Berichten

Gratis Tegeltaxi Grou

Gratis tegeltaxi komt ook in Grou

Grou – De gemeente Leeuwarden doet dit jaar mee met het NK Tegelwippen. In juni en begin juli zet de gemeente een gratis Tegeltaxi in om inwoners en scholen en bedrijven te helpen met vergroenen van hun eigen terrein. De Tegeltaxi is een vrachtwagen die tegels in de straat ophaalt. Aanmelden en spelregels op www.groenleeftinleeuwarden.nl

Het vergroenen van tuinen, schoolpleinen en bedrijventerreinen is het hoofddoel van het NK Tegelwippen. Inwoners kunnen tegels inleveren bij de Milieustraat of op een creatieve manier hergebruiken in de tuin.

Dat is niet voor iedereen een optie: daarom kun je ook tegels aanmelden, zodat de Tegeltaxi ze bij je weg komt halen. Alle informatie over de Tegeltaxi en de spelregels staan op www.groenleeftinleeuwarden.nl/tegeltaxi.

Klimaatbestendig

Wethouder Duurzaamheid, Evert Stellingwerf: “Een toekomstbestendige gemeente is een groene en klimaatbestendige gemeente. Daarom passen we als gemeente de openbare ruimte aan. Maar het grootste gedeelte van de grond in de gemeente is in eigendom van particulieren. Daarom steun ik het NK Tegelwippen. Het is een leuke een laagdrempelige manier om op je eigen erf bij te dragen aan een groenere omgeving. Met verschillende subsidies en de Tegeltaxi maken we het gemakkelijker om gezamenlijk aan de slag te gaan met vergroenen.”

Waarom doet de gemeente Leeuwarden mee met het NK Tegelwippen?

Het weer in Nederland verandert. De regenbuien worden heviger, er is meer kans op wateroverlast en er zijn langere periodes van hitte en droogte. Het NK Tegelwippen prikkelt inwoners en geeft tips om het eigen terrein te vergroenen. Onder andere door tegels te vervangen door groen. Groene terreinen vangen water beter op en houden dit langer vast. Daarnaast zorgen planten voor verkoeling in de zomer.

 Wat gebeurt er met de tegels die de Tegeltaxi ophaalt?

De gemeente hergebruikt de tegels of ze worden gerecycled.

Wanneer rijdt de Tegeltaxi?

In juni en juli rijdt de Tegeltaxi verschillende routes door de hele gemeente.

Tegels aanmelden kan via dit mailadres: nktegelwippen@leeuwarden.nl met vermelding van contactgegevens, aantal of m2 tegels en voor en na foto’s van de tuin.  

Op woensdag 28 juni komt de tegeltaxi naar Grou. Tegels uiterlijk aanmelden vóór maandag 19 juni: Teerns, Hempens, Zuiderburen, Goutum, Wiarda, De Klamp, Goutum-Súd, Techum, Wirdum, Swichum, Tsjaard, Idaerd, Grou, Goatum, Eagum, Domwier, Warten, Wergea, Warstiens.

Waterkaart Grou

Hoe klimaat bestendig is jouw buurt in Grou? 

Grou – Een groene omgeving maakt wonen, werken en recreëren extra prettig. Omdat het er mooi uitziet, bijdraagt aan een gezond klimaat, goed is voor de natuur, hittestress tegengaat en water afvoert én opvangt. Daarom investeert de gemeente Leeuwarden iedere dag in het onderhouden, uitbreiden en verbeteren van het groen. Op de nieuwe site www.groenleeftinleeuwarden.nl valt te ontdekken hoe klimaatbestendig Grou is en wat er gedaan wordt voor een groenere gemeente.

Bomen planten Kievistraat Grou.

Bomen planten in de Kievistraat voor een groener Grou. Foto: Press4All

Openbaar groen is niet weg te denken uit de stad, de dorpen of daarbuiten. Gelukkig maar, want zonder groen zou het nagenoeg onleefbaar worden. Groen maakt gezond, is gunstig voor het klimaat, bevordert de biodiversiteit én draagt bij aan de aantrekkingskracht van de gemeente Leeuwarden.

Natte voeten

Misschien heb je het zelf al wel gemerkt: het is warmer, droger, of juist in korte periodes extreem nat. Dat het weer niet meer lijkt op het weer van een aantal jaren geleden, wordt steeds duidelijker. Zo liepen op 3 juni 2016 veel straten zoals de Oedsmawei in Grou blank (zie video). De komende jaren nemen de periodes met hitte, droogte en flinke regenbuien toe. Hoe klimaatbestendig is jouw buurt valt te bekijken op de nieuwe site van de gemeente Leeuwarden. Daaruit blijkt dat op waterpark Yn’e Lijte het meeste kans is op natte voeten.

Bijna tien jaar geleden op 4 januari 2012 vond hier nog een overstroming plaats Bekijk per gebied of wijk hoe jouw leefomgeving ervoor staat via www.groenleeftinleeuwarden.nl.