cliënten als vrijwilligers een bijdrage aan een duurzame samenleving. We gebruiken onze creativiteit om van goed en overtollig materiaal weer iets nieuws te maken.”

Nu de kringloopwinkel goed en op volle toeren draait, is er meer ruimte voor creativiteit en dagbesteding. In een aparte ruimte is een mooie werkplek ingericht waar al volop nieuwe creaties ontstaan, die later in de winkel te vinden zijn. Vanuit de dagbesteding zijn inmiddels twee mensen aan de slag die medewerking en ondersteuning van drie vrijwilligers krijgen. “Het is echt een plek waar mensen zich kunnen ontplooien en hun ideeën ten uitvoer kunnen brengen”, legt winkelmanager Renny Ausma uit. Met behulp van José Pappot, die verantwoordelijk is voor de dagbesteding, is het plan uitgewerkt om ook de sociaal-maatschappelijke invulling van de kringloopwinkel verder vorm te geven.

Dagbesteding
Dagbesteding Grou is een kleinschalige dagbesteding verbonden aan de kringloopwinkel Grou. De dagbesteding is gericht op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Men gaat ervan uit dat iedereen zijn of haar eigen mogelijkheden, kwaliteiten en talenten heeft. De zorg wordt geboden vanuit de vraag van de cliënt; want iedere cliënt heeft recht op aandacht en respect met behoud of ontwikkeling naar zelfredzaamheid, toekomstperspectief en een zinvolle dagbesteding. José: “We bieden iedereen een stukje regelmaat en ook gewoon gezelligheid in een prettige werkomgeving. Hier kan iedereen weer meedoen en op zijn of haar eigen manier weer in een werkomgeving functioneren. Sommigen zullen hun talenten ontwikkelen terwijl anderen juist behoefte hebben aan een regelmatige en vertrouwde indeling van hun dag.” Alles gedaan in een veilige en sfeervolle omgeving, met aandacht voor plezier, ontmoeting, hulpvaardigheid en geborgenheid.

Activiteiten
Voor vele Grousters is de kringloopwinkel een vertrouwde en duurzame locatie om (overbodige) spullen te brengen of te kopen. De weg van inbreng van meubels en andere goederen naar een nieuwe bestemming wordt binnen de kringloop ingevuld met tal van activiteiten. In de winkel worden boeken, cd’s, kleding en andere ingebrachte goederen eerst gesorteerd, daarna wordt alles getest en gerepareerd. Om het winkelen aangenaam te maken wordt er voor klanten en medewerkers koffie en thee geschonken. Ook bijrijder zijn op de haal- en bezorgbus is een belangrijke taak.

Creatief atelier
De mensen van het atelier kunnen zich uitleven in tal van creatieve werkzaamheden met een keur van materialen. Zo wordt er gewerkt met oude spijkerbroeken of andere kledingstukken die vervolgens bijvoorbeeld vermaakt worden tot kussens of tassen. Materiaal wat voor menigeen overbodig is wordt in het atelier gebruikt om bijvoorbeeld vogel(voer)huisjes of plantenhangers te maken. Al deze creaties zijn ten behoeve van de verkoop in de eigen kringloopwinkel. Renny: “Je draagt hiermee een steentje bij aan een duurzame samenleving.”

Iedereen die nieuwsgierig is geworden naar alle activiteiten van de Kringloopwinkel Grou is op dinsdag 26 september van harte welkom tijdens de opening van het creatief atelier. Voor meer informatie kijk op www.kringloopwinkelgrou.nl of www.dagbestedinggrou.nl