Berichten

Jaarvergadering Pleatslik Belang Grou

Uitnodiging bijeenkomst visie en dorpscoöperatie Grou

Grou –  Op 6 september wordt er om 20:00 uur in hotel restaurant Oostergoo een bijeenkomst georganiseerd, waarop de visie en de opzet van de dorpscoöperatie worden gepresenteerd. Pleatslik Belang Grou en de Businessclub Grou hebben samen met verschillende belangenorganisaties in goede samenwerking met de Gemeente Leeuwarden op informele wijze een intensief proces afgerond. Op 7 juni heeft het dorp de stand van zaken gepresenteerd aan de gemeenteraad in Grou.

Deze presentatie werd verzorgd door de stuurgroep met leden vanuit Grou Breed en de kwartiermakers: Durk van der Meer, Douwe Snoek, Robert Landstra en Tjalling Dijkstra. Verschillende organisaties uit Grou hebben hier hun inbreng bij gehad. Hierbij moet gedacht worden aan FFF, Grou2030, Grou Aktief, Krite Grou, Museum Hert fan Fryslân, Stichting Promotie Grou, Sint Piter komitee en SKG, verenigd in Grou Breed.

Woensdag 13 juli heeft de Gemeenteraad van Leeuwarden volmondig ingestemd met de motie ‘Omarmen visie Grou’. De visie is vooral een procedure afspraak inclusief afspraken om te komen tot dorpscoöperatie, multifunctioneel centrum en dorpenmanager. De komende periode worden verdere proces- en financiële afspraken gemaakt binnen het dorp en met de gemeente, om daarna ook op inhoud de diepte in te (kunnen) gaan.

Op 6 september a.s. wordt in er om 20:00 uur in hotel restaurant Oostergoo een bijeenkomst georganiseerd, waarop de visie en de opzet van de dorpscoöperatie worden gepresenteerd. Meer informatie om alvast in te lezen vindt u hier. Denkt u ook met ons mee? Kom naar de bijeenkomst en meld u aan via dit aanmeldformulier.